Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på var studenterna tar vägen: yrke och arbetsgivare/företagare förnya, utveckla, utvärdera program/kurser förbättra arbetslivskontakterna för nuvarande studenter vad gäller praktik, examensarbeten, gästföreläsare, studiebesök, mentorskap, träffar alumner/studenter utveckla vidare- och fortbildning öka förutsättningarna för tidigare studenter att bli goda ambassadörer stärka universitetets identitet & image Varför har Göteborgs universitet alumnverksamhet?

2 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Vision 2020 STÄRKT KUNSKAPSUTBYTE GER HÖGRE UTBILDNINGSKVALITET Genom att öka kontaktytorna med omvärlden höjer vi kvaliteten i utbildningen, kunskapsutbytet mellan parterna stärks och studenterna får arbetslivskontakter. Därför ska vi: använda alumner i alla utbildningar i syfte att förstärka kontakten med arbetsmarknaden utveckla arbetsmarknadsanknutna inslag i utbildningen samt verka för att kunna erbjuda intresserade studenter mentorer från arbetslivet www.vision2020.gu.se/

3 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Handlingsplan 2013 av pro- och vicerektorer - den universitetsgemensamma nivån SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Mål: Stärkt kunskapsutbyte Alumnverksamheten ska vara väl utvecklad och universitetet ska ha utvecklat sitt stöd till studenternas arbetslivskontakter. Handlingsplan 2013-2015 Utarbeta en plan för att utveckla alumnverksamheten, liksom en plan för ökade arbetslivskontakter för studenter.

4 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Handlingsplan Gemensamma förvaltningen - universitetsdirektören Gemensamma förvaltningens mål för 2013 Utveckla det universitetsgemensamma alumnarbetet. Verksamhetsplan 2013 Planer för: - det sammanhållna alumnarbetet ska utarbetas med fokus på samarbete institutioner och fakultet. - utveckling av studenternas kontaktytor med arbetsmarknaden i samarbete med institutioner och fakultet.

5 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Handlingsplan Naturvetenskapliga fakulteten - samverkan Mål 2013-2015 Vi har en plan för utveckling av alumnverksamheten som innefattar såväl ömsesidigt informationsutbyte som arbetslivskontakter för studenter och ökat samarbete. Handlingsplan 2013-2015 Skapa mötesplatser för interaktion med omvärlden Tillsammans med institutioner och universitetet centralt utarbeta en mall för ”samverkansportfölj”.

6 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Handlingsplan Naturvetenskapliga fakulteten - utbildning Handlingsplan 2013-2015 Långsiktigt hållbar samhällsutveckling Öka antalet externa examensarbeten och praktikplatser samt prioritera alumnverksamheten. Högkvalitativ och nyfikenhetsdriven utbildning i pedagogiskt välutvecklade lärmiljöer Verka för breddad rekrytering och rekrytering av internationella studenter

7 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Verksamhetsplan Naturvetenskapliga fakulteten - utbildning Verksamhetsplan 2013 Utarbeta handlingsplaner för breddad rekrytering, internationalisering, bildning och livslångt lärande, alumnverksamhet och arbetslivskontakter. Inrätta en extern referensgrupp för utbildningens långsiktiga utveckling och innehåll.

8 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Tack! Kontakta oss gärna alumn@gu.se alumn@gu.se tfn: 786 6903/02 www.gu.se/alumn

9 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 förbättra arbetslivskontakterna för studenter genom att alumnerna kan: – ge förslag på examensarbeten/uppsatsämne – erbjuda praktikplats – dela med sig av erfarenheter på inspirationsträffar – vara mentorer och gästföreläsare – bjuda in till studiebesök I) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:

10 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 få reda på alumnernas yrke och arbetsgivare/företag genom att alumnerna anmäler sig till nätverket. Till nytta: – för studie- och karriärvägledare – vid rekrytering av nya studenter – för nuvarande studenter – vid arbetsmarknadsdagar – vid forsknings- och näringslivssamarbete II) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:

11 www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 förnya, utveckla, utvärdera program/kurser genom att alumnerna deltar i: – enkätundersökningar – referensgrupper, programråd – fokusgrupper III) Med hjälp av alumnverksamheten kan vi:


Ladda ner ppt "Www.gu.seKommunikationsenheten 2013-10-24 Syfte: skapa och stärka relationen med tidigare studenter för ömsesidigt utbyte För att bl a kunna: få reda på."

Liknande presentationer


Google-annonser