Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsbyrån Umeå kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsbyrån Umeå kommun"— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
ATT VÄLJA eller Upphandlingsbyrån Umeå kommun

2 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
KVALIFICERING Bestäm vad som måste vara uppfyllt för att vi ska acceptera anbudsgivaren och/eller anbudet. Ribbans höjd! Vi ska kunna välja vem som helst av dem som kvalificerat sig. Alla har ”tillräckligt bra” kvalitet mm för att vara acceptabla. Bara de som är kvalificerade kan vinna, andra ”diskas”. Upphandlingsbyrån Umeå kommun

3 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
MIN ERFARENHET Lätt att precisera formella krav Ex. har man lämnat referenser Många skall-krav Styr detaljer i st f funktion Bra/dåligt Svårt precisera kvalitetsnivåer Ofta så låg nivå att alla blir kvalificerade Vi missar möjlighet att styra Upphandlingsbyrån Umeå kommun

4 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
UTVÄRDERING Vilket anbud är bäst? Lägsta pris Ekonomiskt mest fördelaktiga (vi väljer vad som mäts) Upphandlingsbyrån Umeå kommun

5 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
TRAPPAN Välja bästa anbud lägsta pris pris + övriga kriterier Kvalificeringsnivå, kan antas uteslutning ”måste”krav på leveranören övriga ”skall-krav” Upphandlingsbyrån Umeå kommun

6 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
SENASTE NYTT                                                                                                                                * Viktning över tröskelvärdet * Rangordning under Skillnad? Vem vet vad vi behöver och hittar på nyheterna? När kan jag tänka mig använda elektroniska auktioner? Tillämpa ny teknik inte lätt. Erfarenheten av införande av elektronisk handel förskräcker. Konkurrenspräglad dialog, undantagsfall, vem vill delta och avslöja sina lösningar? Nya bestämmelser om ramavtal utan verklighetsförankring. Upphandlingsbyrån Umeå kommun

7 Viktning - Rangordning
Mer exakt Tydlig/förutsebar Mindre utrymme för eget val Rangordning En sorts viktning Anger relation > Ej förutsebar Utrymme för eget val Hur mycket är första kriteriet värt jämfört med nr 2? Tre ggr högre eller 1,2 ggr? Upphandlingsbyrån Umeå kommun

8 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Svårt att Ekonomiskt värdera kriterier Jämförelsen börjar från acceptabel nivå Undvika jämföra anbud mot varandra Acceptera att fri prövningsrätt inte gäller Upphandlingsbyrån Umeå kommun

9 Ekonomiskt mest fördelaktiga
Bra om man objektivt kan mäta kriterierna Ofta görs en subjektiv bedömning Helt ok om man kan förklara hur man värderat och kan motivera skillnader i exv poäng Ju färre poäng/grader ju lättare motivera skillnaderna vid subjektiv bedömning Vad skiljer mellan 7 och 8 p i en 10-skala? Upphandlingsbyrån Umeå kommun

10 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Utvärderingsmodell med prisrelation till lägsta pris Ex: Pris 50% = lägsta pris/aktuellt pris x 5 x 50% Kvalitet 50% = bedömning i 5-gradig skala Anbud A Anbud B Anbud C Pris Kvalitet 4x50%=2,0 5x50%=2,5 3x50%=1,5 Prispoäng 2,20 1,72 2,50 Totalpoäng 4,20 4,22 4,00 Rang 2 1 3 Upphandlingsbyrån Umeå kommun

11 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Nuvarande utvärderingsmodell med prisrelation till lägsta pris Ex: Pris 50% = lägsta pris/aktuellt pris x 5 x 50% Kvalitet 50% = bedömning i 5-gradig skala Om anbud C höjt sitt pris från 220 kkr till 249 kkr skulle vi fått en ny vinnare Anbud A Anbud B Anbud C Pris Kvalitet 4x50%=2,0 5x50%=2,5 3x50%=1,5 Prispoäng 2,49 1,95 2,50 Totalpoäng 4,49 4,45 4,00 Rang 1 2 3 Upphandlingsbyrån Umeå kommun

12 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Ny utvärderingsmodell vid utvärdering enligt ekonomiskt mest fördelaktiga Bestäm vilka kriterier som man ska utvärdera Bestäm ett ekonomiskt värde på dessa Hur stort är värdet mellan acceptabel nivå och maximal nivå? Detta värde kallas reduktionsvärde Upphandlingsbyrån Umeå kommun

13 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Ny utvärderingsmodell vid utvärdering enligt ekonomiskt mest fördelaktiga Vår bedömning av kriterier 0 p = acceptabelt, inget mervärde (kvalificeringsnivå) 1 p = bra, något mervärde 2 p = utmärkt, stort mervärde Lättare bedöma och motivera få nivåer Upphandlingsbyrån Umeå kommun

14 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Ny utvärderingsmodell vid utvärdering enligt ekonomiskt mest fördelaktiga Anbudspris Reduktionspris för anbudet = Utvärderingspris Lägst utvärderingspris vinner Upphandlingsbyrån Umeå kommun

15 Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Ny utvärderingsmodell vid utvärdering enligt ekonomiskt mest fördelaktiga Exempel Beräknat upphandlingsvärde: kr Reduktionsvärde: kr Utvärderingskriterier 1. Kvalitet (70%) kr, varav - Service (50%) - Tillgänglighet (30%) - Erfarenhet (20%) 2. Funktion (20%) kr 3. Miljö (10%) kr Upphandlingsbyrån Umeå kommun

16 FRÅGA? Vem äger rätt att bestämma priset på ”överkvalitet”
Tjänstemän eller politiker? Upphandlingsbyrån Umeå kommun


Ladda ner ppt "Upphandlingsbyrån Umeå kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser