Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationell mobilitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationell mobilitet"— Presentationens avskrift:

1 Internationell mobilitet
Kate Sevón Universitets- och högskolerådet Internationell mobilitet Nordisk studie om drivkrafter – hinder – mervärde

2 Living and Learning – Exchange Studies Abroad A study of motives, barriers and experiences of Finnish, Norwegian and Swedish students. Ett samarbete mellan Senter for internasjonalisering av utdanning, Norge Centre for International Mobility, CIMO, Finland Universitets- och högskolerådet, Sverige Syfte • Ökad kunskap om studentmobilitet • Stimulera till ökad mobilitet • Underlag för utformandet av mobilitetsprogram

3 Urval och metod Högskolestuderande år 3 och 5 Webbenkät
Besvarat: FI 1 500, NO 2 500, SE 2 500 Frågor om Genomförd/planerad mobilitet Skäl för att resa ut/för att inte resa ut Erfarenheter före, under och efter utlandsvistelse Hur utlandsvistelsen var organiserad Yttre påverkan & uppmuntran: institution, lärare, medstudenter Tillfredsställelse och mervärde

4 Positiv inställning till mobilitet
Ingen avgörande skillnad mellan länderna. Även de som inte deltar är positvt inställda. Studenter med genomförd eller planerad mobilitet något mer positiva.

5 Motiv for att bli utbytesstudent
• Uppleva ett annat land, kultur, lära sig språk - språk särskilt viktigt för finska studenter • Nya perspektiv på studierna • Karriär och kvalitet också viktigt

6 Mervärde av utbytesstudierna
• Överensstämmelse mellan motiv/förväntningar och upplevt mervärde • I något lägre grad för akademisk kvalitet

7 Vad hindrar studenter från att delta?
Familj, personliga relationer Inte missa delar av studierna på hemmaplan Rädsla för att studierna ska ta längre tid Svårt att kombinera med studierna hemma (SE) Fick inte tillräckligt stöd från egna lärosätet (SE, NO) Privatekonomi (FI)

8 Uppmuntran att resa ut

9 Vägledning och stöd Likt UU-undersökningen är information en viktig faktor. Men inte bara information utan stöd från hela lärosätet. Fin De fisksa studenter som inte åker på utbyte tycks även ångra sitt beslut i mindre utsträckning är de norska och svanskaska studenter tycks uppleva större stöd och uppmuntran från lärosätet och de åker också i högre utsträckning på utbyte än svenskar under sina studier, ssk inom Erasmusprogrammet

10 * *Ungefärlig siffra för Sverige och inte helt jämförbar med de finska och norska siffrorna.

11 Potential för ökad mobilitet
Även de som inte deltar är positiva till mobilitet Ökad internationalisering hemma kan främja rörlighet Uppmuntran från lärosätet har effekt: - Koordinatorer, lärare, studievägledare - Låg motivation snarare än stora hinder stoppar studenter - Tillvarata studenternas erfarenheter Akademiskt mervärde och personliga upplevelser

12 studenter prefekter Sifoundersökning 2008
Inte hel´t överensstämmande bild studenter och prefekter

13 Är akademiskt självförtroende nyckeln?
De som inte ville/inte planerade att åka utomlands under studierna upplevde att de fick mindre uppmuntran till utbytesstudier än dem som åkte på utbyte De som inte åkte på utbyte skattade sin akademiska nivå något lägre än dem som åkte på utbyte De som upplevde litet stöd från lärosätet tenderade att ange akademiska skäl till att de inte åker ut De som inte ville/planerade att åka utomlands under studierna upplevde att de fick mindre uppmuntran till utbytesstudier än de som åkte på utbyte De som inte åkte på utbyte skattade sin akademiska nivå ngt lägre än dem som åkte på utbyte vilket stödjer UUs förslag om stärka studenternas akademiska självförtroende De som upplevde litet stöd från UoH tenderade att ange akademiska skäl till att de inte åker ut Samma slutsats som UU-studien att utlandstudier borde göras till en mer integrerad del av utbildningen

14 Tack!


Ladda ner ppt "Internationell mobilitet"

Liknande presentationer


Google-annonser