Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Handlingsplan internationalisering Master Medicinsk Vetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Handlingsplan internationalisering Master Medicinsk Vetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Handlingsplan internationalisering Master Medicinsk Vetenskap

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Hur programmet ska implementera internationalisering på hemmaplan •Inom specialiseringen i gerontologi finns ett Joint Programme, Nordisk Master i Gerontologi, NordMag, i samarbete med University of Jyväskylä, Finland (koordinator) och University of Reykjavik, Island. Den finska studerandegruppen består av deltagare från många olika länder i Afrika, Asien och Nordamerika. Varje partneruniversitet ger en kurs som de studerande måste ta. En campusvecka i varje land genomförs ca vartannat år och lärare från samtliga universitet deltar i undervisningen. Alla kursmoment genomförs på engelska. •Ett antal 7,5 hp kurser på programmet, Movement Science I och II, Ageing, occupation and health promotion, och Environmental Gerontology, genomförs idag helt på engelska, med utländska deltagare i olika omfattning. Graden av nätbasering är hög. En kurs i Internationalisering och interkulturell kommunikation ges av NOU och samtliga masterstudenter kan söka kursen. Under planering ligger två kurser i Occupational Science (I och II) som också ska ges på engelska, nätbaserad. OS I ska ges vt 2012 och OS II beräknas till vt 2013. •Vid framtagning och revidering av kursplaner ska internationella/globala perspektiv särskilt ses över och inkluderas. Detta gäller i synnerhet huvudområdeskurser. •En eller flera examinationer/assignments bör i samtliga huvudområdeskurser spegla ett globalt perspektiv. •Uppsatserna skrivs idag på såväl svenska som engelska. Fr o m antagningen ht 2011 ska masteruppsatser om 30 hp examineras i form av ett engelskspråkigt manus i den vetenskapliga artikelns format. •Uppsatser genomförda och skrivna i samarbete med forskare internationellt bör öka och åtgärder för att stimulera detta genomföras. •Globala frågor och hur dessa kan regelmässigt kan integreras i utbildningen diskuteras dels ur ett pedagogiskt perspektiv, dels ur ett innehållsmässigt. •Inom ramen för U 21-nätverket arbeta med framtagna cases för som belyser och stimulerar till inlärning rörande FN:s Milleniemål.

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Handlingsplan för ökad mobilitet in- och utresande Ökat antal kurser på engelska för att kunna rekrytera utländska studenter. Fyra st finns idag, ytterligare två är under framtagning. Särskilt huvudområdeskurser är aktuella. Ökade möjligheter att genomföra uppsatser i samverkan med forskare vid utländska lärosäten. Inkluderar genomförande av datainsamling ”på plats” Identifiera egna kurser som kan vara möjliga att erbjuda internationellt tillsammans med andra universitet, på kort och lång sikt Identifiera kurser vid partneruniversiteten som i första hand kan erbjudas masterprogrammets studenter.

4 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Strategiska samverkanspartners Insatser för att vidmakthålla det nordiska masterprogrammet i gerontologi måste genomföras. Diskussioner med universitet inom ramen för U21 nätverket är påbörjade med intentionen att finna former för gemensamma kurser och utbildningar


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / 2010-11-30 Handlingsplan internationalisering Master Medicinsk Vetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser