Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Bäck VFU-handläggare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Bäck VFU-handläggare"— Presentationens avskrift:

1 Kristina Bäck VFU-handläggare
VFU-information Kristina Bäck VFU-handläggare

2 Studenter förskola och tidigare år ht 13
Studenter i Ht 13 56 antagna ht 13 32 antagna ht 13 22 antagna ht 13 Kommuner Förskola År f-3 År 4-6 Luleå 25 (6 övr. sverige) 7 (5 övriga) 4 (2 övriga) Piteå 10 1 Boden 6 4 Älvsbyn 3 Skellefteå 2 Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Arjeplog Arvidsjaur 55 st 20 st 12 st

3 Studenter Gy ht 13 DaDa Da En DaHi MuMu SaHi SvEn SvHi Luleå Piteå
Gymnasiet DaDa Da En DaHi MuMu SaHi SvEn SvHi Luleå 1(2) 7(1) 3(1) Piteå 1 (1) 2 1 5(2) Boden Älvsbyn Skellefteå Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Arjeplog Arvidsjaur tot. 8 5 12 9

4 Försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor
Presentation

5 Bakgrund Utredningen ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109) föreslog en modell med fältskolor som en kvalitetshöjande åtgärd Hösten 2010 inledde Stockholms universitet ett pilotprojekt med särskilt utvalda fältskolor Våren 2013 inbjöds 4 lärosäten (LTU) till utbildningsdepartementet för att få information om försöksverksamhet med övningsskolor

6 Huvudsyfte med övningsskolor -stärka den verksamhetsförlagda utbildningen
Genom att upprätta ett nära samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare… …i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling

7 Långsiktiga mål med projektet
Övningsskolorna blir nav i lokal och regional skolutveckling Alla studenter ges ett antal likvärdiga professionsutvecklande seminarier Pröva olika modeller för handledning, enskilt, i par och i grupp ”Övningsskolorna” blir bas för praxisnära examensarbeten ”Övningsskolorna” fungerar som värdar för gemensamma ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsinsatser

8 Övningsskola/förskola vs. annan skola/förskola
Hög koncentration av studenter och utbildade handledare Kontinuerligt stort antal studenter Erfarenhetsutbyte mellan såväl handledare som mellan studenter under vfu-perioden Huvuddelen av vfu bör fullgöras vid en övningsskola eller övningsförskola Skola som inte är övningsskola eller övningsförskola kommer ifråga för en mindre del av vfu:n

9 Projektets omfattning
5-årigt projekt: start vt 2014, slut ht 2018 Merparten av lärarstudenternas vfu till exempel: - förskollärare (2 av 4 vfu-perioder samt fältst.) - grundlärare (vfu 1 samt vfu 3) - ämneslärare (vfu 1 samt vfu 3) Villkor för deltagande är att övningsskolorna/förskolorna ska omfatta minst hälften av en högskolas lärar/förskollärarstudenter när verksamheten är fullt utbyggd

10 Exempel på aktiviteter
Universitetet anordnar introduktion inför vfu-kurserna ”Övningsskolan” upprättar en handlingsplan för att kunna ta emot många studenter Universitetets UU-lärare och ”övningsskolan” upprättar ett kalendarium för terminens aktiviteter Universitetets UU-lärare erbjuder regelbundna möten med handledarna i syfte att fördjupa handledarkompetensen och därmed studenterna professionsutveckling

11 …fler exempel på aktiviteter
Universitetet anordnar handledarutbildning om 7,5 hp på campus Universitetets UU-lärare erbjuder seminarier för handledarna Övningsskolan anordnar professionsutvecklande seminarier för studenterna Systematisk utvärdering genomförs

12 Studentseminarier, exempel
Skolans värdegrund Ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap i klassrummet Vad innebär det att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot elever? Från kompis till lärare Konflikthantering Formativ bedömning

13 Handledarseminarier, exempel
Handledaruppdraget Att ge konstruktiv kritik till studenter Att möta och stödja VFU-studenter som har svårt att nå förväntade studieresultat

14 Tidsplan Utbildningsdepartementet skickade sommaren 2013 ut en remiss till samtliga 29 lärosäten med lärarutbildning – remissvar 12 augusti – intresseanmälan kommuner/fristående verksamheter 6 september till – ansökan senarelagd (UHR inväntar Förordningstext) – projektstart vt 2014

15 Urval för övningsskoleprojektet 2014-18
Universitets- och högskolerådet avgör vilka högskolor som ska få delta Strävan efter att projektet kommer att omfatta högskolor med olika förutsättningar för att ge en bredare erfarenhet av försöksverksamheten


Ladda ner ppt "Kristina Bäck VFU-handläggare"

Liknande presentationer


Google-annonser