Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hållbar lärarutbildning 3 december 2008 Sigbrit Franke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hållbar lärarutbildning 3 december 2008 Sigbrit Franke."— Presentationens avskrift:

1 En hållbar lärarutbildning 3 december 2008 Sigbrit Franke

2 Utgångspunkter Långsiktighet Professionalitet Hög kvalitet I förlängningen – höjd status för läraryrket

3 Hur ska man förstå utredningens budskap? Ökad frihet för lärosätena – Fria styrningsformer – Innehållslig frihet inom examensrätt – Bollen ligger hos lärosätet (för exempelvis IKT) Ökad specialisering Tradition och ökad kvalitet – Tillbaka till en utbildningsstruktur som finns i andra länder – Vi ska bara ha de bästa lärarutbildningarna

4 Förslag till ny lärarutbildning

5 Två yrkesexamina, tydliga inriktningar Grundlärare 1. Förskola 2. Förskoleklass och åk 1-3 3. Åk 4-6 4. Fritidshem Ämneslärare 1. Allm.ämnen, åk 7-9 2. Allm.ämnen, gy och vux 3. Yrkesämnen, gy och vux 4. Praktiska och estetiska ämnen

6 Övergripande perspektiv Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt Historiskt perspektiv Internationellt perspektiv IT som utbildningsresurs ska prägla all lärarutbildning

7 Utbildningsvetenskaplig kärna Centrala kunskaper och färdigheter 60 hp (ett års heltidsstudier) Gemensam för alla lärare Innehållet anpassas efter inriktning

8 Utbildningsvetenskaplig kärna Utbildningens historia, organisation och villkor, demokratins grunder Läroplansteori och allmändidaktik Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik Utveckling och lärande Specialpedagogik Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Bedömning och betygsättning Utvärdering och utvecklingsarbete

9 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp (en termins heltidsstudier) Fördelas över hela utbildningen VFU i relevant skolform ska garanteras Kvalitetssäkrade fältskolor

10

11 Prövning av examensrätt Profilering, samverkan och koncentration Universitet och högskolor får ansöka om rätt att utfärda de nya examina/inriktningarna Högskoleverket prövar ansökningarna Lärarutbildning endast där god kvalitet kan garanteras Lika höga krav på alla inriktningar

12 Ämnesdidaktiska centra Ämnesdidaktiskt perspektiv Vad man undervisar + hur man undervisar Alla större undervisningsämnen får nationellt resurscentrum

13 Genomförande Kort förberedelsetid Inventeringsarbete på universitet och högskolor Inget antagningsstopp Ny utbildning startar våren 2011

14 Skärpta krav Högre behörighetskrav rekommenderas Lämplighetsprov en möjlighet Mer varierade examinationsformer Mer forskningsbaserad kurslitteratur

15 IKT IT som utbildningsresurs ska prägla all lärarutbildning IKT som verktyg i utbildningen IKT som utveckling av undervisningen IKT som social fråga

16 Stockholms universitets satsningar LIKA-projektet med anknytning till det nationella nätverket IKT:s ämnesdidaktik Valfri strimma som komplement till den utbildningsvetenskapliga kärnan Forskarskola i IKT och lärande

17 Tack!


Ladda ner ppt "En hållbar lärarutbildning 3 december 2008 Sigbrit Franke."

Liknande presentationer


Google-annonser