Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från idé till lönsamt företag. 2. Från idé till lönsamt företag 3. Definitionen av Mentorskap för ALMI •Mentorskap är en ömsesidig relation där båda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från idé till lönsamt företag. 2. Från idé till lönsamt företag 3. Definitionen av Mentorskap för ALMI •Mentorskap är en ömsesidig relation där båda."— Presentationens avskrift:

1 Från idé till lönsamt företag

2 2.

3 Från idé till lönsamt företag 3. Definitionen av Mentorskap för ALMI •Mentorskap är en ömsesidig relation där båda utvecklas av varandra men där fokus ligger på adeptens utveckling. •Mentorn är den styrande vad gäller att mentorträffarnas struktur följs, medan adepten är den drivande som ser till att saker genomförs. För varje timme mentorn bidar skall adepten bidra med fyra timmar (80/20-regeln) •Mentorn är i sin roll en lyssnande part som ställer öppna frågor för att nå resultat.

4 Från idé till lönsamt företag 4. •Mentorn är ett komplement till privata konsulter och den privata marknaden. •De privata alternativen kommer att ta vid när företaget blir finansiellt starkare och har resurser att anlita extern hjälp. Mentorprogrammet skapar istället bättre förutsättningar för den privata marknaden genom att visa nyttan med extern hjälp. •Mentorskap är en person att diskutera med som inte ger svar utan ställer ”rätt” frågor. Adepten fattar sina egna beslut •Målet är att stimulera till tillväxt med hjälp av ideella personer från näringslivet som agerar mentorer Mentor Eget Företag är ett komplement

5 Från idé till lönsamt företag 5. Mentor Eget Företag ••Ett nationellt samarbete mellan ALMI och NyföretagarCentrum •Matchning av par sker över hela landet senast den 15 november 2012 •1000:- + moms i avgift tas ut för att få vara med som sedan kan användas av adepten och mentorn inom projektet.

6 Från idé till lönsamt företag 6. Krav på adepter EFTER företagsstart: -Företagen ska vara startade 2011 och tidigare -Företagaren kan ha köpt ett befintligt företag -Företagen ska ha för avsikt att bedrivas som huvudsysselsättning -Bedöms efter engagemang och förutsättningar för att avsätta tid -Särskilda satsningar utanför målgruppen görs med jämna mellanrum – Startade nyföretagare

7 Från idé till lönsamt företag 7. •Mentorer är personer från näringslivet med kunskap om att göra affärer •Mentorerna ställer upp ideellt •Mentorn är regional •Mentorerna har hjärtat på rätt ställe och vill bidra till att det svenska näringslivet utvecklas genom kunskapsöverföring Vilka är mentorerna?

8 Från idé till lönsamt företag 8. •Vara en oberoende part och förebild •Träffa och vara i kontakt med sin adept •Arbeta målinriktat med hjälp av Adept- och Mentorboken •Diskutera med adepten kring sina egna erfarenheter av export •Ställa öppna frågor till adepten gällande företagande där adepten själv kommer fram till sina beslut •Mentorn skall främst lyssna och ställa ”rätt” frågor till adepten baserat på sin egna kunskaper och erfarenheter •Mentorerna skall INTE vara rådgivande i sin roll Vad ska mentorerna göra?

9 Från idé till lönsamt företag 9. •Har gedigen erfarenhet inom mentorskap •Beprövad metodik och tydlig struktur •Gör intervjuer med varje potentiell mentor och adept •Regelbundna uppföljningar •Årliga attitydundersökningar med telefonintervjuer gjorda av oberoende institut Kvalitetssäkrad metodik

10 Från idé till lönsamt företag 10. •Alla inblandade har tystnadsplikt •Sekretesskontrakt skrivs på när mentorskapet skall påbörjas •Vi ger en introduktionsutbildning till både mentorer och adepter vad mentorskap innebär och hur ett lyckat mentorskap skall vara uppbyggt •Vi tillhandahåller mentormaterial, kunskapsträffar och ett utökat nätverk •Årliga attitydundersökningar med telefonintervjuer gjorda av oberoende institut Känna trygghet

11 Från idé till lönsamt företag Process •Intresseanmälan från mentor eller adept – 1:a gallringen •Intervju av mentorer och adepter – 2:a gallringen •Matchning av ALMI •Mentor och adept träffas minst 10-12 gånger om ca 2 timmar per träff •Nätverksträffar •ALMI är med som support och bollplank under hela mentorskapet fram till avslut ett år 11.


Ladda ner ppt "Från idé till lönsamt företag. 2. Från idé till lönsamt företag 3. Definitionen av Mentorskap för ALMI •Mentorskap är en ömsesidig relation där båda."

Liknande presentationer


Google-annonser