Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella relationer: Stater & FN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella relationer: Stater & FN"— Presentationens avskrift:

1 Internationella relationer: Stater & FN

2 Stater: En utgångspunkt i internationella relationer

3 Kallas ibland länder eller nationer
195 stater, 193 i FN (inte Vatikanstaten och Taiwan (Kina)) Hur kommer det sig? Diskutera!

4 Stat Nation Maktorganisation Kontroll över befolkning Territorium
Erkänd av andra stater Latinets natio = särdrag, ursprung Språk Religion Etnicitet Historia Kultur Exempel?

5 Statens viktigaste egenskap: Suveränitet
Vad är det?

6 Suveränitet/självständighet
Alla stater självständiga och jämlika Ingen stat står över andra stater Staters inre angelägenheter:

7 Är alla stater jämlika och lika respekterade?
Finns undantag?

8 Självständiga, suveräna stater
Internationell politik kan sägas vara anarkisk Ingen världspolis som agerar när brott begås

9 Istället för världspolis: FN (Förenta Nationerna)

10 Grundades efter slutet av det andra världskriget
Motverkandet av nya krig Motverka fattigdom Främja mänskliga rättigheter FN-stadgan: Staters och individers rättigheter

11 FN:s organisation och arbete
Generalförsamlingen

12 Generalförsamlingen Staternas parlament Konflikter i och mellan stater
Fattigdoms- & sjukdomsbekämpning Hungersnöd Naturkatastrofer Haiti 2010

13 Erkännandet av nya stater
1 röst per stat Inga bindande beslut, men besluten fungerar som moralisk kompass Världens samvete

14 Världsbanken och IMF Ekonomiskt stöd till stater i svårigheter
Exempelvis Grekland, Argentina Pengar, i form av lån, om regeringar ändrar politik Nyliberalt, offentliga nedskärningar Cypern

15 Internationella domstolen i Haag
Avgör tvister mellan länder som erkänt domstolen

16 Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC)
Inte under FN FN skickar misstänkta till ICC Krigsförbrytelser Brott mot mänskligheten Folkmord

17 Säkerhetsrådet Ansvarar för säkerhet och fred 15 medlemsländer
Bindande beslut 5 permanenta: USA, Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland Varför är dessa permanenta?

18 De permanenta medlemsländerna har vetorätt
Problematiskt: Fallet Syrien

19 Vid konflikt Fredliga lösningar: Medling Eld upphör & fredsavtal

20 Fredsstyrka

21 Ekonomiska och politiska sanktioner
Förbud mot handel Frysta bankkonton In- och utreseförbud Exempel: Libyen, Nordkorea, Irak Kritiserats genom åren

22 I ovanliga fall: Ta till våld. Exempel: Koreakriget (1950-tal), Libyen 2011)

23 Filmfrågor I början sägs att ingen vid grundandet av FN kunde tro att fredsstyrkor skulle behövas i framtiden. Varför då? Under 90-talet mötte FN:s fredsbevarande arbete nya svårigheter, som man inte var vana vid. Vad menas? Kvinnor sägs vara särskilt utsatta i konflikter, och vara särskilt viktiga för FN:s fredsarbete. Vad kan detta bero på? Hur försöker FN arbeta för fred, bortsett från fredsstyrkor? Intag ett källkritiskt perspektiv! Vem är avsändaren? Vad sägs i filmen? Har avsändaren anledning att vinkla/skönmåla sitt budskap?


Ladda ner ppt "Internationella relationer: Stater & FN"

Liknande presentationer


Google-annonser