Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsstil Hjärt och kärlsjukdomar HjärnskadorLungsjukdomar PatientupplevelserFysiska bedömningar Rehabilitering, Familjehem, hjälpmedel Läkemedelsbiverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsstil Hjärt och kärlsjukdomar HjärnskadorLungsjukdomar PatientupplevelserFysiska bedömningar Rehabilitering, Familjehem, hjälpmedel Läkemedelsbiverkan."— Presentationens avskrift:

1

2 Livsstil Hjärt och kärlsjukdomar HjärnskadorLungsjukdomar PatientupplevelserFysiska bedömningar Rehabilitering, Familjehem, hjälpmedel Läkemedelsbiverkan Genuttryck Hälsoekonomi

3 SjukgymnastLäkareSjuksköterskaArbetsterapeutNeuropsykolog

4  43 disputerade  Fyra docenter  Kliniska lektorer  Etablerade forskningsprogram (MONICA, OLIN)  Doktorander  93 magisterexamen  Fyra EBV-utbildare

5  FoU-medel utlysning två ggr per år  Introduktionskurs inför forskarutbildning  ST-vetenskaplig kurs  Seminarier och kortkurser  Ansökan om externa forskningsmedel

6  Som ett led i planeringen av den regionaliserade läkarutbildningen gör landstinget en satsning för att stödja läkare till forskningsmeritering. Stödet ges såväl till blivande doktorander, som för att stödja inskrivna doktorander och redan disputerade.  Forskarskola i samverkan mellan institutionen för hälsovetenskap, LTU, och landstinget

7  Säkra den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU). Behov av fler forskarutbildade, främst arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor  Ökad genomströmning i forskarutbildningen vid institutionen för hälsovetenskap  Stärka den kliniska forskningen och forskningsklimatet inom landstinget.

8  Behovsbaserade forskningsfrågor  Forskning som gynnar tillgänglighet på alla nivåer  Forskning som stödjer förändring av strukturer och implementering av resultat  Forskarskolans två huvudsakliga profilområden är e-hälsa samt folksjukdomar och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

9  att bidra till en strategisk kraftsamling kring för länet viktiga forskningsområden  att utveckla forskningssamverkan mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting  att stärka professionell utveckling, samverkanskompetens och ge stöd till tvärvetenskapliga projekt  att skapa en forskningsmiljö som ger stöd, struktur och sammanhang åt doktoranden

10  Universitetet finansierar fyra doktorander (80% forskarstudier, 20% undervisning)  Landstinget finansierar fyra doktorander (80% forskarstudier, 20% klinik)  Forskarskolan är öppen för fler doktorander, om de har finansiering med sig från annat håll  Forskarskolan ger ett ramverk för doktoranden med vissa gemensamma kurser, nätverk och ett forskningsmässigt sammanhang

11  Fortsätta utveckla forskningsmiljö och forskningsklimat  Ta fram en landstingsövergripande FoU- strategi  Samverka lokalt, regionalt och nationellt  Nyttja dagar som denna för lärande över gränser och en stunds reflektion  Sätta in forskningen i dess sammanhang


Ladda ner ppt "Livsstil Hjärt och kärlsjukdomar HjärnskadorLungsjukdomar PatientupplevelserFysiska bedömningar Rehabilitering, Familjehem, hjälpmedel Läkemedelsbiverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser