Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revidering av indikatorn 2012. Bakgrund  Indikator  Självvärdering  Uppskattat – behov av förtydligande och förändring  Möjlighet och ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revidering av indikatorn 2012. Bakgrund  Indikator  Självvärdering  Uppskattat – behov av förtydligande och förändring  Möjlighet och ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Revidering av indikatorn 2012

2 Bakgrund  Indikator  Självvärdering  Uppskattat – behov av förtydligande och förändring  Möjlighet och ansvar

3 Områden  Pedagogisk miljö och material  Skapande och andra uttrycksformer  Språk och kommunikation  Matematik  Naturvetenskap och teknik  (Bygg och konstruktion)  Uppföljning, utvärdering och utveckling - pedagogisk dokumentation

4 Indikatorn och läroplanen

5 Viktiga aspekter  Lek  Inflytande  Föräldrasamverkan  Likabehandling  Genus  Interkulturalitet  Helhet  Utforskande

6 Nivåer  Sex nivåer  Både utveckling inom området och ökat sammanhang  Nivå tre uppnår läroplanen – jämför kriterier för tillsyn  Nivå fem uppfyller läroplanens alla intentioner  Nivå sex bidrar till ny kunskap

7 6 Indikatorns nivåer 5 4 3 2 1 Innehåll och arbetssätt Värdegrund och förhållningssätt Brist

8 Kommentarmaterial  Inledning med förklaringar, förskolechefens ansvar och kopplingar till kvalitetsarbete  Beskrivning av de sex nivåerna med tydligare struktur  Tänkande kring det pedagogiska uppdraget, det demokratiska uppdraget och uppdraget att samverka med föräldrarna  Vanliga konsekvenser och kännetecken för organisation och arbetssätt  Beskrivning av kvalitetsarbetet  Beskrivning av uppnående av läroplanen, krav på stöd och handlingsplan för nivå 1-2

9 Tidsplan  Synpunkter har inhämtats från stadsdelsförvaltningarna  Diskuterat på avdelningschefsmöte 21/9  Indikatorn på webben  Beslut före jul, användas från 2013  Implementeringsinsatser

10 Resultat?  Diskussioner  Medvetenhet  Synliggörande  Kvalitetsarbete

11 Kopplingar  Riktlinjer för tillsyn  Förskoleplan  Övriga riktlinjer


Ladda ner ppt "Revidering av indikatorn 2012. Bakgrund  Indikator  Självvärdering  Uppskattat – behov av förtydligande och förändring  Möjlighet och ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser