Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk i Sveriges HR Förening. Vad är ett nätverk? ” Ett nätverk är en grupp som har en gemensam bas och ett gemensamt mål eller en gemensam idé, med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk i Sveriges HR Förening. Vad är ett nätverk? ” Ett nätverk är en grupp som har en gemensam bas och ett gemensamt mål eller en gemensam idé, med."— Presentationens avskrift:

1 Nätverk i Sveriges HR Förening

2 Vad är ett nätverk? ” Ett nätverk är en grupp som har en gemensam bas och ett gemensamt mål eller en gemensam idé, med en kärna av fasta medlemmar som strävar och bär idén vidare, som finns utanför den dagliga arbetsorganisationen och där resultatet upplevs som närande”

3 Mål och syfte med nätverken Ge medlemmarna ett forum för erfarenhetsutbyte Ge medlemmarna ökad kompetens, effektivitet och engagemang Att medlemmarna kan knyta kontakter utanför sitt dagliga arbete Vara ett kvalitativt och prisvärt alternativ till övriga aktörer inom HRM-området som erbjuder nätverk

4 Etik och hederskontrakt För att nå stor nyttoverkan, behöver medlemmen i ett nätverk kunna diskutera verkligheten som man upplever den. Detta innebär att medlemmen måste ha full frihet och förtroende för att blottlägga delar av sig och sitt arbete. Detta kräver ett förtroende som ska baseras på ett överenskommet hederskontrakt i nätverket - skriftligt eller muntligt - som alla nätverksdeltagare är skyldiga att följa. Det kräver också att alla är villiga att engagera sig och ta ansvar för sin delaktighet i nätverket.

5 Nätverkens utformning Nätverken karaktäriseras av deltagarstyrning I regionstyrelsen finns en kontaktperson för nätverken. Varje nätverk har minst en koordinator som är HR Föreningens representant och kontaktperson för nätverket. Koordinatorn fungerar som inspiratör och moderator, samt i samarbete med ansvarig på kansliet att hålla samman nätverket. Varje nätverk har en studeranderepresentant som stöttar koordinatorn med administration såsom att skicka inbjudningar via Sveriges HR Förenings hemsida, där nätverkets projektplats finns, och ev. föra protokoll. Kansliet tillsammans med den regionala styrelsen rekryterar nya studeranderepresentanter. Nya koordinatorer rekryteras inom nätverket, vid behov i samarbete med ansvarig på kansliet.

6 Nätverkens utformning forts. Nätverken karaktäriseras av roterande värdskap, vilket innebär att nätverksträffarna hålls hos de olika nätverksmedlemmarnas företag. Alla medlemmar ska vara beredda att ställa upp med lokal. Mötesfrekvensen och mötets längd avgörs av nätverket. Rekommendationen är 3-4 träffar per termin. Lämpligt antal medlemmar på en träff är 7-20 deltagare. Anmälningar till nätverket sker via hemsidan som kansliet administrerar. Nyintag till nätverken sker löpande eller i augusti och januari varje år. Kansliet kan stoppa intagningen om ett nätverk har för många mötesdeltagare.

7 Nätverkens utformning forts. Sveriges HR Förenings kansli förbehåller sig rätten att avsluta nätverksdeltagares medlemskap i nätverket om de övergripande riktlinjerna eller nätverkets spelregler inte följs. Om ett nätverk inte fungerar, blir för litet eller är inaktivt kan kansliet avsluta nätverket. Om ett nätverk är för stort kan koordinatorn i samråd med kansliet besluta om delning av nätverket. Varje nätverk ansvarar för att sätta upp sina egna spelregler inom ramen för Sveriges HT Förenings övergripande riktlinjer. Initiativ att starta ett nytt nätverk kan tas av centrala styrelsen, regionstyrelserna, kansliet eller enskilda medlemmar

8 Deltagarna i nätverk Deltagarna i nätverken måste vara medlemmar i Sveriges HR Förening Kostnaden för ett nätverk är 1000 kr per år per nätverk.


Ladda ner ppt "Nätverk i Sveriges HR Förening. Vad är ett nätverk? ” Ett nätverk är en grupp som har en gemensam bas och ett gemensamt mål eller en gemensam idé, med."

Liknande presentationer


Google-annonser