Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-kompetens Svenska & Engelska. IT-kompetens Svenska & Engelska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-kompetens Svenska & Engelska. IT-kompetens Svenska & Engelska."— Presentationens avskrift:

1

2 IT-kompetens Svenska & Engelska

3 Webbanpassad text Svenska och Engelska, IT-kompetens
Uppgiften i svenska är att skriva en presentation som ska läggas upp på din hemsida. När presentationen är färdig ska den, helt eller delvis, översättas till engelska. Arbetet med IT-kompetens kommer pågå i 2 veckor, under denna tid kommer vi att träna på att skriva olika typer av texter. När du ska skriva en text som ska publiceras på webben ska du tänka på att själva skrivandet skiljer sig från att skriva andra typer av texter, som exempelvis en uppsats eller en artikel.  Då du skriver något på webben så är det viktigt att tänka på vad du vill berätta och vad som är privat.

4 Tips inför att skriva en webbanpassad text:
Inleda med en ingress Börja med att skriva det viktigaste först Dela in texten i olika stycken Fetmarkera nyckelord eller nyckelfraser Försök att ha korta texter

5 Inled med en ingress, det vill säga ett kort stycke som väcker intresse och sammanfattar innehållet av texten. Ingressen kan skrivas med fet stil för att ge ett starkare uttryck.

6 Börja med att skriva det viktigaste först
Börja med att skriva det viktigaste först. Tänk på att anpassa din text så att den information du vill få fram ges utrymme. Vem är den tänkta mottagaren? Vad vill du förmedla?

7 Dela in texten i olika stycken. För att skapa en
bra och lättläst text på webben så är det bra att dela upp texten. Då du använder dig av mellanrum och mellanrubriker så underlättas läsningen av din text. Ta hjälp av andra hemsidor genom att kolla hur de har gjort med sin textanpassning, då kan du se vilket upplägg du anser vara smidigast. Eller sök fritt på:

8 Fetmarkera nyckelord eller nyckelfraser. Tänk på
vad du fetmarkerar, gör det med omsorg. Annars riskerar texten att bli svår och otydlig. Jag skulle vilja lära mig att Surfa!

9 Försök att ha korta texter
Försök att ha korta texter. Välj ut det viktigaste i din text, ta bort resten. Håll dig till ditt syfte och det som är relevant. Om du skriver för långa texter med mindre relevant innehåll så finns det en risk att allt inte blir läst.

10 Innan du börjar med presentationen..
Fundera på vad du ska skriva om! VAD VILL JAG BERÄTTA OM MIG SJÄLV?

11 Familj

12 Husdjur

13 Intressen

14 Vänner

15 Svåra ord? Kompetent = egenskap, att vara kompetent, erforderlig skicklighet, erforderliga kvalifikationer, duglighet, befogenhet, behörighet; vara kompetent. Publicera = offentligen uppläsa, meddela, kungöra, bekantgöra, utfärda; offentliggöra (också genom trycket, publicera något igenom offentligt tryck). Privat = utgör sig till enskild(a) person(er). Som motsatts: statlig, stats-, offentlig, allmän, publik. Ingress = ingång, inledning.

16 Nyckelord = uttryck som ger tillträde till något, ger möjlighet att behärska något. Bidrar till förståelse, lösning av något; stundom liktydigt med: lösenord; även i utvidgad användning, ord/uttryck som betecknar det väsentligaste begreppet i en tankeföljd, utgör kärnan i en framställning i ett litterärt värk. Omsorg = förhållandet att tänka på uppgifter som ska utföras, behov som ska tillgodoses och åtgärder som ska göras. Relevant = (vetenskapligt fackspråk) något som är av vikt. Betydelse, intresse i föreliggande fall, i saksammanhanget väsentlig. Viktigt, som hör till saken i ämnet; betydelsefull. Anpassa = inrätta, anordna (arrangera, anbringa osv.) på sådant sätt att det passar ( till vissa förhållanden, på en viss plats osv.)

17 Reflektion! Skriv ner det du gjort och vad du lärt dig. Fundera
på vad som gått bra och vad som varit svårt. Skriv ner så mycket som möjligt. Lycka till!

18


Ladda ner ppt "IT-kompetens Svenska & Engelska. IT-kompetens Svenska & Engelska."

Liknande presentationer


Google-annonser