Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen."— Presentationens avskrift:

1 LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt medlemmar

2 Vad är Grön omsorg? Arbetet med hälsa inom de gröna näringarna startades på 90-talet LRF har arbetat med koncept som Grön omsorg, Grön rehab, Naturlig laddning Definition på Grön omsorg - Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov

3 Bakgrund Framgångsrika koncept i Holland och Norge
Kombination av gårdens resurser och anpassade sysslor med omsorgsverksamhet Begreppet Grön omsorg myntades i Norge Där finns idag ca 1000 verksamma gårdar I Sverige 80

4 Vad kan gården erbjuda? Daglig verksamhet för fysiskt & psykiskt funktionshindrade Arbetsträning för t ex psykiskt sjuka, missbrukare Sysselsättning & inlärning för barn & unga med koncentrations- & inlärningssvårigheter Korttidsboende, äldreboende, anhörigavlastning Familjehem, jourhem

5 En miljö som på ett naturligt sätt ger dagliga rutiner och möjligheter att etablera sociala kontakter med både människor och djur. Odling Trädgårdsaktiviteter Hantverk Djur Matlagning Besöksgård, butik

6 Verksamhetsformer Gården hyr ut lokaler via anbudsförfrågan där kommunens anställda tillsammans med brukarna använder gårdens miljö och djur i daglig verksamhet.

7 Gården har totalansvar för verksamheten, så kallad totalentreprenad med tillstånd från Länsstyrelsen.

8 Fördelar med grön omsorg:
Arbete med växter och djur som ger meningsfullhet där man själv vårdar istället för att bli vårdad Utevistelsens positiva inverkan på hälsan Ökad rörlighet Känslan av sammanhang Mångfald i arbete och aktiviteter Integration genom kontakter med lantbrukare och anställda Synliga resultat

9 Vad krävs av utföraren? Uthållighet och professionalism
Kvalitetssäkrad verksamhet Adekvat utbildning/erfarenhet Avtal mellan entreprenören och kommunen Allt bedrivs enligt gällande regelverk Tydlig avgränsning mellan gårdens verksamheter

10 Nulägesanalys ”Grön omsorg”
Styrkor Stort intresse bland LRFs medlemmar att starta Grön omsorg Kunderna till de som driver en Grön omsorgsverksamhet är nöjda Alltmer evidens kring naturens och djurens främjande för vår hälsa Svagheter Många företagare vill satsa på Grön rehab Många har svårt att skilja på Grön omsorg & Grön rehab Få företagare har en tydlig produkt när man vänder sig till potentiell kund Grön omsorg är nytt i Sverige, potentiella kunder känner ej till konceptet Möjligheter Behovet av daglig verksamhet, särskilda boenden mm ökar Lag om valfrihetssystem (LoV) Psykiatrisatsningen Regeringen vill stimulera småföretagande och privata aktörer inom vård och omsorg Hot Skattesänkningar innebär åtstramningar i offentlig sektor Lågkonjunkturen Okunskap och motstånd mot privata aktörer inom vård och omsorg inom vissa kommuner

11 Potentiella kunder- marknad
Kommuner Brukarkooperativ Kriminalvården

12 Marknadsanalys Grön omsorg 2009
Kartläggning av kommunernas omsorgsverksamhet - nulägessituation - upphandling av omsorgstjänster - framtida behov - intresse för Grön omsorg 202 intervjuer 104 kommuner Spretigt samtal

13 Fyra målgrupper - personer med funktionshinder - missbruk/kriminalitet - barn/unga - äldre

14 Drygt hälften av alla kommuner driver omsorg i egen regi
Många kommuner vill öka mångfalden och få fler privata alternativ framförallt inom äldreomsorg & omsorg för funktionshindrade Kännedomen är ännu låg, 20% Det finns intresse för Grön omsorg hos kommuner & privata brukarkooperativ som känner till konceptet Inget politiskt motstånd mot privata entreprenörer Svårigheten ligger i LoU, miljökrav etc LOV kan komma att underlätta

15 Affärsmöjligheter Daglig verksamhet - enklast att sälja in
- tryggt ur ekonomisk synvinkel- uthyrning Korttidsboende Familjehemsplaceringar

16 Från idé till företag Vad kan jag göra på min gård, kompetens, läge etc Gör en egen marknadsundersökning Ha kontakt med berörda myndigheter Vilka investeringar krävs? Affärsplan Paketera Sälj in

17 LRFs medlemserbjudande
Marknadsanalys & omvärldsanalys Kalkyl Broschyren Grön omsorg Folder med info om konceptet Checklista Utbildning Företagarcoacher


Ladda ner ppt "LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen."

Liknande presentationer


Google-annonser