Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur länge har vi haft vi regler?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur länge har vi haft vi regler?"— Presentationens avskrift:

1 Hur länge har vi haft vi regler?
STADSKONTORET

2 Varför regelverk för inköp/upphandling?
Vi hanterar skattemedel… För att göra bra affärer…. Stödja/underlätta/uppmuntra handel över gränser Tillvarata konkurrensen Minimera risken för korruption STADSKONTORET

3 Krav, som inte är relevanta, ställs
Vad säger företagarna Krångligt Tar tid Krav, som inte är relevanta, ställs Vi missar många potentiella anbudsgivare STADSKONTORET

4 Grundprinciper AFFÄRSMÄSSIGHET Ickediskriminering Likabehandling
Proportionalitet Transparens Ömsesidigt erkännande STADSKONTORET

5 …offentlig upphandling en möjlighet att påverka….
Värdet per år i Sverige är ca kr I Halmstads kommun handlar vi för ca kronor Ekonomiska och politiska målsättningar samt juridiska krav skall vägas samman Påverkan på utvecklingen genom krav ex miljö - etik - kvalitet - pris STADSKONTORET

6 Vilka regler gäller? EU:s grundläggande principer
EU:s direktiv om upphandling Nationell lagstiftning (LOU, LUF och LOV) Lokala riktlinjer Riktlinjer för upphandlingar och inköp Riktlinjer för konkurrensutsättning Tillsyn Konkurrensverket STADSKONTORET

7 Vad är upphandling? Köp, leasing, hyra eller hyrköp av
Varor Tjänster Byggentreprenadtjänster ALLA köp 1 kr och uppåt STADSKONTORET

8 Vad kan vi vänta oss för förändringar
Upphandlingsutredningen Gräns för direktupphandling Statistik Annonseringsskyldighet Nya EU-direktiv Nytt förfarande ger ökade möjligheter till förhandling LOV inom socialtjänsten Hur nyheterna skall implementeras och kollektivavtal Upphandlingsstödsmyndighet STADSKONTORET

9 Direktupphandling Högst kr, KF kan besluta om lägre gräns(värde på årsbasis för hela kommunen) Otillåten direktupphandling kan leda till marknadsskadeavgift max kr STADSKONTORET

10 Inköpscentraler Statens inköpscentral SKI - Kommentus Inköpscentral
STADSKONTORET

11 Ramavtal Fördelningsnyckel Rangordning Förnyad konkurrensutsättning
STADSKONTORET

12 Upphandlingsprocessen
Förstudie Förfrågnings- underlag Annons Anbuds- utvärdering Beslut xxxxxx Avtal Den gemensamma affären Uppföljning Utvärdering STADSKONTORET

13 Upphandlingsförfaranden – tröskelvärden
Direktupphandling Förenklat förfarande Urvalsförfarande Öppet förfarande Selektivt förfarande Förhandlat förfarande Konkurrenspräglad dialog STADSKONTORET

14 Hur kan man ställa krav? Krav på leverantören
Krav på tjänsten – obligatoriska krav Krav som utvärderas Kontraktsvillkor - utförandekrav STADSKONTORET

15 Hur bör ett förfrågningsunderlag ser ut?
Inbjudan – introduktion Administrativa villkor Kravspecifikation Krav på leverantör Hur prövningen görs Avtalsvillkor STADSKONTORET

16 Prövning av anbud Lägsta pris
Ekonomiskt mest fördelaktigt - utvärderingsmodeller STADSKONTORET

17 Annonsering TendSign Mercell E-avrop Prenumeration för leverantörer
CPV-kod och geografiskt område STADSKONTORET

18 Frågor o svar Kompletteringar
Under annonseringen Under utvärderingen STADSKONTORET

19 Tilldelningsbeslut Skälen till valet Avtalsspärr STADSKONTORET

20 Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
10 alt 15 dagar avtalsspärr Förlängd avtalsspärr Interimistiskt beslut Överprövning av ett avtals giltighet STADSKONTORET

21 Upphandlingsskadeavgift Konkurrensverket
Obligatoriskt när det finns en dom att ett avtal får bestå Eget initiativ när det är otillåten direktupphandling STADSKONTORET

22 Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer
Elektronisk upphandling Varudistribution Utbildning – övergripande regelverk 13 mars em Öppet hus – den 16 april 2013 STADSKONTORET

23 Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer
Elektronisk handel Utbildning av personal som gör inköp Avtalsuppföljning internt Möten med leverantörer under avtalstiden STADSKONTORET

24 Upphandlingar annonseras på hemsidan
Tips Upphandlingar annonseras på hemsidan Prenumerera på upphandlingar och få mail när en upphandling annonseras Förteckning av nuvarande avtal finns på hemsidan Läs förfrågningsunderlag tidigt – vänta inte Är något oklart - ställ frågor STADSKONTORET

25 Överprövningar påverkar inte kommande affärer
Tips Begär ut handlingar Överprövningar påverkar inte kommande affärer Upphandlingsstödet hos Kammarkollegiet Konkurrensverket – tillsynsmyndighet STADSKONTORET


Ladda ner ppt "Hur länge har vi haft vi regler?"

Liknande presentationer


Google-annonser