Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdag och regering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdag och regering."— Presentationens avskrift:

1 Riksdag och regering

2 Centrala begrepp Riksdag Regering Parti Proposition Motion Utskott
Demokrati Riksdagsledamot Allians (koalition) Opposition Majoritet

3 Riksdag Lagstiftande makten
Representerar och företräder det svenska folket. Uppgift: a) tar olika beslut om lagar, b) statsbudgeten , c) granska regeringens arbete. Sitter total 349 personer i riksdagen och dessa kallas ledamöter(S,112), (M,107), (MP,25). En talman i riksdagen (Per Westerberg), har 3 uppgifter a) Leda riksdagens arbete, b) delta i bildandet av ny regering, c) representera Sveriges riksdag.

4 Regering Regering - vilket styre landet har.
Olika typer av regeringar: a) majoritetsregering (mer än 50 % stöd av folket), b) minoritetsregering (mindre än 50%), c) Koalitionsregering (två eller fler partier har mer än 50%), d) samlingsregering (uppstår vid krissituationer. Alla partier fokuserar tillsammans på viktiga frågor). Verkställande makt (verkställer fattade beslut). Leds av en regeringschef (Reinfeldt) som också är statsminister (premiärminister). Regeringen består av statsminister och de andra ministrarna (statsråd). Statsministerns uppgift att bilda regering och det är han/hon som bestämmer vilka som ska vara ministrar. Har idag en alliansregering (M, C, FP, KD).

5 Parti (politiskt parti)
Människor med samma åsikter som arbetar inom politiken. Partiprogram – hur partiet vill styra landet och kommunerna.

6 Motioner, propositioner och utskott
Proposition – förslag som kommer från regeringen till riksdagen. Motioner – förslag som kommer från riksdagsledamöter. Utskott – det är här dessa förslag behandlas, skatte frågor inom skatteutskottet osv. Finns totalt 16 utskott inom riksdagen där de arbetar i mindre grupper. Detta beror på att riksdagsledamöterna inte hinner sätta sig in i alla förslag. Utskottens viktigaste uppgift är att ta fram fakta i frågor och sedan lägga fram ett förslag till beslut.

7 Från förslag till beslut
1- Motioner och propositioner skickas till riksdagen (förslag). 2- En del förslag skickas vidare till ett utskott. 3- Utskotten skickar vidare förslagen på remiss till myndigheter och organisationer där de går igenom det och framför sina åsikter. 4- Utskottet skriver ett betänkande till riksdagen där de ger förslag till hur de ska besluta. 5- Riksdagen debatterar och beslutar, om för många är oense kan någon begära votering som innebär att man röstar (JA, NEJ, Avstå röst). 6- När riksdagen har kommit med ett beslut ser regeringen till att beslutet genomförs.

8 Demokrati Demokrati- Folkstyre
Olika sorters demokrati, t.ex. direkt demokrati och representativ demokrati. Direkt demokrati, alla röstberättigade beslutar (förutsätter en liten befolkning). Representativ demokrati (indirekt demokrati), de röstberättigade väljer ett ombud som representerar folket.

9 Riksdagsledamot Antalet röster som ett parti får i riksdagsvalet avgör hur många ledamöter ett parti får, tex 22% av rösterna=77 mandat. Ledamöterna har makten över regeringen, skolorna, rättsväsendet m.m. De lägger ner mycket tid på att läsa förslag och sätta sig in i alla frågor.

10 Allians (koalition) En överenskommelse mellan olika parter som jobbar för samma mål. En Koalitionsregering består av två eller fler parter som samarbetar. En sådan regering bildas när inget parti har egen majoritet i riksdagen.

11 Opposition Benämning för de partier som inte sitter eller stödjer regeringen. Består idag av S,V,MP och SD. Dessa för inte samma politik som de som sitter vid makten, diskuterar och kritiserar det regeringen gör.

12 Majoritet De flesta av rösterna.
Minoritet- motsatsen till majoritet och innebär mindretal.

13 Riksdagens plenisal


Ladda ner ppt "Riksdag och regering."

Liknande presentationer


Google-annonser