Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför fokus på nyanlända just nu

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför fokus på nyanlända just nu"— Presentationens avskrift:

1 Varför fokus på nyanlända just nu
Varför fokus på nyanlända just nu? Ökning Fler kommuner Kommuners erfarenheter och kompetens Skollag – elevs rätt Skolresultat Vi vet mer Valår

2 Nyanlända i fokus Vad vet vi? Skolinspektionen Forskningen Skolverket

3 Nyanlända i fokus Skolinspektionen Granskningsrapport 2009:3
Rätt till utbildning åsidosätts Avskildhet motverkar inkludering Eldsjälar Kartläggning, studiehandledning, attityder

4 Nyanlända i fokus Kvalitetsgranskning Rapport 2010:16 Okunskap
Svagt flerspråkigt perspektiv Svenska som andraspråk Trygghet i förskolan tar över Modersmålsundervisningen eget liv

5 Nyanlända i fokus Forskningen Bunar, Axelsson
Förberedelseklasser? Utslussning kan vara inledning till segregation Yttre faktorer, ekonomiska resurser, lärares utbildning mindre viktiga Tillåtande arbetsklimat, kollegialt lärande, formativ bedömning, pedagogiskt ledarskap, inkludering avgörande

6 Nyanlända i fokus Skolverket – effektiv kompetensutveckling och framgångsfaktorer Inkludering contra isolering – alla elever Höga förväntningar Insatser kopplas till resultat Långsiktighet Få, tydliga, mål Organisatoriska förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande

7 Nyanlända i fokus Vad gör staten?
Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever Ds 2? Svenska som andraspråk? Regeringsuppdrag

8 Nyanlända i fokus Ds 2013:6 Utbildning för nyanlända elever
Mottagande och skolgång Nyanländ i fyra år Kartläggning inom två månader Förberedelseklass Prioriterad timplan ett år Framgångsfaktorer – kompetens, flexibilitet, höga förväntningar

9 Nyanlända i fokus Ds 2 ????? Svenska som andraspråk – svenska för nyanlända?? Utformning av skolförfattningar Kompetenskrav för lärare – lärarutbildningen Stöd på modersmålet i ämnesundervisningen Förändringar i lärarutbildningen?

10 Nyanlända i fokus Regeringsuppdrag
Kartläggnings- och bedömningsmaterial Kompetensutvecklingsinsatser Information om det fria skolvalet

11 Nyanlända i fokus Kompetensutvecklingsinsatser – högt tryck
Rektorsutbildningarna 11 lärosäten med svenska som andraspråk – ramplan 1 Nationella konferenser Göteborg, Malmö, Stockholm Ramplan 2

12 Nyanländas lärande HT -13 VT -14 VT -15 Rektorer + team
Team + rektorer Lärare i alla ämnen

13 Nyanlända i fokus Innehåll ramplan 1 Aktuella juridiska aspekter
Aktuell forskning och beprövad erfarenhet Systematiskt kvalitetsarbete Organisatoriska förutsättningar Attityder och förhållningssätt Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Formativ bedömning

14 Nyanlända i fokus Mål för team Kunskap och verktyg kartläggning
Förutsättningar för alla elever att nå målen Utveckling av mottagande och undervisning Hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utvecklar elevers lärande Teamarbete leder till bättre undervisning

15 Nyanlända i fokus Examensrätt i svenska som andraspråk
Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet. Kvantitet! Borås på vänt. Plus fler??


Ladda ner ppt "Varför fokus på nyanlända just nu"

Liknande presentationer


Google-annonser