Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostar miljöanpassningar alltid pengar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostar miljöanpassningar alltid pengar?"— Presentationens avskrift:

1 Räkna på livscykelkostnaden Annie Stålberg Energiansvarig och projektledare fordon och transporter

2 Kostar miljöanpassningar alltid pengar?
Genom miljöanpassad offentlig upphandling har Sverige inte bara gjort en miljöinsats utan också sparat pengar enligt studie från PWC

3 Den som köper billigt köper dyrt…
LCC- isberget (Handbok driftsäkerhet 2005) Den som köper billigt köper dyrt… Stigande energipriser kan dessutom ge framtida kostnadsmässiga fördelar för energisnåla produkter

4 När är det viktigt att räkna?
Billigare Personbilar Bussar Transporter Skrivare Multifunktionsapparater Byggnader Belysning Ventilation Kaffeautomater Vitvaror Luftfilter Annan kontorsutrustning Dyrare Livsmedel Möbler El Papper Kläder Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe - Comparison of the Life Cycle Costs of Green and Non Green Products. Ecoinstitute och ICLEI IT: främst Skrivare och multifunktionella maskiner, andra produkter kan bli något dyrare. Städtjänster: arbetskostnaden har mycket stor påverkan i sammanhanget och städprodukter har Papper: kvalitet och märke spelar stor roll

5 När kan LCC användas i upphandlingsprocessen?
Behovsanalysen För att jämföra ett miljöalternativ med ett konventionellt Anbudsutvärderingen Kräver tydlig beskrivning i förfrågningsunderlaget ex. mätmetoder Ramavtal LCC beräkning kan användas för att få fram mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet vid förnyad konkurrensutsättning

6 Utvärdering med hjälp av LCC
Samma principer som i “vanlig” upphandling! Likabehandling Icke-diskriminering Transparens Viktigt att definiera standarder och mätmetoder för drivmedelsförbrukning och underhåll Detta för att få jämförbarhet! = likabehandling Av de grundläggande principerna är den viktigaste transparens Tänk på att alla leverantörer ska förstå vilka parametrar som räknas. Detta för att kunna lämna ett så bra anbud som möjligt i förhållande till den befintliga LCC modellen. Om man uppfyller kraven på transparens i det här läget, bör även principerna om likabehandling anses vara uppfyllda.

7 Viktigt vid användandet av LCC i utvärderingen
Tydligt definiera förutsättningarna för kalkylen: Antal Användningsperiod Kalkylränta Energiförbrukning / användning per år Energipris Underhållskostnad

8 Definiera vilka uppgifter leverantören ska inkomma med
Energiförbrukning enligt... Kostnad för service (serviceavtal) Hållbarhet/livslängd enligt… Restvärde (ex. återköpsvärde)

9 Miljöstyrningsrådet har verktyg
Finns verktyg på Miljöstyrningsrådets hemsida att ladda ned på Verktygen har tagits fram tillsammans med experter inom de specifika området – allt för att anpassa och förenkla användandet till målgruppen – upphandlare Miljöstyrningsrådet inkluderar LCC i sina upphandlingskriterier Finns även goda exempel Medverkande parter i arbetet med denna kalkyl har varit Vägverket, Kommentus, Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen, Volkswagen och GM (General motors)

10 LIVSCYKELKOSTNAD FORDON Utvärderingskriterium Den upphandlande myndigheten kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån följande förutsättningar: Kalkylförutsättningar. Definierade av upphandlaren Antal år kalkylen omfattar (användningsår) 5 År Antal fordon som ska upphandlas 4 St Kalkylränta i % 4 % Drift- och underhållskostnad Årlig genomsnittlig användning av fordonet 2000 Mil Beräknade driftpriser 13,2 Kr/liter Definiera huruvida anbudet ska innehålla uppgifter om serviceavtal. Leverantören skall specificera uppgifter gällande service och reparationsavtal per år.

11 Inköpspris inkl. kostnad för leverans per fordon SEK kr
Leverantören skall lämna följande information för att utvärderas. Denna information kommer sedan att utgöra grund för utvärdering av anbudet: Anskaffningskostnad. Inköpspris inkl. kostnad för leverans per fordon SEK kr Drift- och underhållskostnad Bränsleförbrukning enligt tillverkarens uppgift (Liter/100km blandad körning) Servicekostnad per år enligt tillverkarens rekommendationer alternativt Kostnad per år för service- och reparationsavtal kr per år för service- och reparationsavtal Övriga kostnader Fordonsskatt per år Garanti för återköp i SEK (Restvärde) Upphandlande myndighet kommer vid utvärderingen att använda sig av Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg gällande personbilar på

12 Röda rutor Exemplet visar på hur kalkylen fungerar vid en jämförelse mellan upphandling av 4 elhybridbilar och 4 konventionella bensinbilar. Hybridbilarna är dyrare i inköp men under användningsperioden på 4 år kommer den totala kostnaden för bensinbilarna att överstiga kostnaden för elhybriderna med över kr.

13 Finns även känslighetsanalys

14 Används LCC-kalkyler? LCC ingår i alla ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral genomför. Max utvärderingskostnads angavs i förfrågningsunderlaget LCC-kostnaden varierade mellan kr och mellan likvärdiga fordon Ramavtal för lätta fordon har en vägledning hur LCC kan användas vid förnyad konkurrensutsättning Totalt köps ca 3200 fordon/år Ca 200 st UM/UE dvs kommuner/ kommunala bolag/ landsting har använt ramavtalet och LCC verktyget. Västra Götalandsregion använde en egen LCC kalkyl vid upphandling av 9500 fordon i juni Det som frågades utöver totalkostnaden var servicekostnad efter 6000 & 9000 mil samt återköpsvärde.

15 Om ni har frågor eller förslag kontakta mig!
På webben finns mer information.


Ladda ner ppt "Kostar miljöanpassningar alltid pengar?"

Liknande presentationer


Google-annonser