Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logga in i Fronter och klicka på:  Rum  Alla rum  Biblioteket  Projektarbetet En plats att börja på Här hittar du massor av råd och tips – följ länkarna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logga in i Fronter och klicka på:  Rum  Alla rum  Biblioteket  Projektarbetet En plats att börja på Här hittar du massor av råd och tips – följ länkarna!"— Presentationens avskrift:

1 Logga in i Fronter och klicka på:  Rum  Alla rum  Biblioteket  Projektarbetet En plats att börja på Här hittar du massor av råd och tips – följ länkarna!  Lathund för projektarbetet  Användbara sökverktyg  Söktjänster för forskningspublikationer  Att få svar – om att göra intervju och enkät  Att ange källa

2 Lathund för projektarbetet: Tips och råd om hela processen! 1.Idéarbete Vad ska arbetet handla om? 2. Projektplan Hur ska arbetet genomföras? 3. Genomförande Hitta & bearbeta information 4. Redovisning Hur ska arbetet presenteras? 5. Värdering av arbetet Vad har du lärt dig? Vi tittar närmare på

3 Formulera frågeställning Hitta sökord Välj källor Sök Ta fram materialet Källkritik Sökstrategin - underlättar din informationssökning

4  Formulera: Vilka frågeställningar vill du diskutera/besvara?  Sökord: Gå till uppslagsverk, ordböcker, läroböcker, bibliotekskataloger. Fundera över engelska motsvarigheter.  Källor: Vilken sorts källor passar för ditt ämne/frågeställning?  Sök: Hur aktuellt måste materialet vara? Vilken nivå? Språk?  Ta fram: En del finns på/kan beställas av biblioteket, annat finns digitalt via Internet och databaser.  Källkritik: Granska alltid materialet källkritiskt Alltså…

5 ”Fältundersökningar” - primärdata När informationen redan finns När informationen inte finns Litteratur Tidningar och tidskrifter Databaser Webbsidor Statistik Offentliga handlingar (ex. utredningar) Privata handlingar (ex. dagböcker) Bilddokument (ex. filmer) Ljuddokument Intervjuer Enkäter Observationer Experiment ”Skrivbordsundersökningar” -sekundärdata Olika sorters källmaterial

6 Var hittar man information som redan finns? Användbara sökverktyg:  Uppslagsverk  Databaser  Bibliotekskataloger  Tidningar och tidskrifter  Länksamlingar  Sökmotorer Vad vet du redan? Vilken information saknar du? Vilka slags källor kan innehålla relevant information för dig?

7 Källkritiskt tänkande Källkritik är bl.a. att ta reda på om en källa är  Äkta  Oberoende  Trovärdig  Aktuell I tryckta källor har innehållet ofta granskats i flera led innan det publiceras, vilket minskar risken för felaktig information. På Internet kan vem som helst kan lägga ut vad som helst, utan att det kontrolleras av någon. Var extra uppmärksam och kritisk!  Vem ligger bakom webbsidan?  Varför är webbsidan gjord?  Hur ser webbsidan ut?  Förlita dig aldrig på bara en källa – jämför olika  Förhåll dig kritiskt till andrahandskällor – dubbelkolla  Använd ditt sunda förnuft och dina förkunskaper

8 Varför är sidan gjord?  För att informera om något?  För att luras?  För att sälja något?  För att underhålla?  För att propagera för en åsikt?  En myndighet?  En organisation?  Ett företag?  En privatperson?  Någon som kan ämnet?  Någon du litar på? Vem ligger bakom sidan?

9 Vilken är Vita husets hemsida? www.whitehouse.com www.whitehouse.com www.whitehouse.net www.whitehouse.gov www.whitehouse.org Sök.se-domäner: http://www.iis.se/ Sök andra domäner: http://www.who.is http://www.who.is Det finns många sätt att luras och felinformera! Undersök alltid:  Webbadressen  Kontaktinformationen  Sidans utseende  Är skribenten känd eller auktoritet på området?  Har skribenten publicerat sig förut inom samma ämnesområde?  Sök på namnet i söktjänst eller i en bibliotekskatalog.  Verkar texten trovärdig och logisk?  Är texten faktagranskad?  Finns många slarvfel?

10 Kom gärna och prata med oss i biblioteket! Vi kan bl.a.  vägleda dig när du söker information  beställa litteratur från andra bibliotek  hjälpa dig att vara källkritisk Tänk på att det är många som vill ha hjälp i biblioteket. Det allra effektivaste är att i förväg boka in en tid med bibliotekarien! Några slutord


Ladda ner ppt "Logga in i Fronter och klicka på:  Rum  Alla rum  Biblioteket  Projektarbetet En plats att börja på Här hittar du massor av råd och tips – följ länkarna!"

Liknande presentationer


Google-annonser