Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskola – lärande och yrkesprofession

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskola – lärande och yrkesprofession"— Presentationens avskrift:

1 Förskola – lärande och yrkesprofession
Regionalt kommunnätverk Annika Elm Fristorp Akademin för utbildning och ekonomi Högskolan i Gävle

2 Kort tillbakablick år 2009-2010
Nätverkets arbete år 2011 Nätverket som länk mellan utbildning och forskning Fortsatt samverkan

3 Höstterminen år 2009 Tidigare nätverk – projektet ”Upptäcktsresan”.
Kommunerna Gävle, Älvkarleby, Mora och Sandviken. Förskola – lärande och yrkesprofession, regionalt kommunnätverk initieras i samverkan mellan HiG, NRCF, Gävle, Älvkarleby, Mora och Sandviken. Gemensamma riktlinjer konstitueras.

4 Nätverkets syfte Nätverkets arbete syftar till att
bidra till förskollärares yrkesutveckling genom inventering och kartläggning av lokala förskollärares utbildningsbehov inom naturvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation. Bidra till läroplansimplementering, Lpfö 98 reviderad version. Utveckla stöd och utbildningsprogram för förskollärare som bygger på såväl beprövad erfarenhet och forskning. Utveckla, värdera och kontinuerligt genomföra utbildningar som är designade efter de lokala behoven.

5 År 2010 Presentation av nätverket i PUX.
Samverkan vidgas – HiG, NRCF, Teknikerjakten, Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Hofors, Ovanåker, Ockelbo, Ljusdal och Mora. Fristående förskolor. Föreläsningsserie som omfattar tre föreläsningar genomförs vt-ht 2010, målgrupp förskollärare och förskolechef, rektor. Tema: Kunskapsområden i den reviderade läroplanen. Planering år 2011: Föreläsningsserie, forskningscirkel, praxisnära forskning. Medelsansökan LuN, Energimyndigheten.

6 År 2011 Medel LuN. Föreläsningsserie omfattande tre föreläsningar. Målgrupp förskollärare, förskolechef, rektor : Tema: Pedagogisk dokumentation för verksamhetsutveckling. Utbildning – påbyggnadsbar, poänggivande, vetenskaplig grund. Forskningscirkel.

7 Forskningscirkel Barns lärande i perspektivet av förskolans verksamhetsutveckling, 15 hp. Ht 2011 – vt 2012, 25 kursdeltagare. Utgångspunkt i kursdeltagarnas verksamhet och frågor. Deltagarna möter forskning som belyser de egna frågorna ur olika teoretiska perspektiv. Projektarbete för verksamhetsutveckling inom klimat- energi och hållbar utveckling (naturvetenskap och teknik), matematik, språk och kommunikation. Handledning, videospegling, kollegialt lärande

8 Utbildning och praxisnära forskning
Energimyndigheten ht 2011 – vt 2013. - Stöd för samverkan i regionalt kommunnätverk. - Föreläsningsserie – tema Hållbar utveckling i förskolan. - Praxisnära forskning – dokumentering av kursdeltagares (forskningscirkel) projektarbete. - Konferens – föreläsningar, workshop, presentationer av projektarbeten. Ny ansökan till LuN, ansökan till Vetenskapsrådet.

9 Fortsatt samverkan Upprättande av webb-plats.
Planeringsinternat: september i Dalarna. Ht 2011 – fortsatta kontakter med Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn. Stort intresse från kommuner i Dalarna: Orsa, Avesta, Älvdalen …. Nationell organisation för fristående förskolor. Nationellt nätverk spridning av det regionala kommunnätverkets arbete. Det regionala kommunnätverkets arbete presenteras på Nationell konferens i Stockholm, 17 augusti.


Ladda ner ppt "Förskola – lärande och yrkesprofession"

Liknande presentationer


Google-annonser