Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temagruppen Unga i Arbetslivet 2009-2013. Katarina 20 år ”Efter studenten så … jag vet inte jag var jätteförvirrad när jag gick ut … och hade ingen aning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temagruppen Unga i Arbetslivet 2009-2013. Katarina 20 år ”Efter studenten så … jag vet inte jag var jätteförvirrad när jag gick ut … och hade ingen aning."— Presentationens avskrift:

1 Temagruppen Unga i Arbetslivet 2009-2013

2 Katarina 20 år ”Efter studenten så … jag vet inte jag var jätteförvirrad när jag gick ut … och hade ingen aning om vad jag ville göra och hade inte sökt in till några skolor eller nånting och jag hade inget jobb och … man var väldigt så här oförberedd när man gick ut var man skulle ta vägen.” Källa: Fokus 05; Ungdomsstyrelsen 2005

3 Myten om ungdomsarbetslösheten •Unga är inte arbetslösa så länge •Det är inte så farligt att vara a-lös •Unga får jobb först

4 Mats 24 år ”Jag vill inte ha viktiga arbetsuppgifter där jag måste ta mycket ansvar … för jag är så rädd att göra bort mig... Jag har gjort bort mig ganska mycket när jag var liten och det gillar jag inte att göra… Om man skulle börja jobba på Mc Donalds och så kommer en kund och ska ha en Big Mac och då kanske jag ger dem fel hamburgare eller fel läsk eller så där… för jag är så klumpig. Det är såna problem som jag vill undvika.” Källa: Fokus 05; Ungdomsstyrelsen 2005

5 Arbetslöshet upplevs som negativt

6 Europeiska socialfonden och unga Prioritering av projekt för unga 2007–2010

7 Övergripande mål för socialfonden • Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. • Programområde 1: Kompetensförsörjning • Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud

8 Mål, Programområde 2 1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. 2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. 3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. 4. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

9

10 Prioritering av unga, Programområde 1 •Prioritering av insatser för att underlätta generationsskifte i Västsverige samt Småland och öarna. •Exempel på insatser som rör unga i 6 av 8 planer. •Främst underlättande av generationsskifte och främjande av entreprenörskap bland unga.

11 Prioritering av unga, Programområde 2 • 6 av 8 regioner gjort särskilda prioriteringar kring unga. • 7 av 8 regioner ger exempel på insatser för unga. • Mellersta Norrland – hög andel unga av totala antalet deltagare. • Västsverige – unga integrerade bland de prioriterade målgrupperna. • Övre Norrland – unga prioriterade i fler mål än det mål som gäller unga (ex. bland långtidssjukskrivna).

12 Exempel på insatser för unga, Programområde 2 • Särskilda insatser för unga med aktivitetsersättning, sjukpenning eller långtidssjukskrivna (4 regioner). • Underlätta övergång utbildning–arbete/förbättrad samverkan utbildningsväsende–arbetsliv/utvecklad SYV (4 regioner). • Samverkan kring unga med oavslutat gymn./ofullständiga betyg eller för unga med behov skolan har svårt att möta (3 regioner). • Tillvarata erfarenheter från arbete med målgruppen (2 regioner). • Arbete eller praktik utomlands för unga (1 region).

13 Utlysningar med särskild inriktning mot unga 14 utlysningar, 5 i Västsverige, samtliga Programområde 2. 16 beviljade förstudieprojekt, 29 genomförandeprojekt Transnationalitetsprojekt. Förstärkning av arbete som inletts av projekt i Norra Mellansverige. Planer på ungdomsutlysningar.

14 Prioritering av unga, Programområde 2 Region Deltagare Totalt Unga deltagare Andel unga deltagare Sydsverige11 5007506,5 % Västsverige14 00010007,1 % Småland och öarna6 4504306,7 % Östra Mellansverige12 2008006,6 % Stockholm12 8128546,7 % Norra Mellansverige7 6505106,7 % Mellersta Norrland4 87575015,4 % Övre Norrland5 9003906,6 % Totalt75 38754847,3 % Nationell plan75 00050006,7 % Registrerade unga deltagare Andel av mål 1130150,7 % 1088108,8 % 41797,0 % 2290286,3 % 12815,0 % 1343263,3 % 58978,5 % 779199,7 % 7939144,8 % 7939158,8 %

15 Prioritering av unga, Programområde 2 Unga deltagare 2008–2009 Andel unga inom PO1 hittills alltså i jämnhöjd med det planerade målet inom PO2. 37 procent av medlen inom PO 2 intecknade, 63 procent återstår. Socialfonden inlett diskussioner om förändrade mål. Deltagare Hittills Unga deltagare Unga kvinnor Unga män Andel unga deltagare PO 136 2222596128613107,2 % PO 216 95367652704406139,9 %

16 Projekt för unga av totalt 231 projekt, Programområde 2

17 Möjliga diskussionsfrågor Når Europeiska socialfonden ut med sina utlysningar? Vad bidrar projekten med? Hur vet vi vilka metoder som fungerar? Vad händer med projektens verksamhet efter projektslut? Går det lokalt överblicka alla projekt och verksamheter som riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar?

18 Kontakt och information www.temaunga.se susanne.zander@ungdomsstyrelsen.se oscar.svensson@ungdomsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Temagruppen Unga i Arbetslivet 2009-2013. Katarina 20 år ”Efter studenten så … jag vet inte jag var jätteförvirrad när jag gick ut … och hade ingen aning."

Liknande presentationer


Google-annonser