Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 Förändring för kvalitet och förnyelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 Förändring för kvalitet och förnyelse."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 Förändring för kvalitet och förnyelse

2 www.gu.se Universitetets uppdrag Samverkan med omvärlden Forskning Utbildning

3 www.gu.se Universitetets grundläggande kännetecken Öppenhet Kvalitet Samhällsengagemang Mötesplats för många vetenskaper Internationellt universitet

4 www.gu.se Varför forsknings- och utbildningsstrategier? Profilera universitetet för att öka universitetets konkurrenskraft Ge universitetet en starkare ställning i Sverige och internationellt Stärka universitetets forskning Stärka utbildningens forskningsanknytning

5 www.gu.se Stärkt akademiskt ledarskap Utveckla ledarskapskulturen Ny ledarutbildning …och kvalitetsarbete Fakultetsaudits – ökar medvetenheten om kvalitetsarbetet Verksamhetsindikatorer och bibliometri ska användas i kvalitetsarbetet Satsning och avveckling

6 www.gu.se Universitetet ska få tydligare internationell profil Fler internationella studenter Stimulera svenska studenter att resa ut Fler gästforskare – av hög internationell klass, till exempel post-doc Våra vetenskapliga databaser ska bli mer tillgängliga Ett internationellt perspektiv nödvändigt

7 www.gu.se 8 fakulteter, 60-tal institutioner, 5 200 anställda och 25 000 helårsstudenter Mångfald och många kunskapsområden ger stora kombinationsmöjligheter Vårda och utveckla den disciplinära kunskapen Universitetets bredd och spets

8 www.gu.se För att skapa nya arenor för gränsöverskridande forskning och möta omvärldens behov behövs tvärvetenskapliga samarbeten Universitetet ska utnyttja mångfalden för att stärka forskningen Gränsöverskridande samarbete Nya perspektiv Ny kunskap

9 www.gu.se Skapa kompletta miljöer All utbildning skall ha forskningsanknytning All forskning skall ha utbildningsanknytning Samverkan med det omgivande samhället

10 www.gu.se Utbildningen Dagens 25 000 helårsstudenter är en lämplig nivå Öka andelen studenter på avancerad nivå Synliggöra den avancerade nivån (master, 1-årig, 2-årig) Bättre stöd under studietiden, öka kvaliteten i utbildningen Underlätta studenternas inträde på arbetsmarknaden

11 www.gu.se Forsknings- och utbildningsprofiler Profilera universitetet genom att visa på kompletta miljöer med utbildning, forskning och samverkan

12 www.gu.se Hälsa Kultur Miljö Demokrati och samhällsutveckling Kunskapsbildning och lärande Forsknings- och utbildningsprofiler

13 www.gu.se Obalans forskning – utbildning Idag utgör utbildningen 60 procent och forskningen 40 procent av universitetets statsanslag UtbildningForskning 60% 40%

14 www.gu.se Statliga anslag Externa anslag Forskning Klart samband mellan statligt forskningsanslag och möjligheten att få externa medel till forskning Fakultetsmedel viktiga Statliga anslag Externa anslag

15 www.gu.se Forskningen ska stärkas Universitetet behöver fokusera mer på forskningen för att nå ökade externa anslag Fokusering behövs också för att hålla fortsatt hög kvalitet i utbildningen UtbildningForskning

16 www.gu.se Prioritering av forskning Styrkeområden en metod att satsa på prioriterad forskning Styrkeområdena prövas över tid Styrkeområdena behöver bred forskningsbas Forskningens styrkeområden

17 www.gu.se Forskningens styrkeområden Åtta identifierade områden (idag) som universitetet särskilt satsar på Styrkeområden kan ändras, till exempel kan forsknings- propositionen från oktober 2008 påverka universitetets urval Styrkeområden ändras

18 www.gu.se Den patientnära forskningen om hjärta och kärl inklusive fetma samt biomaterial och vaccin Forskningen om lärande Forskningen om språkteknologi Forskningen om demokrati och opinion Forskningens styrkeområden – befintliga

19 www.gu.se Forskningens styrkeområden – potentiella Forskning om havsmiljö Forskning om kulturarv Forskning om globalisering Forskning om kultur och hälsa

20 www.gu.se Strategi för forskningen – bredd och spets Stimulera nyskapande och gränsöverskridande forskning Förbättra möjligheten till forskning av hög internationell klass Bilda strategiska allianser med andra lärosäten Avsätta större andel av lärarnas tid till forskning och utveckling Arbeta vidare med kvalitetsindikatorer som underlag för strategiska prioriteringar

21 www.gu.se Förändringsarbetet ger Ökad kvalitet Förnyelse Ökad nationell och internationell konkurrenskraft Framgångsrik forskning Ger utbildningen starkare forskningsanknytning Samlande profil för Göteborgs universitet

22 www.gu.se


Ladda ner ppt "Www.gu.se Forsknings- och utbildningsstrategier 2009–2012 Förändring för kvalitet och förnyelse."

Liknande presentationer


Google-annonser