Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenskt demenscentrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenskt demenscentrum"— Presentationens avskrift:

1 Svenskt demenscentrum
Ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor Svenskt demenscentrum är ett uppdrag från regeringen. Det är socialstyrelsen som hösten 2007 utsåg Stiftelserna Silviahemmet och Äldrecentrum att driva detta centrum. Svenskt demenscentrum invigdes den 15 februari 2008.

2 Världens befolkning 60+ år
Vi lever allt längre och antalet äldre blir allt fler. Det gäller inte längre bara västvärlden och de industrialiserade länderna utan även utvecklingsländerna. Under de kommande 50 åren räknar man med att andelen äldre personer över 60 år kommer att mer än fördubblas. I absoluta tal innebär det att antalet personer över 60 år kommer att öka från 606 miljoner år 2000 till närmare 2 miljarder år 2050, Åtta av tio av dessa kommer att bo i ett utvecklingsland. Vad som är specifikt för västvärlden och industriländerna är att själva åldrandet av den äldre befolkningen att bli den största utmaningen. Under många år hade Sverige den högsta andelen invånare 65 år eller äldre, men numera är det ett flertal andra europeiska länder som har den äldsta befolkningen. Sverige har dock fortfarande den högsta andelen av personer över 80 år. FN:s rapport ”World population ageing ” 2

3 Demensförekomst per 100 Det här är också siffror från Sverige och KP.
Man beräknar att ca personer har demens i Sverige idag. År (2025 beräknas den siffran ha stigit till och år) 2050 till ca personer i Sverige som har en demenssjukdom. Det beror på att andelen äldre blir fler. Det finns inga studier idag som visar att risken för att bli dement har ökat de senaste decennierna. Man beräknar att ca 50% av de med måttlig till svår demens fortfarande bor kvar hemma. Det varierar naturligtvis beroende på hur svår demens personen har. Har man t ex en lätt demens så bor de allra flesta hemma medan de flesta äldre med svår demens vistas på särskilt boende. Källa: von Strauss et al 1999 3

4 Äldreforskningens Hus
Svenskt demenscentrum har sina nyöppnade lokaler i Äldreforskningens hus där de två tvärvetenskapliga centren Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och ARC (Aging Research Center) sedan 2006 har sin verksamhet. I Äldreforskningens hus arbetar ett 80 tal forskare och utredare från olika dicipliner med att studera äldre människors mentala och fysiska hälsa och livsvillkor, men också äldres vård och omsorg. Äldrecentrum är en FoU enhet som samägs av Stockholms stad och Stockholms läns landsting vars syfte är att initiera och genomföra forskning och att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom äldreområdet. ARC är en akademisk institution inom Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Inom ramen för ARC bedrivs akademisk forskning inom geriatrik och gerontologi. SNAC-K The Swedish National study on Aging and Care- Kungsholmen projektet är en nationellt pågående befolkningsstudie där man följer människor 60 år och äldre. Syftet är att belysa frisk och riskfaktorer i åldrandet. 4

5 Invigningen den 15 februari

6 Invigningen den 15 februari

7 Organisation Uppdraget från Regering och Socialstyrelsen
Styrelse: Sju personer, två från Silviahemmet, två från Äldrecentrum, Ordförande i Demensförbundet, Ordförande i Alzheimerföreningen, Chefen för Anhörigcentret Ledningsgrupp: Tre personer Referensgrupper : FoU, Utbildning, Vård och Omsorg, Anhöriga och Volontärer, Vetenskapligt råd Samarbetspartners över hela landet Operativ grupp: Föreståndare, Informatör, Administratör, Ansvarig FoU, Ansvarig Utbildning, Ansvarig vård och omsorg

8 SDC:s uppdrag är att... Samla in, strukturera och sprida kunskap
Sammanställa utvärderingar och forskningsresultat Verka för att kunskapsutvecklingen ges mer tillämpad och praktisk inriktning Underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg Vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare Vara ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter Bevaka och beakta genus och etnicitetsfrågor

9 Den här bilden visar alla de samarbetspartners och kontaktytor som SDC måste ha och har för att kunna genomföra uppdraget.

10 De första viktiga stegen..
Knyta kontakter – för det nationella teamarbetet Skapa Webb-portalen

11 Innehåll, webbportal Om demens – fakta baserat samt teman som ”teknik”, ”från en annan kultur”, ”sexualitet”, ”nutrition” etc. Leva med demens – för brukare och anhöriga. Arbeta med demens – för alla yrkeskategorier och vårdnivåer inklusive arbets­ledare, biståndshandläggare, beslutsfattare och politiker innehållande information om utbildningar, forskning, god praxis, nätverk etc. Forskning om demens – FoU och akademiska miljöer inom området presenteras liksom aktuell forskning, med ambitionen att kunna sammanfatta aktuella forskningsresultat utifrån perspektivet hur de kan tillämpas för en bättre demensvård. Utbildning och demens – information om omvårdnadsprogrammet, KY-utbildningar, högskoleutbildningar (alla vårdkategorier) samt övriga bredd­utbildningar av olika slag inom demensområdet. Publicerat – innehåller rapporter, avhandlingar, facklitteratur, tips om skönlitteratur samt filmer. Infoblad att trycka ut.

12 Svenskt demenscentrum
”Visionen” En sambandscentral som successivt bygger upp en kunskapsbank inom demensområdet och aktivt driver utvecklingen framåt Den stora visionen är enligt ovan att SDC blir en….

13 Svenskt demenscentrum (SDC) www.demenscentrum.se
Gävlegatan 16, Stockholm telefon Nationellt kompetenscentrum Anhöriga - Fokus Kalmar telefon Kontakta gärna SDC för mer information. En stor webbsida är under uppbyggnad och kommer att vara klar I juni. Tills dess har centret en provisorisk sida. Kon


Ladda ner ppt "Svenskt demenscentrum"

Liknande presentationer


Google-annonser