Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg –"— Presentationens avskrift:

1 Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se
EU Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg –

2 Mål & Innehåll Vi utgår från målet i kursplanen: ” Eleven skall ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv”

3 För att uppnå detta mål ska du känna till följande:
• Varför finns EU? • Kort om EU:s historia. • Hur styrs EU? • Vilka frågor arbetar EU med? • EMU, valutaunionen. • Något om EU:s ekonomi. Var kommer pengarna ifrån och vad används de till?

4 HISTORIK Efter 2:a världskriget ville man i Europa ha en varaktig fred, demokrati och återskapa materiellt välstånd. Tyskland och Frankrike skulle ha ett samarbete mellan kol och stålindustrin - de två mest värdefulla tillgångarna. Kol & Stålunionen skapade en maktbalans – kol och stål behövs till vapen Samarbetet växte under åren, Sverige blev medlem 1995 efter en folkomröstning

5 Ekonomin & handel Samarbetet handlade till en början om handel och ekonomi, numera samarbetar EU-länderna även kring miljö, jordbruk & valuta Tullar och avgifter för handel mellan eu-länderna avskaffades redan 1968. 2002 införs den nya valutan EURO. Varje land bestämmer själva vilken valuta som ska användas.

6 Gratis medlemsskap? Det kostar att vara med i EU.
Sverige betalar ca 25 miljarder/år och får tillbaka ungefär hälften i bidrag och stöd. Detta gör Sverige till en nettoinbetalare. Tyskland, Finland & Storbritannien är andra nettoinbetalare

7 Frankrike, Grekland och Danmark (m fl) är bruttoinbetalare, det betyder att de får tillbaka mer än de betalar in och det beror på omfattande jordbruksstöd. Europas fattigare länder får också struktur- bidrag från EU – hjälp att bygga upp landets struktur, dvs; vägar, sjukhus, skolor mm

8 Vad vill EU jobba för? EU skapa välfärd ( t ex skola, vård & omsorg) och en väl fungerande arbetsmarknad med låg arbetslöshet i alla medlemsländer. EU ska fungera som en enda stor marknad vad gäller jobb, varor, tjänster och kapital = De fyra friheterna Eu vill vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter, t ex är dödsstraff förbjudet inom EU

9 Vad vill EU jobba för forts
Gemensamma miljölagar – luft och vatten bryr sig inte om landgränser….. Forskning och utveckling av nya idéer – mycket av EUs pengar satsas på att klara framtiden

10 Detta gör inte EU Närhetsprincipen gäller, dvs det som inte berör andra Eu-länder bestämmer landet själv. T ex skola, sjukvård, barnbidrag, allemansrätt, vägar, kommunikationer & pensioner

11 Hur styrs EU?

12 EUs styre Europakommissionen består av 27 personer från lika många länder Sveriges EU-kommissionär heter Cecilia Malmström anställda arbetar inom EU-kommissionen

13 EUs styre forts Europaparlamentet består av folkvalda representanter som granskar hela EU 785 personer från 27 länder är Europa-parlamentariker varav 19 svenskar Man arbetar i politiska grupper över nationsgränser, t ex sitter svenska Miljöpartister i samma grupp som andra politiker med miljöintresse från andra EU- länder

14 Övrigt EU har 24 officiella språk och all lagstiftning publiceras på dessa språk Som EU-medborgare kan du skriva till EUs institutioner på ditt eget språk och få svar på samma språk Närhetsprincipen ska råda – det som bara berör ett land ska inte bestämmas av EU

15 Bli medlem i EU Europeiskt land med demokratiskt styre
Fungerande marknadsekonomi Ansökan ska godkännas av alla medlems-länder Island och Turkiet förhandlar aktivt f n


Ladda ner ppt "Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg –"

Liknande presentationer


Google-annonser