Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Internationell rätt (kap 15).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Internationell rätt (kap 15)."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Internationell rätt (kap 15)

2 Centralt innehåll Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 FOLKRÄTT 1) regler som gäller mellan länder
a) Mellanstatliga överenskommelser – FN är en mellanstatlig organisation b) Sedvanerätt – som länder har ”brukat” bete sig betraktas som rättsligt bindande 2) En stats förhållande till sina minoriteter 3) Skydd mot förföljelse och diskriminering och rätt till självbestämmande

4 Konvention Ett avtal mellan två eller flera stater
T ex om mänskliga rättigheter Rättsligt bindande när ratificerats, dvs. när lagstiftande församling har godkänt avtalet

5 Förenta nationerna - FN
Bildades 1945 (efter NF) Varför bildades FN? Målsättning att förhindra nya krig, minska mänskligt lidande, främja mänskliga rättigheterna Hur många stater är medlemmar? Ca 190 st.

6 FN forts Generalförsamlingen – varje land har en röst. Ansvarsområde: mänskliga rättigheter, förhållandet mellan i-länder och u-länder mm Säkerhetsrådet – 15 stater (stormakterna samt ytterligare några). Ansvarsområde: freden Olika organisationer Internationella domstolar (i Haag: tvister om gränsdragning mm)

7 Europeiska Unionen - EU
Samarbetsorganisation i Europa om fred, ekonomi, rättssystem, demokrati Målsättning: fred i Europa, öka välfärden, minska miljöpåfrestningen, motarbeta brottsligheten etc. Hur många medlemsländer? 27 medlemsländer

8 EU:s rättsregler - Unionsrätten
Den primära EU-rätten – EU:s grundlagar Kan endast ändras genom enhälliga beslut av samtliga medlemsstater Den sekundära EU-rätten – utvecklas från den primära EU-rätten Kommer till genom majoritetsbeslut

9 Svenska lagstiftning påverkas av EU!
Genom medlemskapet i EU har alla medlemsländer lovat att landet lagstiftning ska följa EU:s regler. Gäller endast vissa områden. T ex Miljöpolitiken – gemensamma beslut i resp. land och EU T ex Bostadspolitiken, Skattepolitiken, Familjepolitik – endast i resp. land.

10 Hur går det till när EU beslutar?
1. EU-kommissionen förslår ny lag 2. Regering och riksdag tar ställning (i resp. land) 3. Europaparlamentet yttrar sig/beslutar 4. Ministerrådet beslutar 5. Medlemslandet genomför lagen (se även separat papper)

11 EU-domstolen I Luxemburg Huvudsakliga uppgifter:
Dömer i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner Tolka unionsrätten

12 EU-domstolen, exempel (s 309)
Den belgiske proffsfotbollsspelaren J-M Bosman blev hindrad av sin belgiska hemmaklubb att flytta till ett franskt lag, eftersom den belgiska klubben inte fick tillräckligt betalt i transferersättning. Bosman inledde en process med hänvisning till reglerna om fri rörlighet över gränserna inom EU. EU-domstolen gick på Bosmans linje.

13 Rättsordning – system med rättsregler
SVERIGE Kodifierad lag (dvs. nedskrivna rättsregler); lagstiftningen är den viktigaste rättskällan ENGLAND, WALES, USA ”Common law” dvs. domstolspraxis (med prejudikat) är en mycket viktig rättskälla (har dock också kodifierad lag i stor utsträckning)

14 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Internationell rätt (kap 15)."

Liknande presentationer


Google-annonser