Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Strategier, målgrupper, mål Informationskanaler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Strategier, målgrupper, mål Informationskanaler"— Presentationens avskrift:

1 Landstingets informationsflöde mellan hälso- och sjukvård och medborgarna i Norrbotten

2 Innehåll Strategier, målgrupper, mål Informationskanaler
Viktiga styrdokument Strategier, målgrupper, mål Informationskanaler Aktiviteter 2013 externt Utveckling av informationsbehovet, e-hälsa m m

3 Styrdokument Kommunikationsstrategin
Landstingsplanen Kommunikationsstrategin Årets kommunikationsplan samt divisionernas planer

4 Kommunikationsstrategi
Mot bakgrund av de mål som finns för extern och intern kommunikation ska följande strategier vara vägledande i utformandet av all kommunikation i landstinget: Öppenhet – ett krav och en förutsättning Kommunikation – ett strategiskt styrmedel Intern kommunikation före extern Trovärdighet – avgörande för landstingets legitimitet Dialog – bidrar till god kommunikation Tydlighet – markerar tillhörighet Planering – nödvändigt för att nå önskat resultat Valet av kanal – viktigt om budskapet ska uppfattas Kostnadseffektivitet viktigt

5 Målgrupper Landstingspolitiker Chefer, medarbetare och potentiella nya
Medborgare i Norrbotten Patienter Media Samarbetspartners Övrig omvärld

6 Övergripande mål Den landstingsövergripande kommunikationen ska:
Stödja målen i landstingsplanen och därigenom bidra till att förverkliga dem Stärka varumärket Öka intresset för landstinget Kommunicera konkreta kampanjer och aktiviteter under verksamhetsåret som landstingsledningen beslutar Följa de kommunikativa målen i kommunikationspolicyn

7 Information medborgare/patienter
Kan delas in i allmän information och riktad information Allmän information förmedlas via landstingets webbplatser, via media efter pressbearbetning eller via annonser. Under våren 2013 startar landstinget en ny medborgartidning som kommer ut i april och oktober.

8 Riktad information lämnas till specifika målgrupper som t ex patienter med vissa symtom eller sjukdomar. Ofta lämnas denna information direkt till patienten, dels muntligen vid besök men även skriftligt i form av typen faktablad/folder. Landstingen använder den gemensamma plattformen 1177 för råd om vård. På 1177.se finns information om symtom, sjukdomar och behandling som är kvalitetssäkrad information från landstingen i Sverige.

9 Våra kanaler Medborgartidning & Landstingstidningen Sociala medier
Externa webbar Sociala medier Intranätet Insidan Filmproduktion & webb-tv Medborgartidning & Landstingstidningen Aktuellt från landstinget-annonsen Taltidningen Insyn Fullmäktigesändningar

10 Mål extern kommunikation 2013
Utveckla kommunikationen till patienter genom väntrums-TV. Förbättra informationen till medborgare i form av en ny medborgartidning Fortsatt marknadsföring av 1177. Sträva mot sammanhållen information när det gäller medicinsk information kring t ex nationella riktlinjer m m från departement eller SKL.

11 Landstingsövergripande kommunikationsaktviteter 2013
Kampanj folkhälsa ”Frukt & grönt för män 50+”, vecka 1-2 Årsredovisning, vecka 2-4 Landstingets telefonkatalog, januari Information om närsjukvård start 30 januari och kontinuerligt under året Lanseringskampanj Hälsocentralerna Nolia utbildning och rekrytering, 12 februari Kraftsamling 12 februari Öka kortbetalningar i Landstinget, februari MVK – alla sjukhus med. ”Kampanj” våren.

12 Kommunikationsaktviteter forts
Pressbearbetning och mediebevakning 1177 Vårdguiden, juni lanseringav ny grafisk profil och kampanj O-ringen, juli Medborgartidning – april, oktober Attraktiv arbetsgivare, varumärkesplattform, våren Sveriges viktigaste jobb (nationellt) app under 2013 ”Vilket yrke passar dig?”

13 Utveckling informationsbehov framtid även med e-hälsa
Interaktivitet Delaktighet Dialog Egen informationsinhämtning Teknisk utveckling Nya generationen ”Y” – nya vanor och krav Generation Y, Födda efter år Mobiltelefoni och persondatorer har funnits i de flesta fall i nästan hela deras liv. Internet har varit vanligt sedan de var unga. Tidiga medlemmar av generation Y tillsammans med sena Generation X kallas MTV-generationen (födda ungefär ). Källa: Wikipedia


Ladda ner ppt "Innehåll Strategier, målgrupper, mål Informationskanaler"

Liknande presentationer


Google-annonser