Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013
RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet CFS Center för Skolutveckling Göteborgs stad XX

2 utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet
Utbildning – fortbildning - forskning Regionalt utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet

3 Regionalt utvecklingscentrum - RUC
Lärarutbildningsnämnden (LUN) Besöksadress: Skolgatan 2 i Haga Monica Sandorf Karin Careborg Helena Nilsdotter

4 RUC för samverkan Lärar-utbildning Forskning Skola på
Skolverk-samhet Forskning Lärar-utbildning Skola på vetenskaplig grund… och beprövad erfarenhet XX

5 Samverkan RUC Lärarutbildning ”Skola” Skola på vetenskaplig grund

6 Utbildning – fortbildning - forskning
Program Center för Skolutveckling Christer Holmström Lars Havstad Annika Söderberg Skolverket Särskolans behörighetskrav, Lee Gleichmann Linnarsson Lärarlyftet – Tilläggsuppdrag särskola, Lena Ålander Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU Ulla Alexandersson Paus – fika Panelsamtal Skolverket, Lee Gleichmann Linnarsson, Lena Ålander Skolinspektionen, Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten, Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Ulla Alexandersson

7 Center för Skolutveckling – Göteborgs Stad
Syfte med dagens möte Handlingsplaner; rektorer i särskolan i Göteborgs stad Annika Söderberg Christer Holmström Lars Havstad

8 Behörighetskrav för särskola/integrerad verksamhet
Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd Skolverkets tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II - Lena Ålander, undervisningsråd

9 Speciallärarutbildning - Specialpedagogutbildning
Ulla Alexandersson, universitetslektor Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

10 Tilläggsuppdrag särskola - utvecklingsstörning
Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet, 90 hp Halvfart – 40 platser Tillgodoräkning tillämpas: Kurser som läraren har inom sin lärarexamen tillgodoräknas inte, behandlas således inte i valideringsprocessen. Marianne Fridlund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik månd-onsd onsd torsd

11 Tilläggsuppdrag särskola – utvecklingsstörning – forts.
Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 15 hp. Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 30 hp. Lärare med specialpedagogexamen efter 2007 får tillgodoräkna minst 30 hp + 15 hp (vetenskapsteori). Lärare med magisterutbildning i specialpedagogik får tillgodoräkna ca 25% . Lärare med lärarexamen som studerat div kurser på grund/avancerad nivå efter sin lärarutbildning bedöms från fall till fall. Tillgodoräkning tar sin utgångspunkt mot examensordningens mål samt de lokala styrdokument som gäller för respektive lärosäte

12 VAL – Vidareutbildning av lärare (8 lärosäten)
Förskollärare/fritidspedagoger verksamma i särskolan kan antas till VAL HT 13 inriktning 60 hp svenska Halvfart – stor del på distans De kortare utbildningarna AUO 90 hp – en del har läst AUO Examensarbete 15 hp (ingår i AUO) Ansökan ska ha inkommit senast 15 april till Umeå universitet

13 Frågeställningar Fritidspedagoger
som utbildar sig i praktiskt- estetiska ämnen, med specialpedagogexamen resp speciallärarutbildning, blir de behöriga att undervisa och sätta betyg i särskolan?

14 Vilka lärare kommer inte att bli behöriga?
Vilka grundutbildningar kommer att ge, respektive kommer inte att ge behörighet i särskolan?

15 Vilken behörighet krävs för undervisning av de barn i grundskolan som följer särskolans läroplan? Ofta finns stöd från en specialpedagog med förskollärarexamen

16 Panelsamtal Moderator – Christer Holmström, Center för skolutveckling, Gbg
Skolverket Lee Gleichmann Linnarsson Lena Ålander Skolinspektionen Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten Annika Jansson, Maud Wildow Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Ulla Alexandersson

17 Tack för visat intresse
RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet CFS Center för Skolutveckling Göteborgs Stad


Ladda ner ppt "Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser