Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell spridningskonferens Karlstad 2013-09-10--11 Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken Var med och stärk barnets rättigheter!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell spridningskonferens Karlstad 2013-09-10--11 Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken Var med och stärk barnets rättigheter!"— Presentationens avskrift:

1 Nationell spridningskonferens Karlstad 2013-09-10--11 Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken Var med och stärk barnets rättigheter!

2 Barnets rättigheter – hur går vi från princip till praktik? Thomas Hammarberg, FN-rådgivare om mänskliga rättigheter 1. strategi och handlingsplaner (kommuner och landsting) 2. lagarna måste anpassas (nationell nivå) 3. budgetarna (menar vi allvar måste arbetet prioriteras i budgeten) 4. säkerställa samordning mellan olika myndigheter etc. 5. BO har ett tydligt mandat – stödja och övervaka 6. principen ” barnets bästa i främsta rummet”(i alla beslut som rör barn) 7. säkerställa statistik och data – för att fatta rätt och riktiga beslut 8. utbilda alla personer i BK - som arbetar med barn 9. skolan en helt central miljö – måste präglas av BK i sitt arbete 10. BK är en internationell fråga – vi har mycket att lära av varandra

3 Barnet som utgångspunkt – så genomförs barnkonventionen på lokal nivå Fredrik Malmberg, BO Bo:s uppgift: Lyssna, Bevaka, Driva på Arbetet utgår från de områden som FN-kommitteen pekat på: Max 18, Statistikverktyg http://www.barnombudsmannen.se/max18/ http://www.barnombudsmannen.se/max18/ Pejling & Dialog, Hur barn och unga upplever att deras rättigheter tillgodoses i olika kommuner, landsting och myndigheter. http://www.barnombudsmannen.se/pejling/vad-ar-pejling--dialog/ http://www.barnombudsmannen.se/pejling/vad-ar-pejling--dialog/ Länk till film: http://www.barnombudsmannen.se/pejling/filmrummet/ Länk till testet ”Har du pejl?” http://www.barnombudsmannen.se/pejling/pejlingtestet/

4

5

6 Bo: s bilder

7 Barnkonsekvensanalys- ett bra verktyg eller omöjligt att göra? Olika innehåll/perspektiv:  Checklista  Prövning av barnets bästa  Barnkonsekvensanalys  Barnrättskonsekvensanalys  Barnrättsbaserade beslutsprocesser Finns inga rätt eller fel, men man måste veta vad det är man vill ha - både från beställare och utförare!

8 3 – Prövning av barnets bästa Gällande lagstiftning Vad säger konventionen Aktuell forskning Rådande praxis Beprövad erfarenhet Vad säger barn och unga

9 Karlstad 2013-09-10 Lärande och kunskapsutveckling Förutsättningar för implementering av barnets rättigheter i de skånska kommunerna Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg, Kommunförbundet Skåne Birgitta Månsson, processledare, Kommunförbundet Skåne

10 Så här gjorde vi... SKL:s nätverk för att stärka barnets rättigheter Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (dec 2010) Uppstartskonferens: Barnets rättigheter - från ord till handling! Hur tillämpar vi konventionen om barnets rättigheter i den kommunala verksamheten? (jan 2011) Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne (2011) Stöd från SKL - regional konferens (våren 2012) - regionala utbildningar (hösten 2012 och våren 2013) på temat FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik - vägledningen Gör barn starkare Nätverk för barnrättstrateger i Skåne (våren 2013)

11 Skånes 33 kommuner

12 Utbildade barnrättsstrateger i Skåne hösten 2012

13 Utbildade barnrättsstrateger i Skåne 2012/2013

14 72 utbildade barnrättsstrateger Vem gick utbildningarna? www.wordle.net

15 Sammanställning av kursdeltagarns utvärdering. Fråga 1. Vad var bra? www.wordle.net

16 ”Framförallt gav det kunskap, och med det mod och självförtroende att våga hålla egna utbildningar.” ”Jag blir upplyst, medveten och vågar förändra där jag står. Utbildningen och nätverket ger mig handlingskraft på hemmaplan..” ”Jag har blivit mer medveten om betydelsen av att styrdokument innehåller hänvisningar till BKs artiklar. Det stärker arbetet med implementeringen och ökar möjligheterna att prata om vad det innebär för verksamheten.”. ”Vi hade påbörjat arbetet, men tack vare SKL:s kurs fick vi den input som behövdes för att verkligen komma till skott.” Röster från utbildade barnrättsstrateger i Skåne

17 Effekter i kommunerna?

18 Så här går vi vidare…

19 Ingela Sjöberg, Folkhälsostrateg ingela.sjoberg@kfsk.se Birgitta Månsson, Processledare birgitta.mansson@kfsk.se

20 Fyra principer och en lag Vilka som än kommer är rätt personer. Vad som än händer är det enda som kunde hända. När det än börjar är det rätt tid. När det är slut är det slut. Lag: Använd fötterna


Ladda ner ppt "Nationell spridningskonferens Karlstad 2013-09-10--11 Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken Var med och stärk barnets rättigheter!"

Liknande presentationer


Google-annonser