Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten Skellefteå 23 oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten Skellefteå 23 oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten Skellefteå 23 oktober 2012

2 Strategier Nationell mineralstrategi Regional mineralstrategi Regionala/lokala åtgärdsplaner m.m. Hit vill vi nå Så här kan vi nå dit

3 Hela pusslet är ännu inte lagt Regionalt - arbetsmaterial

4 ”Att Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra till att Sverige fortsatt ska vara den ledande gruvnationen i Europa.” Vision:

5 Visionen förutsätter insatser längst hela värdekedjan. Prospektering Gruvdrift Anrikning Metallurgi Forskning/ utbildning Myndighets- utövning Samhälls- byggande

6 - Skapar tillväxtmöjligheter Syfte - exempel - Länens kompetens är efterfrågad - Ett samlat och proaktivt agerande ger störst genomslagskraft i påverkansarbetet - Konkreta och prioriterade mål ökar effektiviteten

7 SAMHÄLLET - Jobben - Attraktiva, hållbara samhällen - Starkare innovationsmiljöer Perspektiv - exempel FÖRETAGEN - Konkurrenskraft -Lönsamhet -Legitimitet AKADEMIN - Breddad och fördjupad forskning - Starkare utbildning - Internationell positionering Det som är bra för regionen är också bra för nationen.

8 Kärnan i strategin  Samhällsbyggnad  Infrastruktur  Forskning och utbildning  Kompetensförsörjning  Klusterutveckling  Branschen image, genusperspektiv  Nordiskt/europeiskt samarbete för att positionera regionen  Effektivare tillståndsprocesser  Attrahera investeringar till regionen  Ökad prospektering

9 Genomförande - tankar Styr/lednings- grupp Operativ arbetsgrupp ”Projektform” Projekt- ledning Gemensam finansiering, egen budget Löpande uppföljning, utvärdering och eventuella justeringar

10 Avsiktförklaring - förslag Nu går vi till handling.

11 www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och- foreningar/naringslivsutveckling/program-och-strategier/Pages/regional- m.aspx


Ladda ner ppt "Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten Skellefteå 23 oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser