Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU"— Presentationens avskrift:

1 Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU

2 Europeiska Unionen - EU
Bildades 1951 under namnet Kål- och stålgemenskapen Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Italien Samarbete kring kål och stål Främja handel och fred

3 De fyra friheterna Fri rörlighet över medlemmarnas gränser
Varor, tjänster, människor och kapital Diskutera: Hur främjar detta fred?

4 Organisation Europeiska kommissionen Europaparlamentet
Europeiska rådet Ministerrådet EU-domstolen

5 Ministerrådet Högsta beslutande organet
Består av ministrar från alla medlemländer Olika ministrar beroende på vilka frågor som diskuteras

6 Europeiska rådet Medlemsländernas regeringschefer och utrikesministrar
Riktlinjer för EU:s framtid Ansvarar tillsammans med Ministerrådet för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

7 Utrikes- och säkerhetspolitik
Humanitära insatser Fredsbevarande- och fredsframtvingande insatser Europeiska rådet ger förslag på insatser, Ministerrådet fattar beslut Alla medlämsländer måste rösta ja till en insats Länderna beslutar sedan om de vill delta i insatsen

8 Uppbyggnad och humanitär hjälp Afghanistan
Fredsbevarande insats i Kongo 2003

9 North Atlantic Treaty Organization - NATO
Mellanstatlig politisk organisation med militära resurser Bildades 1949 som en motpart mot Sovjetunionen efter det andra världskriget

10 Medlemsstater Bland andra: USA Frankrike Storbritannien Norge Italien
Tyskland Turkiet

11 Kollektivt försvar: Om en medlem attackeras ska de övriga bistå med hjälp att försvara medlemsstaten

12 Har sedan 90-talet tagit sig rätten att ingripa mot stater även om en medlemsstat inte angripits
Öppnar för insatser utan FN-beslut Ett sådant exempel var NATO:s bombningar mot Jugoslavien 1999 för att få slut på Kosovokriget Beslut fattas av Nordatlantiska rådet Beslut kräver att alla är överens Vetorätt

13

14 Afrikanska Unionen - AU
Bildades 2002 Påminner om EU: statligt samarbete, för främjande av handel och fred Mänskliga rättigheter Byggande av demokrati

15 Samtliga afrikanska stater från början medlemmar
Tre har uteslutits eller valt att uteslutas: Guinea (militärkupp) Madagaskar (militärkupp) Eritrea (pga. AU:s kontakt med FN:s säkerhetsråd om intervention i Eritrea)

16 Det panafrikanska parlamentet: lagstiftare
Freds- och säkerhetsrådet: 15 medlemmar som väljs av parlamentet. Inget veto. Fredsstyrkor Darfur och Somalia Samarbetar med FN

17 NATO:s kan besluta om militära interventioner utan att FN beslutat om det. Exempelvis mot dåvarande Jugoslavien 1999, då säkerhetsrådet inte ville ta till militära medel för att lösa konflikten. Diskutera: Är det rätt av NATO-länderna att bortse från FN:s beslut? Bör de göra det i fallet Syrien? Vad händer med synen på FN om NATO struntar i FN? Varför uppstår behovet att strunta i FN:s säkerhetsråd? Vilka argument för och emot kan man tänka sig?


Ladda ner ppt "Aktörer och institutioner i internationella relationer: EU, NATO & AU"

Liknande presentationer


Google-annonser