Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brandbefälets Riksförbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brandbefälets Riksförbund"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål Svenska Brandbefälets Riksförbund

2 Förbundskongressens beslut maj 2008
Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa ny vision och målsättningar för SBR. Svenska Brandbefälets Riksförbund

3 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Arbetsmodellen, ”Effektivitetskonen” VISION Strukturen/ organisationen MÅL METODER ROLLER/KOMPETENS RELATIONER ARBETSKLIMAT Människorna Svenska Brandbefälets Riksförbund

4 Vision – om tre kongressperioder
Förslag Vision – om tre kongressperioder ”Svenskt brandbefäl, alltid steget före inom samhällsskydd och beredskap” Svenska Brandbefälets Riksförbund

5 Mål om tre kongressperioder
Förslag Mål om tre kongressperioder Brandbefälet leder det lokala arbetet inom samhällsskydd och beredskap, SBR är en av de tre största aktörerna som organiserar kompetensutveckling av räddningstjänsten, SBR är en respekterad opinionsbildare inom samhällsskydd och beredskap, SBR är en jämställd förening, SBR har en mångfald som motsvarar hela samhällets mångfald, Brandbefälet kan arbeta samordnat med varandra nationellt och internationellt. Svenska Brandbefälets Riksförbund

6 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Förslag Metoder (1/3) Medlemskommunikation: Tidningen Räddningsledaren SBR: s hemsida SBR är värd för forum/arenor i ämnesspecifika frågor inom vår bransch BRAND-konferenserna tillsammans med SBF Samordnade aktiviteter i länsföreningarna Samla alla under ett gemensamt varumärke Rationell föreningsadministration: Förenklad föreningsadministration Fokus på sakfrågorna Intressebevakning med: Myndigheter Samverkande organisationer Svenska Brandbefälets Riksförbund

7 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Förslag Metoder (2/3) Kompetensutveckling: Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling (IRL) Arbete tillsammans med SBF Gemensamma aktiviteter i SBR: s regi Skapa arenor för gemensamt lärande inom viktiga och angelägna områden Internationellt samarbete: SBR: s medlemskap i FEU (den europeiska brandbefälsföreningen) Nordiska brandbefälsföreningar – och vårt gemensamma nätverk Svenska Brandbefälets Riksförbund

8 Metoder, specificerade (3/3)
Förslag Metoder, specificerade (3/3) En idé som förts fram är att skapa nationella arbetsgrupper/utskott inom ämnesspecifika frågor, t.ex. ledarskap, förebyggande brandskydd, stabs- och ledningsarbete, metod/teknik m.fl. Svenska Brandbefälets Riksförbund

9 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Förslag Roller/kompetens (1/2) Kongressen: Uppgift: SBR: s högsta beslutande organ. Tidsperspektiv: Tre år och längre, Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. Förbundsstyrelsen (FS): Uppgift: Bereder åt kongressen, fastställer verksamhetsplan, budget, årsredovisning, följer upp VU: s arbete. Tidsperspektiv: 0,5 – 3 år, Svenska Brandbefälets Riksförbund

10 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Förslag Roller/kompetens (2/2) Verkställande utskottet (VU): Uppgift: Beredande och verkställande organ åt Kongressen och FS. Ansvarar för löpande verksamhet, Företräder SBR externt Tidsperspektiv: Dagligt – 1 år Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. Länsförening/-arna: Uppgift: Medlemsvård, regional mötesplats, arrangerar attraktiva aktiviteter, företräder SBR på regional nivå. Tidsperspektiv: Daglig – tre år Geografi: Regionalt perspektiv. Svenska Brandbefälets Riksförbund

11 Relationer/arbetsklimat
Förslag Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: Nyfikenhet. Respekt. Närhet. Ha kul. Svenska Brandbefälets Riksförbund

12 Relationer/arbetsklimat
Förslag Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: Nyfikenhet: Vi har en öppenhet inför ny kunskap, vår omvärld och andra kulturer. Vi är utforskande ock skapar nya tillfällen till lärande i vardagen, Respekt: Vi accepterar och respekterar varandra och varandras åsikter, Närhet: SBR finns där medlemmarna finns. Vi stödjer varandra i med- och motgång, vår förening inbjuder till medskapande delaktighet. Ha kul: Vår gemenskap utvecklar oss som yrkesmänniskor under trevliga former. Svenska Brandbefälets Riksförbund

13 Tidplan för ny vision och målsättningar för SBR
Förslag till SBR: s vission och mål för kongressperioden. Antas Förankring och prövning i länsföreningarna. Klart FS i Borlänge. Fastställ Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund

14 Svenska Brandbefälets Riksförbund
Frågor till Dig: Fundera över vad du tycker om förslaget Vad är bra? Vad kan/ska utvecklas mer? Vad innebär det för dig som medlem? Ge återkoppling till din länsförening eller direkt via SBR: s hemsida, Svenska Brandbefälets Riksförbund


Ladda ner ppt "Svenska Brandbefälets Riksförbund"

Liknande presentationer


Google-annonser