Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsvetenskap med lärarutbildning En komplett miljö för lärarutbildning. Dessutom påbyggnadsutbildningar, forskarutbildning och forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsvetenskap med lärarutbildning En komplett miljö för lärarutbildning. Dessutom påbyggnadsutbildningar, forskarutbildning och forskning."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsvetenskap med lärarutbildning En komplett miljö för lärarutbildning. Dessutom påbyggnadsutbildningar, forskarutbildning och forskning.

2 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 2 Lärarprogrammet, 210-330 hp  Förskola-förskoleklass, fritidshem, Norrköping  Grundskolans tidigare år, Linköping  Grundskolans tidigare år, Norrköping  Grundskolans senare år, Linköping  Gymnasiet, Linköping

3 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 3 Påbyggnad till lärare  Lärarutbildning, 90 hp – helfart eller halvfart/distans Ingångar: Grundskolans senare år Gymnasiet, allmänna ämnen Gymnasiet, yrkesämnen  Folkhögskollärarprogrammet, 60 hp – helfart el. halvfart/distans

4 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 4 Lärare – ett steg till!  Speciallärarprogrammet, 90 hp  Specialpedagogprogrammet, 90 hp  Pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande, 60 hp  PåVux – påbyggnadsutbildning till vuxenlärare, 30 hp  Miljö- och utomhuspedagogik, 60 hp  Outdoor Environmental Education and Outdoor Life, 60 hp  Intercontinental Master’s Programme in Adult Learning and Global Change, 60 hp

5 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 5 Fristående kurser Ca 75 fristående kurser inom följande ämnesområden:  Estetiska ämnen  Lärande, skola, barn  Pedagogik  Specialpedagogik  Språk  Tvärvetenskapliga ämnen

6 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 6 Lärare på annat sätt - särskilda satsningar  Lärarutbildning för barnskötare, 210 hp  VAL - Vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen, 120 hp  ULV – Utländska lärares vidareutbildning, 120 hp  Lärarlyftet  Förskolelyftet

7 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 7 Forskarutbildning  Forskarutbildning i pedagogik  Forskarutbildning i Pedagogiskt arbete  Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik  Forskarskolan i Vuxnas lärande

8 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 8 Forskning och forskningsområden  Pedagogik i utbildning och skola  Pedagogiskt arbete  Vuxenpedagogisk forskning – VUFo  Forskning om högre utbildning – VUFo  Matematikdidaktik  Forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik – FontD  Utbildningsvetenskaplig forskning i Norrköping

9 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 9 Siffror  Ca 2 500 studenter (HST)  43 aktiva doktorander  10 professorer

10 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 10 Internationalisering  Projekt inom flera program (Erasmus, Comenius)  Student- och lärarutbyte inom och utanför Europa  Internationell vecka  Internationellt perspektiv i undervisning  Internationellt nätverk DoctoRALnet (adult learning)

11 2014-08-22 Linköpings universitet Sid 11 Vad kännetecknar Utbildningsvetenskap?  Professionsutbildning  Praxisnära forskning  Studentaktiva arbetsformer  Berör 9 av universitetets 14 institutioner

12 www.liu.se/uv


Ladda ner ppt "Utbildningsvetenskap med lärarutbildning En komplett miljö för lärarutbildning. Dessutom påbyggnadsutbildningar, forskarutbildning och forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser