Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjning
Ingrid Stridfeldt, Christina Aasa-Bygdell, Kenneth Robarth

2 Avsluta anställningar
Attrahera Anställa Utveckla Behålla medarbetare Avsluta anställningar Det gäller att aldrig någonsin ge upp, alltid se möjligheter, alltid se kritik som en möjlighet till förbättringar, kommunicera, prata med varandra. Det gäller att ha ett tydligt ledningssystem, regelverk och bra rutiner.

3 Rekrytering, utbildning
Lönebildning/ arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö

4 Personalfunktionen – Landstingsdirektörens stab

5 Bemanning 2011-01-01 Lönebildning, arbetsgivarfrågor Lotta W Mats L
Eva V Christina AB Anette S Rekrytering, utbildning Lars R Ellinor, controller Personal Ellinor Utbildningscentrum Personalspecialist Ulrika Arbetslivshälsan, Karin Kenneth Arbetsmiljö 5

6 Behov av att anställa Uppfyllt
NLL Rekryteringsprocess Behov av att anställa 1. Starta upp rekryteringen 2. Välja ut intervju- Kandidater 3. Genomföra intervjuer Kallade intervju- kandidater Slut Kandid- ater(er) Beslut om rekrytering via annons Lista på sökanden 4. Ta referenser 5. Anställa Anställnings- erbjudande Person anställd Inventeringsrutiner. Resultat = del av mått Behov av att anställa Uppfyllt 6

7 Ledningssystem Uppföljning av resultat Månads- tertial och årsrapport

8 Antal anställda - kvinnor och män

9 Åldersfördelning - kvinnor och män

10 Åldersfördelning - huvudgrupper

11 Åldersfördelning - Chefer

12 Pensionsavgångar

13 Sjukfrånvaro

14 Läkarutbildning och vårdutbildning i Norrbotten
Umeå universitet Sunderby sjukhus Läkarutbildning AT ST Norrbottens läns landsting FoU Student Anställd Vårdutbildning/Specialisering Luleå tekniska universitet

15 Därför ska läkarstudenterna välja Sunderby sjukhus, Luleå & Norrbotten!
Engagerad och kompetent personal Bra utbildning/handledning Modernt sjukhus Förmåner & karriär Luleå – en etablerad studentstad Bra boendemiljö med stort utbud och god livskvalitet Bra kommunikationer Ett län fyllt av möjligheter och upplevelser

16 Forskning inom Norrbottens läns landsting
Breda forskningsprogram om folksjukdomarna hjärtinfarkt, stroke, diabetes, astma, allergi och KOL Forskning kring bl a: infektionssjukdomar reproduktion och graviditet kirurgiska metoder behandling av psykossjukdomar plötslig hjärtdöd hos unga obstruktiva lungsjukdomar allergier Forskning om konsultationen inom primärvård, patienters hälsoresurser, genusperspektiv m m

17 forts.. Forskning inom NLL
Strategisk kraftsamling kring forskningsområdena omvårdnad och hälsovetenskap Forskarskola NLL och LTU Inst för Hälsovetenskap - ”Sverige-unik” samverkan E-hälsa Folksjukdomar Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kopplingen till kompetensförsörjning? - fördjupad kompetens bland NLL-anställda - förbättrad implementering av ny kunskap i verksamheten - attraktiv arbetsgivare - fler doktorerade säkrar universitetets utbildningar ökad kvalité som utbildningsgivare

18 Vårdutbildningarna i landstinget
Luleå tekniska universitet 1000 studenter på sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och specialistsjuksköterske- programmen Gymnasieskolor, vuxenutbildningar 250 elever på vård- och omsorgsprogrammet Verksamhetsförlagd ut- bildning på i landstingets verksamheter Landstingets medarbetare är handledare Norrbottens läns landsting

19 Tala till ungdomen Vårdyrkesinformation på skolorna PRAO, studiebesök
Mässor, event Vårdyrkesinformation till arbetslösa

20 Kommer tillgången på kompetens/arbetskraft räcka för efterfrågan?
Veta vad vi behöver Arbetsmarknad Utbildning Migration Pensionsavgångar Attraktiv arbetsgivare Tillgång på kompetens/arbetskraft Kommer tillgången på kompetens/arbetskraft räcka för efterfrågan? Efterfrågan på kompetens/arbetskraft Vårdbehov Ekonomi Styrning Resursanvändning

21 Samverka med vårdutbildningarna Organisera oss väl Ge kvalitet i utbildningen
Luleå tekniska universitet Norrbottens läns landsting Samverkansavtal Struktur för samverkan Gemensam planering IT-stöd för planeringen Ny pedagogisk modell för handledningen Utbildning av handledarna Utvärdering via studenterna Start av forskar skola Gemensamt mål – att genom förbättringsarbete nå god kvalitet i utbildningen

22 Tydlighet om och stöd för uppdraget att utbilda

23


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser