Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAG & RÄTT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAG & RÄTT."— Presentationens avskrift:

1 LAG & RÄTT

2 Grundlag En grundlag är en särskild form av lag som står över alla andra lagar. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står i en grundlag. Sverige har fyra grundlagar Regeringsformen från 1974 Successionsordningen från 1810 Tryckfrihetsförordningen från 1949 Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991

3 Riksdagen stiftar lagarna
Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Regeringen kan också besluta om regler. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). En del av lagstiftningen som rör Sverige beslutas gemensamt inom Europeiska unionen (EU).

4 Nästan omöjligt göra Sverige till diktatur!
En vanlig lag kan ändras genom ett beslut i riksdagen. En grundlag måste riksdagen fatta två likadana beslut och dessutom måste ett allmänt riksdagsval ha genomförts mellan de två besluten. Anledningen till att grundlagarna är svåra att ändra är att de utgör grunden för demokratin Källa:

5 Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989.
”Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals”. Bara två tredjedelar av barnen i Afrika söder om Sahara börjar i skolan. I till exempel Burkina Faso, Etiopien, Mali och Niger går mindre än hälften av alla barn i skolan

6 75 miljoner människor i världen kan inte läsa – borde vara en mänsklig rättighet, eller hur?

7 FN:s barnrättskommitté
Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer 1)Förbud mot diskriminering (artikel 2) 2) Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) 3) Rätten till liv och utveckling (artikel 6) •4)Rätten att få komma till tals (artikel 12)


Ladda ner ppt "LAG & RÄTT."

Liknande presentationer


Google-annonser