Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från UFO till FoU. ”Från UFO till FoU resan” •Obekant –Familjärt •Ogripbart – begripligt •Från något som rör andra till något som rör mig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från UFO till FoU. ”Från UFO till FoU resan” •Obekant –Familjärt •Ogripbart – begripligt •Från något som rör andra till något som rör mig."— Presentationens avskrift:

1 Från UFO till FoU

2 ”Från UFO till FoU resan” •Obekant –Familjärt •Ogripbart – begripligt •Från något som rör andra till något som rör mig

3 Min resa med förbättring och forskning •Lära av de som lever med sjukdomen •Dagliga observationer – Vad händer? – I vilka situationer? – Hur åtgärda? •Forskningsstudie – Personer med demens – Personal – Friska

4 Demenssymtomen kan på sikt leda till bristande relationer och hotande främlingskap Inom jaget tidenandraaktivitetertingenplatser

5 Forskning och Utveckling, FoU Skapar förutsättningar för •människors välfärd •samhällets utveckling •näringslivets konkurrenskraft Förutsätter •Kunskap •Samverkan •Nytänkande och Innovationer

6 Fortsatt mognad inom FoU-området •Landstingsövergripande FoU-strategi •Kliniskt forskningscentrum vid Sunderby sjukhus •Fortsatt samverkan, intern och extern •Regional forskningsplattform för klinisk behandlingsforskning

7 FoU-strategins mål •FoU-uppdrag är tydligt för ledning på alla nivåer •Vetenskaplig skolning och forskningskompetens i alla verksamheter. •Patientnära FoU bedrivs med koppling till hälso- och sjukvårdens behov. •En infrastruktur som stödjer FoU på alla nivåer i organisationen. •En god akademisk miljö som säkrar utbildningsnivån och stödjer medarbetare hela från student till docent. •Utvecklade nätverk, plattformar och arbetssätt som stödjer samverkan

8 •Stödja •Samordna •Samverka •Sprida •Styra FoU-insatser Landstingsövergripande FoU-enhet med uppgift att;

9 KFC Sunderby Sjukhus •FoU till Sunderby sjukhus • Arbetsrum för gästforskare och adjungerade medarbetare • Utbildningslokaler och videokonferenslokaler •MONICA, OLIN •Rum för provtagning och undersökning av patienter med utrustning för provtagning och provhantering •Good Clinical Practice (GCP-resurser)

10

11 Samverkan med Luleå Tekniska Universitet, exempel •Samverkan inom VFU •EIC •Gemensamma forskningsprojekt •Landstingsdoktorander •Forskarskola

12 Forskarskola för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster – Fyra doktorander finansieras av respektive huvudman – Gemensam planering, undervisning, handledning, finansiering och styrning Den första av sitt slag i Sverige! Norrbottens läns landsting i samverkan med Luleå Tekniska Universitet

13 Forskarskola i hälsovetenskap med LTU och Norrbottens läns landsting •Gemensamt ansvar att säkra den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU) •Behov av fler forskarutbildade arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor •Gemensamt intresse av att få en ökad genomströmning i forskarutbildningen vid institutionen för hälsovetenskap •Gemensamt intresse av att stärka den kliniska forskningen och forskningsklimatet inom landstinget

14 Regionaliserad läkarutbildning Norrbottens läns landsting – En del av Umeå Universitet

15 Forskarstöd PredokDoktorandPostdok

16 Regional plattform för klinisk behandlingsforskning -forskningssamverkan -samverkan mellan landsting, universitet och näringsliv -regionalt FoU-råd

17 Vård Utbildning Forskning Landstingens tredelade uppdrag

18 Från UFO till FoU Forskning och Utveckling en dela av vårdens vardag


Ladda ner ppt "Från UFO till FoU. ”Från UFO till FoU resan” •Obekant –Familjärt •Ogripbart – begripligt •Från något som rör andra till något som rör mig."

Liknande presentationer


Google-annonser