Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät"— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät
Patrik Emanuelsson

2 Inköp Hans Lundin hans.lundin@svk.se 08-475 81 68
David Sundgren Patrik Emanuelsson, Dagnielo Sanchez Pelle Hovland

3 Lagen om offentlig upphandling, Försörjningssektorerna. LUF
De fem principerna Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande Likabehandling Icke-diskriminering Europa Tröskelvärden 3,8 resp 48 MSEK Avtalsspärr, Ogiltighet av avtal, Upphandlingsskadeavgift, Höjd direktupphandlings- gräns Från kr till kr

4 LUF enligt Svenska Kraftnät
Tvåstegsförfaranden Inget prekvalificeringssystem Förhandlat / förenklat förfarande Ramavtal Utvärderingsmodell Annonsering – e-anbud Överprövningar

5 Absolut sekretess Innebär att inga uppgifter ur anbudsansökningar och anbud får lämnas ut under upphandlingsprocessen till annan än den som lämnat anbudet Exempelvis uppgifter om vilka som begärt ut underlaget, eller hur många anbud eller anbudsansökningar som inkommit. Gäller fram till tilldelningsbeslut, därefter offentlighetsprincipen och sekretessprövning

6 Offentligt myndighet Tilldelningsbeslut
Utlämnande av anbud – prövning av det enskilda ärendet

7 Kravtrappan – Lägst pris?
Referensprojekt/vandel/grundläggande krav Tekniska krav Kommersiella krav Därefter utvärdering

8 Kvalificeringskrav Anbudslämnaren skall de senaste X åren ha uppfört/utfört minst X likvärdiga uppdrag. Med likvärdig avses [viss spänningsnivå, vissa arbetsmoment, pressad tidplan, AMS etc]. Anbud skall innehålla utförliga beskrivningar av åberopade referensprojekt vilka visar att ovanstående krav är uppfyllda.

9 Tack!


Ladda ner ppt "Upphandlingsprocessen Svenska Kraftnät"

Liknande presentationer


Google-annonser