Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola Lärande och samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola Lärande och samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola Lärande och samhälle

2 Malmö högskola erbjuder fyra lärarutbildningar:
Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Samt utbildnings-program för: Specialpedagoger Speciallärare Studie- och yrkesvägledare Idrottsvetare Lärande och samhälle

3 Lärarutbildningarna består av tre integrerade delar: Ämne och ämnesdidaktik Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning Lärande och samhälle

4 I samtliga utbildningar ingår 20 veckors VFU, fördelat på fem 4-veckorsperioder genom hela utbildningen, på en förskola eller skola i ett av Malmö högskolas partnerområden. Lärande och samhälle

5 Centrala kunskapsområden för lärare såsom bedömningsfrågor, konflikthantering, styrdokument, m.m. studeras inom den utbildningsvetenskapliga kärnan om 60 högskolepoäng. Innehållet är tydligt inriktat mot olika lärarexamina och därmed anpassat för respektive inriktning och verksamhet. Lärande och samhälle

6 Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år
är inriktad mot arbete i förskolan genom att relationen mellan barndom, lek, lärande och ämnesdidaktik är i fokus. Stor vikt läggs vid lekens roll för barns lärande i matematik, språk, natur och teknik. Du lär dig också att använda estetiska uttrycksformer och digitala verktyg för barns lärande och utveckling i en trygg miljö. Stor vikt läggs också vid den omsorg varje barn behöver och har rätt till. Förskollärarutbildning, 210hp – 3,5 år Lärande och samhälle

7 Grundlärarutbildning med inriktning mot i fritidshem, 180hp – 3 år
är inriktad mot undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning inom skolans ram.  Ett av följande undervisningsämnen ingår i utbildningen (30hp): bild, idrott eller musik. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och genomför undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö. Grundlärarutbildning med inriktning mot i fritidshem, 180hp – 3 år Lärande och samhälle

8 Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska (30hp i vardera) samt naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen och engelska (15hp i vardera). Under utbildningens gång väljer du ett av dessa ämnen som fördjupningsämne. Lärande och samhälle

9 Grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 240hp – 4 år är inriktad mot undervisning i matematik, svenska och engelska (30hp i vardera). Dessutom ingår ett av följande ämnen (30hp): naturorienterande ämnen/teknik, samhällsorienterande ämnen, bild, idrott eller musik. Under utbildningens gång väljer du vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Lärande och samhälle

10 Yrkeslärarutbildning, 90hp Utbildningen riktar sig till den som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Lärande och samhälle

11 Ämneslärarutbildning med inriktning. mot grundskolans åk 7-9, 270hp
Ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans åk 7-9, 270hp Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i tre ämnen ( hp). Malmö högskola har följande utbud antagning 2012: Förstaämnen Andraämnen Tredjeämnen Engelska Engelska Engelska Svenska Svenska som andraspråk Historia Historia Historia Religion Religion Samhällskunskap Geografi Bild Idrott Matematik Matematik Kemi Biologi Teknik Fysik LÄRARANDE OCH SAMHÄLLE

12 Ämneslärarutbildning med inriktning. mot gymnasieskolan, 300hp, 5år
Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 300hp, 5år Med denna inriktning tillägnar man sig kompetens att undervisa i två ämnen (120+90hp). Malmö högskola har följande utbud antagning 2012: Förstaämne Andraämne Engelska Engelska Svenska Svenska som andraspråk Spanska* Italienska* Franska* Tyska* Historia Historia Religion Religion Samhällskunskap Idrott Bild Matematik Fysik* Naturkunskap * i samverkan med LU LÄRANDE OCH SAMHÄLLE

13 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90hp – 1,5år Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Utbildningen består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik (60hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (30hp). I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15hp. Lärande och samhälle

14 Specialpedagog- och speciallärarutbildning, 90hp – 1,5 år
Utbildningarna vänder sig till lärare med minst tre års yrkeserfarenhet Specialpedagogutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med att erbjuda stöd till skolledning och lärare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen: handledning av undervisning, kvalificerade samtal och skolutveckling. Speciallärarutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever med svårigheter inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutvecklingen, respektive elever med grav språkstörning eller utvecklingsstörning. Lärande och samhälle

15 Studie och yrkesvägledarprogram 180hp – 3 år
Studie- och yrkesvägledarprogrammet riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmågan att kunna leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna hjälpa andra hitta vägar till en yrkeskarriär eller utbildning och blicka framåt. Ett positivt jobb där du får mycket tillbaka. Du har individuella samtal men kan också behöva informera större grupper av föräldrar, lärare eller personal Studie och yrkesvägledarprogram 180hp – 3 år Lärande och samhälle

16 Idrottsvetenskapligt program 180hp – 3 år Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom det breda idrottsfältet Lärande och samhälle

17 Välkommen till Lärande och samhälle! www.mah.se/ls

18 FÖRSKOLLÄRAR- OCH GRUNDLÄRAREXAMEN fr.o.m. 2011
Termin F F U H F F H H F U F H U F H U H F F H H F Förskola 210hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F – fördjupningsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne - avancerad nivå F F F U Ö H Ö Ö U H U F U F F F H Fritidshem 180hp Veckor vfu Vft 1 4 4 4 4 4 F 240hp Ö Ö Ö U H H Ö H Ö F U H U F H Ö H Ö H F H U F H H F Veckor vfu 1 4 4 4 4 4 Lärande och samhälle

19 ÄMNES- OCH YRKESLÄRAREXAMINA fr.o.m. 2011
Termin hp Veckor vfu Gy 300hp Veckor vfu Yrk 90hp U U U U U U F – förstaämne/ingångsämne U – utb.vet. kärna Ö – övrigt ämne, andra-/tredjeämne Veckor vfu 4 Lärande och samhälle


Ladda ner ppt "Malmö högskola Lärande och samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser