Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med kokleaimplantat i arbetslivet. Författare: Kerstin Persson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med kokleaimplantat i arbetslivet. Författare: Kerstin Persson"— Presentationens avskrift:

1 Med kokleaimplantat i arbetslivet. Författare: Kerstin Persson
Med kokleaimplantat i arbetslivet Författare: Kerstin Persson Handledare: Carin Benjaminson

2 Syfte Att studera hur personer som använder kokleaimplantat upplever sitt deltagande i arbetslivet, och sin livskvalitet.

3 Kvalitativ metod De intervjuade personerna ombads att berätta om sina upplevelser, tankar och känslor gällande deltagande i arbetslivet, och om sin livskvalitet.

4 Urval Strategiskt urval bland personer i Sörmland som använder kokleaimplantat. Fem personer, som år 2010 använt kokleaimplantat i arbetslivet mer än 3 år, tillfrågades. Fyra personer valde att delta i studien.

5 Resultat De intervjuade personerna berättade att de hörde samtal i lugn miljö betydligt bättre och mer avspänt med kokleaimplantat. Samtal i ljudrik miljö upplevde flera som mycket svårt och ansträngande att uppfatta.

6 Val av arbetshjälpmedel och underlättande åtgärder bedömdes påverkats av aktuell yrkesroll. Anpassning hade gjorts efter reaktioner från kunder.

7 Sökt sig från arbetsmiljöer där det upplevts mycket ansträngande att samtala, starkt obehag av ljud, eller innehållet i varningsrop inte uppfattats.

8 Olika erfarenhet av studier
Språkstudier upplevts svåra och ansträngande. Behov av anpassning vid vuxenstudier. Fortlöpande lärande i arbetet välfungerande.

9 Besvärades mindre av trötthet än innan de började använda kokleaimplantat. Någon arbetade heltid och bedömde att det fungerade bra. Flera beskrev dock trötthet, behov av deltidsarbete, och återhämtning.

10 Tre av de intervjuade personerna förväntade sig kunna fortsätta med nuvarande arbetsuppgifter. En person uttryckte oro för att inte orka fortsätta samtala i sin mycket ljudrika arbetsmiljö.

11 Möjlighet att samtala med familjen och att åter yrkesarbeta beskrevs ha bidragit till ökad livsglädje. Flera framförde att de inte kände sig lika glada som innan de påverkats av många år med svår hörselsituation, utmattning och värk.

12 Önskemål …Jag skulle vilja att de jag har omkring mig skulle få prova hur det är att höra hur jag hör.

13 FoU-rapporten finns i sin helhet på Landstinget Sörmlands hemsida.


Ladda ner ppt "Med kokleaimplantat i arbetslivet. Författare: Kerstin Persson"

Liknande presentationer


Google-annonser