Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsdialog KB, den regionala biblioteksverksamheten och biblioteksplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsdialog KB, den regionala biblioteksverksamheten och biblioteksplaner."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsdialog KB, den regionala biblioteksverksamheten och biblioteksplaner

2 De regionala biblioteksverksamheterna och KB samverkar kring uppdraget att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används. Uppdraget står i KB:s myndighetsinstruktion och i den nya bibliotekslag som träder i kraft ifrån årsskiftet. §17 ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” §18 ”Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.”

3 2012 KB fått sin nya instruktion och var hela bibliotekssveriges myndighet. Uppdrag att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna utformats och använts Bildades gruppen, Kvalitetsdialog, bestående av representanter från KB och läns- och regionbiblioteken och Kulturrådet för att främja en ökad kvalitet på bibliotekens planer. Diskussion om stöd och handledning Diskussion om nyckeltal Kvalitetsmodell tas fram Två kartläggningar/rapporter kommer Bibliotekens planer Barnen i Planerna

4 Kvalitetsmodell

5 2013 Behovsinventering: vilket stöd behöver folkbiblioteken i arbetet med biblioteksplaner och uppföljning? Hur skall planer utformas? Blogg skapas: Handböcker: Biblioteksplan 2.0 Nyckeltal 1.0 Test i praktiken: Region Skåne (Kristianstad) och Regionbibliotek Stockholm

6 2014 Januari: KB skickar brev om samordningsuppdraget till alla regionala kulturchefer Fokus på biblioteksplanerna utifrån den nya skrivningen i lagen Relationen mellan de regionala kulturplanerna och de kommunala biblioteksplanerna – samverkansmodellen Hitta verktyg för att kunna samarbeta på alla nivåer: stat, region/län och kommun – nytt i lagen från 2014! Utmaning- hur göra för att få med kommunerna?

7 Utse representanter från kommunerna ansvarig chef för folkbiblioteken - representerar den samlade kommunala nivån i egna länet. I augusti vill vi på Kultur i Väst få in förslag från er! 21 november – workshop på KB i samband med KB:s bibliotekschefsdag. Kultur i Väst står för omkostnader Kvalitetsdialoggruppen fortsätter diskussionen om kvalitetsbegreppet, medieplanering osv. Fortsatt dialog med bibliotekschefer 3 dec. en dag om planer: Elisabeth Ahlqvist KB m.fl. är inbjudna

8 Biliotekssamverkan http://www. kb
Biliotekssamverkan Samtal pågår – om kvalitet i referenssamtalet ”I regeringens tjänst” från Biblioteksdagarna i Umeå Nya bibliotekslagen - vad kräver den av oss?


Ladda ner ppt "Kvalitetsdialog KB, den regionala biblioteksverksamheten och biblioteksplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser