Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet

2 Att svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Slutredovisning senast den 31 januari 2015. (Uppdrag från Utbildningsdepartementet den 21 november 2013) Uppdraget till Vetenskapsrådet

3 •Forskningsresultat från olika vetenskapliga discipliner såväl nationellt som internationellt bör bevakas och värderas utifrån frågeställningar som är relevanta för personer verksamma inom skolväsendet och skolhuvudmän, men även för beslutsfattare, lärar­ utbildare och andra intressenter. •I forsknings- och innovations­propo­sitionen framhålls vikten av att personer verksamma i skolan och för­skolan får vara med och formulera de frågeställningar som forsknings­sammanställningarna ska behandla. •Underlag till skolforskningsinstitut.

4 Kartläggningar av skolforskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolan I - II Inventering av koncept och modeller, nationella, nordiska och internationella III -IV Problem- inventering transformation teori/praktik/ policy VII Metoder för att utarbeta systematiska kunskaps- översikter VIII Forsknings- basering av lärarutbildning Kartläggning av forskningsresultat – specifika forskningsfrågor IX A Internationella komparativa studier IX E Matematik IX D Tidig intervention förskola IX C Läs och skriv IX B Inkludering/ special- pedagogik V-VI Relevanta frågeställningar praktik/policy Underlag för att underlätta den nya myndighetens initiala arbete. IX F Bedömning & betyg

5 Forskningssammanställningarnas användning Underlag till skolforskningsinstitutets arbete –Modeller för hur man kan ta fram kunskap –Testa olika sätt att transformera •Forskning-praktik •Praktik-forskning –Optimera användning av forskning i praktiker och policyperspektiv –Konkret kunskap inom specifika områden. ”Ökad kunskap om väl underbyggda och effektiva arbetssätt i skolväsendet. Ökad måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat”

6 Involvering av departement, lärare, skolledare, huvudmän och andra intressenter •Kontinuerlig dialog med ansvariga för bildandet av skolforskningsinstitut •Referensgrupp – syfte att fördjupa kunskap och dialog, skapa engagemang och sprida kunskap –Bredd med representanter från olika samhällsaktörer –Möte referensgrupp – forskningsansvariga – augusti 2014 •Dialog via webbsida •Möten med olika intressenter •Resultatdialog 20-21 november – presentation av studierna, Högskolan i Jönköping •Konferens 28 januari 2015, Stockholm

7 Skolforskningsinstitut Ett skolforskningsinstitut ska inrättas, professor Per Thullberg blir ordförande i institutets styrande nämnd. (3 december 2013) Regeringsbeslut om inrättandet av en ny myndighet som ska ansvara för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som kan bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skolväsendet. (23 januari 2014) Utredaren (Per Thullberg) ska överväga om myndigheten, med utgångspunkt i sammanvägda forskningsresultat, i begränsad omfattning även bör ha i uppdrag att initiera forskning inom området. (Start den 1 januari 2015)


Ladda ner ppt "Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet."

Liknande presentationer


Google-annonser