Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 ”Lyfta” barn och ungdomsfrågor som ett viktigt, prioriterat område för landsting, regioner och kommuner  Barn & unga utgör 1/3 av befolkningen och tillbringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " ”Lyfta” barn och ungdomsfrågor som ett viktigt, prioriterat område för landsting, regioner och kommuner  Barn & unga utgör 1/3 av befolkningen och tillbringar."— Presentationens avskrift:

1  ”Lyfta” barn och ungdomsfrågor som ett viktigt, prioriterat område för landsting, regioner och kommuner  Barn & unga utgör 1/3 av befolkningen och tillbringar stor del av sin barndom inom våra verksamheter  Aktuella utvecklingstendenser, angelägna dokument och pågående arbeten ställer krav på handling  Ett gemensamt agerande skapar större tyngd jämfört med enskilt agerande – ”påtryckargrupp”  För att få stimulans, inspiration, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap och information om bl.a. nationella arbeten som pågår  Vara initiativtagare av konferenser m.m. Varför ett nätverk för barn-och ungdomsfrågor?

2  Sveriges Kommuners och Landstings nätverk för barn har bred geografisk spridning. Medlemmarna har kompetens inom olika sakområden, som berör barn och ungdom.  Nätverkets medlemmar verkar på lokal, regional och statlig nivå med frågor som berör barn och familjers livsvillkor och hälsa.  Sedan 2000 har nätverket träffats regelbundet för att utbyta information, erfarenheter och kunskap.  Nätverket strävar efter att ha en god överblick över aktuell forskning, pågående utredningar och beslut på olika nivåer  Med barnkonventionen i ryggen har nätverket diskuterat och hållit sig informerat om barns och ungdomars villkor, såväl förutsättningar som skillnader i desamma. VILKA OCH VAD ÄR NÄTVERKET?

3 NÄTVERKET Nätverk bygger på att alla är delaktiga, bidrar och delar ansvar för nätverkets arbete En arbetsgrupp koordinerar nätverket och planerar för nätverksträffar. I gruppen sitter 1 repr för SKL och 4 för landstingen/regionerna ENSKILDA MEDLEMMAR Medlem i nätverket bör utses på mandat av den egna koncernledningen (landstingsdirektör). Varje medlem har själv ansvar för återföring av information/kunskap till den egna organisationen. Varje enskild medlem besitter egen kunskap och uppträder utåt som enskild person. Enskilda medlemmar kan också uppträda tillsammans i gemensam sak och då under sina egna namn.

4  Implementering av Barnkonventionen. Vad innebär ”barnets bästa”?  Samverkansfrågor inom landstingen och kommuner, samt med andra samhällsaktörer  Folkhälsoperspektiv för barn  Barnkompetens. Vad? Hur? För vilka?  FOU-frågor: statistik, uppföljning, metoder EXEMPEL PÅ ANGELÄGNA FRÅGOR


Ladda ner ppt " ”Lyfta” barn och ungdomsfrågor som ett viktigt, prioriterat område för landsting, regioner och kommuner  Barn & unga utgör 1/3 av befolkningen och tillbringar."

Liknande presentationer


Google-annonser