Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieskola i förändring – med fokus på yrkesutbildningar Nordisk mötesplats 13 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieskola i förändring – med fokus på yrkesutbildningar Nordisk mötesplats 13 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieskola i förändring – med fokus på yrkesutbildningar Nordisk mötesplats 13 november 2013

2 Skråväsendet - 1846 / 1864 lärling, gesäll, gesällvandring, mästare Yrkesutbildning Fram till 1930- / 1940-talen Efter världskriget till 1970 Linjegymnasiet 1971 – 1992 Programgymnasiet 1993 – 1993 – 2002 2003 (GY07) 2011 – Utbildningen knyten till en arbetsplats Utbildningen knyten till en skola

3 1971 -75 -80 -85 -90 -95 -00 -05 -10 -15 2020 Elever i gymnasieskolan åren 1971 – 2012 samt prognos för åren 2013 – 2019. Antal elever

4 Den kursutformade gymnasieskolan Gymnasiegemensamma Programgemensamma Valbara 28 – 34 kurser (beroende på program) om 50 – 200 kurspoäng summerar till 2 500 kurspoäng för en fullständig utbildning En elev på t.ex. naturvetenskapligt program får minst tre kursbetyg i matematik (ofta fyra eller fem)

5 EN - energi BP - bygg EC - el Kvinnor Män FP - fordon IP -industri TE -teknik IV - individuella NV - naturvetenskap SM - specialutformade samhällsvetenskap - SP handel- o adm -HP medie -MP naturbruk - NP hotell- o rest. -HR IB estetiska - ES barn- o fritid - BF omvårdnad - OP hantverk - HV livsmedel - LP Könsuppdelningen mellan programmen har inte för- ändrats särskilt mycket fram till år 2012

6 Yrkesutbildningar i svensk gymnasieskola Nybörjare i årskurs 1 (medieutbildning ingår inte i siffrorna) AntalAndel (av alla) Hösten 200132 91231,3% Hösten 200745 35635,2% Hösten 201229 03027,6%

7

8

9

10 Barn- o fritid Bygg- o anläggning El Energi/VVS o fastighet Fordon-transport Handel o administration Hotell o restaurang Hantverk Industri Livsmedel Medie Naturbruk Vård- o omsorg Alla yrkesutbildningar

11 % Hösten 2012 2,2 %

12

13 IB NV SP Pojkar/ Män Flickor/ Kvinnor HV MP TE Meritvärde max 320 (från grundskolan) medel 211 Godkänt i alla ämnen i grundskolan ger 160 poäng NP EC ES OP HR BP LP HP IP BF FP IV EN Gymnasieskolans betygshierarki (behörighetsregler, sedan 1998)

14

15

16

17

18

19 Regeringen har i budget för år 2014 avsatt 7 miljoner kronor årligen till Skolverket för dessa arbetsuppgifter (till ny uppföljningsstatistik med start 2014)

20 Baskunskaper – föräldrar, grundskolan Medborgar- och yrkeskunskaper - gymnasieskolan Högskole- kunskaper Informellt lärande Ålder Skolkunskapernas halveringstid Skala

21 Baskunskaper – föräldrar, grundskolan Medborgar- och yrkeskunskaper - gymnasieskolan Högskole- kunskaper Informellt lärande Lärande i arbetslivet Ålder Kunskapernas halveringstid Skala

22

23

24 Rapport 223 Registerstudier över alla som påbörjat en gymnasieutbildning – totalundersökning – Kompletterat med brevenkät till ett urval ( ca 7.000) - de ungas självskattning – - av verksamhet 1, 2, 3 år efter - yrke ( målyrke ) - krav / förmåga (12 färdigheter) 20 gymnasieutbildningar (även gymnasiesärskolan)

25 Rapport 268 Registerstudier över alla som påbörjat en gymnasieutbildning – totalundersökning – Kompletterat med telefonintervju -1.000 arbetsledare -1.650 högskolelärare Bedömning av 23 färdigheter - krav för att klara arbete/studier - de ungas förmåga - utveckling över tid ( 5- 10 år) 12 arbetsmarknadsområden 9 ämnesområden inom högskolan

26 Flera regeringsuppdrag om yrkesutbildning och fler statsbidrag för att stimulera verksamhet


Ladda ner ppt "Gymnasieskola i förändring – med fokus på yrkesutbildningar Nordisk mötesplats 13 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser