Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATSSKICK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATSSKICK."— Presentationens avskrift:

1 STATSSKICK

2 Situation 1 Kulturministern bestämmer sig för att gå till TV-huset och stoppa vissa inslag som TV ska sända. Gör inte TV det ska hon se till att de ansvariga på TV får ta ”konsekvenserna”. Får hon göra så?

3 Situation 2 Kronprinsessan Victoria dumpar Daniel, väljer att gifta sig med man från Egypten och konverterar till Islam. Kan hon fortsätta att vara Sveriges tronföljare?

4 Vi lämnar Sverige en stund och reder ut begreppen
Stat: en politisk enhet Nation: en upplevd gemenskap (identitet, kultur, språk osv) Ibland sammanfaller stats- och nationsbegreppet (Ex. Sverige) – ibland inte (ex Spanien, en stat med flera nationer) Begreppen används slarvigt Förenta Nationerna (FN) borde egentligen heta Förenta Staterna, men namnet är ju redan upptaget…

5 Suveränitet En suverän stat är en stat som är formellt självständig – dvs. den styr sig själv och är erkänd som en självständig stat av andra stater För att erkännas som en suverän stat måste man uppfylla vissa kriterier

6 Kriterier för suveränitet
Det måste finnas ett definierat territorium med ett folk som vill utgöra en egen stat Det måste finnas ledare som kan styra och kontrollera detta territorium och folk Andra måste erkänna den suveräna staten (helst alla andra suveräna stater) Att bilda egna stater är många nationers dröm, vilket ofta leder till krig (ex. Öst Timor, Kurdistan, Aceh osv) då dessa territorier redan tillhör suveräna stater.

7 Lite terminologi Alla stater har en statschef
Alla stater har en regeringschef Alla stater har en regering Alla stater (nästan) har ett parlament Alla stater har någon form av myndigheter och förvaltning

8 Statsskick: Monarki Det högsta ämbetet i staten innehas på livstid och innehavaren ärver oftast ämbetet Tituleras kung, drottning, kejsare, schejk, sultan, emir, furste, storhertig

9 Monarkier Idag 45 av världens 200 stater
I Europa är de flesta monarkernas politiska makt obetydlig, även om de formellt utser regering och skriver under lagar Uppgifterna är huvudsakligen ceremoniella och representativa

10 Forts. Monarkier I vissa länder, främst i Asien, finns många monarkier där monarken har stor makt. Monarkier kan vara både demokratier (Sverige) och diktaturer (Brunei)

11 Statsskick:Republik Dominerar i världen idag.
Statschefen i en republik tituleras oftast president Väljs i direkta val eller genom ombud (elektorer) eller utses av parlamenten

12 Forts. Republiker Presidenter kan ha stor makt (USA, Frankrike, Ryssland Presidenter kan vara i princip maktlösa (Tyskland, Italien) och ha mest ceremoniella roller Republiker kan vara både demokratier (Finland) och diktaturer (Kina)

13 Regeringen Leds oftast av en premiärminister/statsminister och består av en rad ministrar med olika ansvarsområden Driver frågor, för fram förslag Måste i de flesta länder ha parlamentets stöd = parlamentarism Parlamentarism innebär att regeringen inte kan föra sin politik om inte en majoritet av parlamentet stödjer/tolererar politiken

14 Folkförsamling Kallas oftast parlament, men även riksdagen, folketinget, Knesset, Duman, Kongressen, Cortes, Nationalförsamlingen osv beroende på land I Sverige 349 mandat, 310 fasta och 39 utjämningsmandat

15 Folkförsamlingens sammansättning
Enkammarsystem (Sverige) Tvåkammarssystem (Storbritannien)

16 Tvåkammarsystem Tex USA, Storbritannien, Ryssland, Japan
Första kammaren har oftast mindre makt än andra kammaren och representerar ofta specifika geografiska områden. Mesta makten ligger oftast hos andra kammaren Vitsen med två kammare: olika långa mandatperioder, skapa stabilitet

17 Valsystem Proportionella val (Sverige)
29 Valkretsar, t ex 8 platser i Västmanland Majoritetsval i enmansvalkretsar (Storbritannien) eller val i två omgångar (Frankrike) Val till olika församlingar på kommunal (290), regional (20) och statsnivå (29)

18 Sverige: ”All offentlig makt utgår från Sveriges folk”
Sverige har tre (fyra) grundlagar, svårare att ändra än andra lagar Sverige är en parlamentarisk stat Sverige är en monarki Sverige har betydande kommunal självstyrelse och visst regional självstyre

19 Grundlag 1: Successionsordningen
Ätten Bernadotte Förstfödda inom äktenskapet Rena evangeliska läran Kungens och regeringens samtycke för äktenskap

20 Nr 2: Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
Alla får fritt uttrycka sin åsikt Förbud mot censur Reglerar även ansvar för vad som sägs, trycks och sänds

21 Nr. 3: Regeringsformen Reglerar hur Sverige ska styras
Allmän och lika rösträtt Parlamentarism Kommunalt självstyre Makten utövas enligt lagen Monarki


Ladda ner ppt "STATSSKICK."

Liknande presentationer


Google-annonser