Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att upphandla utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att upphandla utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Att upphandla utvärdering
Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Att upphandla utvärdering Förutsättningar för upphandling av utvärderings- och forskningstjänster. Helena Sagvall Upphandlingsbolaget

2 Innehåll Innehåll Vilka lagar ska ni förhålla er till när ni upphandlar? Vad innebär lagarna? Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs stad Att tänka på vid upphandling Tid för frågor

3 Vilka lagar finns det att förhålla sig till?
LOU (SFS 2007:1091) – Klassiskasektorn; Stat, ladsting, kommun LUFS (SFS 2007:1092)– Försörjningssektorn; vatten, energi, transport m.m. LOV (SFS 2008:962)– landsting/region, valfri för kommun. Övrig lagstiftning, så som Sekretesslagen, Kommunallagen, m.fl. beroende på ert verksamhetsområde.

4 De fem EG-rättsliga principerna
LOU bygger på ett EG-direktiv, vilket baseras på de fem EG-rättsligaprinciperna; Icke-diskriminering Likabehandling Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande

5 Olika sätt att använda LOU på
Beroende på vad du ska köpa och vad det beräknas kosta, ska LOU användas på olika sätt. Direktupphandling: < Sek Tröskelvärde: Sek A eller B- tjänst? Forskningsundantaget!

6 Översikt av upphandlingsprocessen
Annonsera ( 5 v.) 52 dgr/40 dgr/ca 4 v. Utvärdera ( 2 v.) -Uppfylls ställda krav? -Kontrollera hos SKV mfl. - Bedömning av utvärderingskriterier Tilldela och teckna avtal ( 2.v ) Avtalsspärr 10 dgr. Följa upp (Löpande) Vad har vi för behov? ( 2.v) Skapa en sakkunnig arbetsgrupp Skapa förfrågningsunderlag ( 4 v.) - Vad ska tjänsten innehålla? Hur och när ska den användas? - Vad ska bli resultatet?

7 Vad händer om jag inte följer lagen?
Under upphandlingsprocessen Rättelse Ny upphandling Skadestånd Efter upphandlingsprocessen, under avtalsperioden Marknadsskadeavgift, upp till 10% av avtalets värde

8 Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs Stad
Upphandling av utvärderare i Göteborgs stad Upphandling av utvärderare/forskare i Göteborgs Stad Ramavtal för Utvärderare (Ale, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Öckerö) Objektsupphandlingar för enskilda projekt av följeforskare och annat som faller utanför befintliga ramavtal. Följeforskare kommer bli en del av nästa upphandling.

9 När Upphandlingsbolaget upphandlar utvärderare till enskilda projekt
Beskriver vi uppdraget så utförligt som möjligt! Ställer vi anpassade krav på tillexempel: Utbildning Erfarenhet/referenser Uppdragsförståelse, beskrivningar/intervjuer. Närvaro i projekt Rapporteringsformer Allt ovan kan dessutom utvärderas Vi kan även behöva reglera: Vad tjänsten inte omfattar Vad verksamheten själva ska bidra med

10 Att tänka på vid upphandling
Tänk efter före! Skapa och förankra en realistisk tidsplan i ert projekt Behandla alla anbudsgivarna lika i alla lägen Dokumentera Använd den hjälp som finns: - Era lokala upphandlingsavdelningar/enheter/bolag - Tillväxtverket - Konkurrensverket - SKL - Upphandlingskonsulter

11 Vad vinner jag på att upphandla en tjänst?
Att tänka på vid upphandling Vad vinner jag på att upphandla en tjänst? Förutom att ni följer lagstiftningen, får ni förhoppningsvis en väl definierad tjänst där ni genom proaktivt arbete undviker avtalsproblem i framtiden!


Ladda ner ppt "Att upphandla utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser