Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati och hur Sverige styrs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati och hur Sverige styrs"— Presentationens avskrift:

1 Demokrati och hur Sverige styrs

2 Lite historia I Sverige var det för länge sedan så att kungen bestämde över folket. På medeltiden och framåt fick fler vara med och bestämma, men man fick bara vara med om man var rik eller ägde mycket mark/jord. Det var bara män som fick vara med och bestämma. Sverige fick allmän rösträtt för alla män och alla kvinnor 1921.

3 Demokrati och diktatur
I ett land med demokrati får alla vara med och bestämma. Landets ledare väljs och kan bytas ut i fria demokratiska val. Man får träffas och öppet prata om vad man tycker och tänker. Det finns information i böcker, tidningar, radio, tv och internet som alla kan ta del av. Alla är lika mycket värda. I ett land med diktatur bestämmer en person ensam (eller några få personer) utan att lyssna på andra. Inte många vågar säga till om de tycker annorlunda än diktatorn, för då kan de riskera fängelse. Ledarna tycker att vissa människor är värda mer än andra.

4 Att bestämma tillsammans
Även om alla i Sverige får vara med och bestämma, så kan inte alla hela tiden få som de vill. Det blir som de flesta i gruppen, majoriteten, vill. Majoriteten är det som de flesta tillhör. Motsatsen kallas för minoritet. Det är det som minst antal tillhör. Exempel: På den här bilden är de blå i majoritet och de röda i minoritet.

5 Demokrati i er vardag Barn får också vara med och bestämma om sådant som gäller dem. Det kan gälla beslut i familjen, skolan eller på fritidsaktiviteter.

6 Demokrati i skolan Elever har rätt att vara med och tycka till om saker i skolan. Ett exempel på det är klassråd, där alla i en klass får vara med och bestämma om saker som har med klassen att göra. Alla får tycka till direkt, det kallas för direkt demokrati. Det kan också vara så att någon eller några från klassen går på elevråd och matråd och säger vad klassen tycker. Det kallas för representativ demokrati, för man har en representant från klassen, vars uppgift är att ta med sig det som klassen tycker till elevrådet.

7 Internet och demokrati
Viktigt för demokratin: - Kunna prata om och få säga vad man tycker, utan att vara rädd. - Få reda på kunskap och information. Internet är ett ställe där alla i Sverige kan få information och kunskap. På internet kan man också prata om sina åsikter med andra. Därför är internet väldigt viktigt för demokratin idag.

8 Så styrs Sverige Riksdagen består av 349 ledamöter (personer). Hur många från varje parti som sitter där beror på hur många röster de fått i valet. Alla myndiga i Sverige får rösta om vilket parti man vill ska styra. Det gör vi i valet vart 4:e år. Det parti som får flest röster tillsammans med sina blockkompisar vinner valet. Statsministern väljer sina närmaste medarbetare – ministrarna från partierna i samma block. De bildar regeringen. Statsministern väljs ut av riksdagen, man väljer från partiet som fått flest röster. Vi vann!

9 Vad är ett politiskt parti?
Det är som en förening av personer som tycker ungefär likadant. T.ex kan de tycka likadant om hur skolan ska vara, hur det ska fungera i sjukvården och hur man ska arbeta med miljön. Varje parti vill att många ska rösta på dem eftersom de vill ha så mycket makt som möjligt. Ju fler röster de får, ju mer möjligheter har de att påverka hur vi har det i Sverige. Rösta på oss! Vi tycker att jämlikhet mellan kvinnor och män är viktigast! Rösta på oss om du tycker miljö, skola och jobb är viktigt!

10 Partier i riksdagen Varje parti får olika många platser i riksdagen.
Ju fler röster ett parti får, ju fler platser får de i riksdagen. Bara partier med minst 4% av rösterna får vara med i riksdagen. I tabellen ser ni hur många platser varje parti hade i valet 2010.

11 Vad gör riksdagen? Beslutar om nya lagar. Bestämmer om statens pengar.
Kontrollerar att regeringen gör sitt jobb. Arbetar med EU. Arbetar med utrikespolitik.

12 Vilka är regeringen? Det parti som får flest röster, eller som tillsammans med sina blockkompisar får flest röster, får bilda regering. Regeringen är en mindre grupp människor som arbetar tillsammans och styr Sverige. Regeringens ledare är statsministern. De andra medlemmarna i regeringen ansvarar för olika områden, medlemmarna kallas ministrar. Exempel: skolministern har ansvar för skolan, jordbruksministern för jordbruket o.s.v. Regeringen ska se till att det som riksdagen beslutar verkligen blir av. Vi vann! Vi får bilda regering! TJOHOOO!!!

13 Betala skatt i Sverige I Sverige hjälps vi åt att betala saker tillsammans. Varje person som arbetar betalar en del av sin lön (ca 30%) i skatt, det är pengar som används till sådant i samhället som vi använder allihop tillsammans. Skatten går till att bygga vägar, lägga järnväg, betala för polis, brandkår, lärare, sjukhus, parker, bibliotek, fotbollsplaner, lekparker o.s.v. Riksdag, landsting och kommunen har ansvar för att använda skattepengarna till bra saker, kolla på nästa sida!

14 Tre val samtidigt Riksdagen = hela Sverige, lagar och ekonomi.
Landstinget = ansvarar för trafik och sjukvård. Kommunen = ansvarar för skolor, vårdcentraler, parker, bostäder, simhall, idrott, bibliotek.

15 Att påverka Hur kan du göra för att påverka?
Skriva insändare till tidningar. Prata med eller skriva brev till politiker. Protestera och demonstrera. Samla namnunderskrifter från andra som tycker likadant och skicka till politiker. Gå via elevrådet till rektorn som för frågan vidare. Starta grupper eller skriva inlägg på sociala medier.

16 Barnkonventionen Barnkonventionen är ett avtal mellan alla länder i världen som ser till barnens rättigheter. Man kan förkortat säga att det handlar om: 1. Alla barn har samma rättigheter. Barn är lika mycket värda som vuxna. 2. I alla beslut som har med barn att göra så ska barnets bästa tänkas på i första hand. 3. Alla barn har rätt att leva som de vill och få utvecklas. 4. Alla barn har rätt att uttrycka sig och säga sin åsikt.


Ladda ner ppt "Demokrati och hur Sverige styrs"

Liknande presentationer


Google-annonser