Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagen om offentlig upphandling (LOU)"— Presentationens avskrift:

1 Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Eva Sveman

2 Allmänt LOU ska i princip alltid användas när en kommun, ett landsting, ett kommunalt bolag m.fl. köper, hyr eller leasar något (om inte LOV är tillämplig) Finns några undantag, t.ex. köp av befintliga byggnader och lokalhyra Detaljerat regelverk med ca 250 paragrafer Något enklare bestämmelser om man ligger under EU:s tröskelvärden (ca 1,8 miljoner för varor och tjänster och drygt 45 miljoner för byggentreprenader)

3 Innehåll Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska tillämpas. Detta betyder t.ex. att man inte kan gynna lokala leverantörer. LOU är en förfarandelag som reglerar HUR man ska upphandla och inte VAD. Vilka ska följa lagen? Man är INTE tvungen att upphandla till lägsta pris! Det finns goda möjligheter att ställa miljökrav och sociala krav

4 Rättsmedel Leverantörer kan begära överprövning av en upphandling som kan resultera i att upphandlingen ska göras om eller rättas till Leverantörer kan också ansöka i förvaltningsrätt att ett avtal ska förklaras ogiltigt. Leverantör kan inleda en skadeståndstalan i tingsrätt för påstått brott mot LOU Konkurrensverket kan ansöka om upphandlingsskadeavgift i förvaltningsrätt för bl.a. otillåten direktupphandling

5 På gång Nya EU-direktiv om upphandling
Nytt EU-direktiv om koncessioner Nya direktupphandlingsgränser Översyn av överprövningsreglerna


Ladda ner ppt "Lagen om offentlig upphandling (LOU)"

Liknande presentationer


Google-annonser