Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sundsvall den 25/9 2012 Kommuner i Västernorrland och Hälsingland Välkomna till nätverksmöte inom Språk, läs och skriv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sundsvall den 25/9 2012 Kommuner i Västernorrland och Hälsingland Välkomna till nätverksmöte inom Språk, läs och skriv."— Presentationens avskrift:

1 Sundsvall den 25/9 2012 Kommuner i Västernorrland och Hälsingland Välkomna till nätverksmöte inom Språk, läs och skriv.

2 Program. •Presentationsrunda •Föreläsning ”Där läsning och skrivning frodas”, Ulla Damber. •Bakgrunden till etablerande av nätverk, NCS och RUN •Tre steg för en läs- och skrivutvecklare (ett material från NSC). •Principer för nätverksarbete (ett material från NSC). •Hur kan ett samarbete i nätverk gynna utveckling i egen enhet? Exempel nationella satsningar. •Kommande möten. •Övriga frågor

3 Nätverk inom språk, läs och skriv. Från nationell till kommunal nivå. Nätverk Norrbotten Nätverk V.Götaland Nätverk Södermanland Nätverk Värmland Nätverk Småland Nätverk Stockholm Nätverk Jämtland, Västerbotten/ Hälsingland Ett antal grannkommuners läs och skrivutvecklare ingår i nätverken, som i sin tur har nätverk med ett antal skolor och pedagoger. Nätverk Göteborg Skolverket, NCS. Erica Jonvallen, undervisningsråd

4 NCS utsåg kontaktpersoner för varje nätverk. Kontaktpersonens ansvar är: Samordna möten - tid,plats och innehåll. Dokumentation av nätverkets aktiviteter och beslut. Kontinuerligt hålla kontakt med NCS och kommunerna. Vara nätverkets processledare. (NCS hemsida, ”Utvecklare bygger nätverk”).

5 Nätverk inom språk, läs och skriv, länsnivå. Skolverket, NCS. Erica Jondalen, undervisningsråd Mittuniversitetet, RUN Monica Karlsson, koordinator Nätverk Jämtland Birgitta Melin Berg Östersund Bräcke Krokom Åre Strömsund Nätverk Västernorrland och Hälsingland Birgitta Melin …sedan september 2010 Sundsvall Söderhamn Härnösand Hudiksvall Sollefteå Ånge Timrå Nordanstig Kramfors Ljusdal … sedan november 2011 Härjedalen Ragunda (ej med än)

6 Nätverk inom språk, läs och skriv kommunal nivå •(Ett exempel från Östersunds kommun, Birgitta Melin) Kommunal läs och skrivutvecklare Språkpiloter vid kommunens förskolor och ämnesansvariga i svenska vid kommunens alla grundskolor

7 Nätverkens funktion och innehåll •Bidra till uppbyggnad och utveckling av nätverk inom språk, läs och skriv på lokal, regional och nationell nivå. •Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utvecklingsarbete i svenska på skol-, skolområdes-, kommunal och regional nivå. •Visa på verktyg hur lokalt utvecklingsarbete i svenska kan planeras, genomföras och utvärderas. •Lyfta fram relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten inom lärande och undervisning i svenska samt inom skolutveckling.

8 Matematikutvecklare – stödmaterial vid planering av uppdraget Skolverket. Matematikutvecklare – stödmaterial vid planering av uppdraget En sådant stödmaterial håller på att utarbetas för läs- och skrivutvecklare. Skolverket, NCS

9 NCS Seminarieserie 2009 / 2010 Syfte: •att öka kvaliteten inom språk-, läs- och skrivutveckling genom nätverksbyggande och kompetensutveckling bland de kommunala språkutvecklarna….. •tillgodose kommuners olika förutsättningar och behov genom att erbjuda de kommunala språk-, läs- och skrivutvecklarna tre alternativ: steg ett, steg två och steg tre…. (NCS hemsida, syfte med satsningen).

10 NCS Seminarieserie Steg 1 NCS: En introduktion för kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare. Vad säger styrdokument och forskning i ämnesfältet? I nätverket: •Förutsättningar för läs och skrivutvecklaren att leda nätverk. •Vidga kunskaperna inom språk-, läs- och skrivområdet.

11 Steg 1 •Befattningsbeskrivning •Tid •Mandat •Vidga kunskapsområdet

12 NCS Seminarieserie Steg 2 NCS: Kommunala utvecklingsstrategier inom ämnesfältet språk-, läs- och skrivutveckling. I nätverket: •Reflektera över kommunernas strategiska förutsättningar för språk-, läs- och skrivutvecklingsarbete. •Organisera och systematisera språk-, läs- och skrivutvecklingen för att nå alla elever.

13 Steg 2 •Hur identifiera utvecklingsbehov? •Organisera förutsättningar för att ”nå ut” i förskolor och skolor. •Förankring av utvecklingsarbete.

14 NCS Seminarieserie Steg 3 NCS: •Utveckling av undervisning i förskola och grundskola inom språk-, läs- och skrivområdet. I nätverket: •Beskriva och reflektera över respektive praktik utifrån styrdokument och ämnesdidaktisk forskning. •Hur planera och genomföra ett utvecklingsarbete med lärare i deras praktiker.

15 Steg 3 •Hur relatera utvecklingsbehov till och ämnesdidaktisk forskning? •Leda processen i utvecklingsarbetet. •Uppföljning, utvärdering och resultat.

16 Mittuniversitetet,RUN, tillhandahåller forskare till nätverken. •Forskarhandledning i olika utvecklingsarbeten. •Fördjupning inom språk-,läs- och skrivområdet för nätverksdeltagare och pedagoger. •Handledning i aktionsforskningsprojekt.

17 Att ansvara för ett utvecklingsarbete. NCS. Steg1. Se till att förutsättningarna för dig som ämnesutvecklare är klara. •Tid •Mandat •Vidga kunskapsområdet Steg 2 Vilka behov/intresseområden finns att arbeta med? •Identifiera utvecklingsbehov? •Skapa organisatoriska strukturer för att kunna genomföra arbetet. tex. arbetslag/nätverk. •Förankring av utvecklingsarbeten. Steg 3 •Genomför förbättringsarbete/insatserna/ åtgärderna enligt planen. •Leda processen i utvecklingsarbetet. •Resultat. Har målet uppnåtts? Formulera ev. nya åtgärder.

18 Hur ser förutsättningarna i framtiden ut för nätverken i vår del av landet ? •RUN, Regionalt utvecklingsnätverk vid Mittuniversitetet ansvarar/stödjer dessa nätverk i första hand under en femårsperiod. •Forskningsanknytning inom ämnet möjliggörs/underlättas för nätverken genom RUNs huvudansvar. •NCS, nationellt centrum för språk, läs och skriv, har framgent en intention att stödja centrala läs- och skrivutvecklare. •Nätverk mellan kommuner möjliggör samarbete, delgivning och erfarenhetsspridning inom detta viktiga kunskapsområde. Samordning av vissa insatser möjliggörs. •Lgr-11 tydliggör att ett ämnesfokus i svenska blir nödvändigt. •Det finns många potentiella centrala läs- och skrivutvecklare med intresse, kunskap och erfarenhet.

19 Nätverk för lärande och utveckling. Möjligheter och syften. •Lärande •Spaning •Kontakter •Stöd •Påverkan •Samverkan •Kontinuitet •Övrigt

20 … ur kap.2 Nätverkets möjligheter •Deltagarna ska ha något gemensamt intresse/arbetsområde att utveckla •Deltagarna ska känna att de ”får ut något”/har nytta av medlemskapet i nätverket. •Man deltar på lika villkor. •Nätverket sätter tillsammans agendan

21 •Vad skulle jag behöva från detta nätverk/ vad skulle nätverket sätta i fokus för att jag i ännu större utsträckning ska kunna utveckla läs- och skrivuppdraget?


Ladda ner ppt "Sundsvall den 25/9 2012 Kommuner i Västernorrland och Hälsingland Välkomna till nätverksmöte inom Språk, läs och skriv."

Liknande presentationer


Google-annonser