Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhetschef Fastighetsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhetschef Fastighetsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Enhetschef Fastighetsutveckling
Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling

2 Varför byggs så få hyresrätter
Hyresrätten skattemässigt missgynnad För lite byggbar mark till salu (processen tar för lång tid) För höga produktionskostnader

3 Hur ser det ut för bostadsbyggandet?
Vi har en gemensam utmaning!

4 Vi bygger allt mindre

5 Bostadsbyggandet minskade med 23 procent antalet påbörjade lägenheter ( ) Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till 15 300 lägenheter Antalet påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till 4 750 Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter, dvs 6 900st (varav SABOs medlemmar 4 600st)

6 Varför byggs så få hyresrätter
Hyresrätten skattemässigt missgynnad För lite och för dyr byggbar mark till salu (processen tar för lång tid) För höga byggkostnader

7 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad!
Anta en bostad kostar 2 miljoner att bygga som hyresrätt eller köpa som bostadsrätt Anta samma räntekostnader på 4%. Avdragsrätt ger 1,2% vilket på 2 miljoner ger kr lägre kostnad per månad för bostadsrätten Om fastighetsägaren har 1% högre räntekrav på sin investering (risk och vinst) så ytterligare kr/mån högre för hyresrätten

8 2. Tillgänglig mark & processen

9 3. Byggkostnader (Byggpriser) Byggnadsprisindex / Konsumentprisindex

10 Byggpriser i EU källa Eurostat 2013

11

12 Hur sänker vi produktionskostnaderna?
Byggherren Tydligt och långsiktigt mål Attraktiv som beställare (ger fler intresserade entreprenörer och bättre priser) Stora volymer Långa avtalstider Entreprenören Industriellt byggande Återanvända lösningar, koncept och produkter Strategiska satsningar (dyrt kortsiktigt men lönsamt i längden) Samhället Skapa och förbättra förutsättningarna Bättre lagstiftning och process Arbeta för ökad konkurrens

13

14 Ett färdigt alternativ
Total produktionskostnad inkl moms ca kr / BOA Entreprenadpris 2vån 12000kr/m2 BOA exkl moms (ej grund ej tomtplanering) 2-4 våningar 8-16 lägenheter Tillgängligt Låg energiåtgång (max 60kWh/m2 i Enköping) Kan användas för att konkurrensutsätta den lokala marknaden med ett färdigt alternativ Bygger på långsiktigt samarbete med de entreprenörer som har ramavtal

15 Målsättning med Kombo Öka möjligheten för de bolag som önskar att bygga fler bostäder Konkurrensutsätta den lokala byggmarknaden Öka möjligheter för prisjämförelser Sänka kostnaden för att producera bostäder i landet Ge oss underlag för att hitta lösningar för att påverka kostnadsbilden även vid renoveringar

16 Målsättning med Kombo Öka möjligheten för de bolag som önskar att bygga fler bostäder Konkurrensutsätta den lokala byggmarknaden Öka möjligheter för prisjämförelser Sänka kostnaden för att producera bostäder i landet Ge oss underlag för att hitta lösningar för att påverka kostnadsbilden även vid renoveringar

17

18

19

20

21

22 Vad kostar det?

23 Vad kostar det? Total produktionskostnad från kr m2/ BOA (totalt inkl moms) Hyresnivåer från 1 300, mer vanligt kr/kvm 2 rok från kr/mån (60m2) 3 rok från kr/mån (72m2) Tillgängligt (hiss) även i 2-våningar

24 Avtalet har funnits 1,5 år Blir det några nya hyresrätter?

25

26 Vilka åtgärder kan göras för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande
Balanserade villkor för hyresrätten Effektivare konkurrens Öka kommunernas incitament för att bygga mer bostäder Ofta olönsamt för en kommun i en expansiv region att bygga mer bostäder Samordna infrastruktursatsningar med planering av bostadsbyggnation och samplanera regionalt Främja ett ökat kommunalt engagemang Tydligare strategier vad avser bostadsbyggande, mål och uppföljning Fler villkorade (i tid) markanvisningar Driva själva fram flexibla planer utan byggherre (ökad planberedskap) Att inte projekt försenas pga resursbrist i kommunen Ytterligare effektivisera processen

27

28

29

30

31 Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling


Ladda ner ppt "Enhetschef Fastighetsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser