Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Särö/Kullaviks pedagogiska enhet
Kyviksängs förskola 5 avd Sandlyckans förskola 4 avd Spårhaga förskola 4 avd. Dagbarnvårdargruppen 6 st Kullaviksskolan 750 elever Totalt ca 1000 barn/elever Särödelen ca 450 elever 10 förskoleavd.

3 Kullaviksdelen av enheten

4 Lek och Lär-organisationen omfattar barn som är 6 och 7 år gamla
Lek och Lär-organisationen omfattar barn som är 6 och 7 år gamla. Om man är 6 år så sägs det i skollagen att man går i förskoleklass och om man är sju år så går man i skolan. I Kungsbacka använder vi oss av en Lek och Lär-organisation som omfattar alla 6 och 7 åringar. Lek och lärande integreras med varandra utifrån barnens behov. Man tar också vara på barnens intressen i den form barnet är moget för. Arbetslagen som arbetar i Lek och Lär består av pedagoger med olika kompetenser, förskollärare grundskollärare och fritidspedagog.

5 Kullavik bygger för livet
Positiv förebild Trygg lärandemiljö Kritiskt tänkande När vi sedan har fått in alla anmälningar, så kommer barnen att fördelas utifrån följande faktorer: Gruppstorlek, Könsfördelning= Så jämn fördelning av de pojkar och flickor f.-99, som finns. Viktigt för gruppens sammansättning. . Innevarande år, nu, är Lek och Lärgrupperna olika stora. Antal barn i grupperna varierar. Samverkan med Förskolan kan också påverka gruppsammansättningen. Pedagogerna i förskolan, och då menar jag även de förskolor som inte är kommunala, känner barnen och har kunskap om barnens olika behov och förutsättningar.

6

7

8 Uppdrag

9 Uppdrag Styrdokument

10 Uppdrag

11 Statligt uppdrag Ny skollag 1 juli 2011
Förskolan egen skolform Reviderad läroplan Förskolechef Systematiskt kvalitetsarbete Förskollärare/arbetslag Föräldrainflytande Klagomål

12 Läroplan för förskolan

13 Läroplanens rubriker Normer och värden Utveckling och lärande
Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolechefens ansvar

14 Upplägg Övergripande mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar. Riktlinjer -förskollärare ansvarar för/arbetslaget ansvarar för

15 Förändringar och förtydliganden inom vissa områden.
Barns språkliga och kommunikativa utveckling Barns matematiska utveckling Naturvetenskap och teknik

16 Uppdrag

17 Kullavik bygger för livet Uppdrag
Styrdokument

18 Barn och elevhälsan Förebyggande hälsofrämjande arbete
Olika kompetenser SPC Team: Rektor eller förskolechef specialpedagog sköterska, psykolog, kurator, logoped

19 Nyheter Digitala verktyg
UNIKUM Verksamhetsplan Dokumentation som visar barnens lärande OBS! ej bedömning av enskilda barn Verksamheten skall utvecklas och sträva efter att barnens lärande ökar IT-pedagog Kenneth Nylander Fronter är webbaserat. Det är informationssystem. Det är också en arbetsyta .Varje barn och förälder har tillgång till 3 rum. 1. Ett informationsrum för enbart klassen där man har läsrättigheter. Där ges information riktad direkt till klassens barn och föräldrar. 2.Ett rum där barnen har skrivrättigheter. Där kan man lämna in arbetsuppgifter, gemensamma dokument m.m .Rum 1 och 2 administreras av den pedagog som har ansvaret för klassen. 3. Det tredje rummet är en stor gemensam anslagstavla där info från oss i skolledningen läggs ut. Där har barn/föräldrar läsrätt. Varje barn och förälder har ett login till fronter där användarnamn och lösen följer samma standard . Vårdnadshavare använder samma lösen som sitt barn. .Ni kommer att få detta av vår it pedagog till hösten när era barn börjar Lek och Lär


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser