Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med ambition att bidra till en svensk fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 8 maj, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med ambition att bidra till en svensk fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 8 maj, 2012."— Presentationens avskrift:

1 Med ambition att bidra till en svensk fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 8 maj, 2012

2 2 Scandinavian Biogas arbetar för att på kommersiella grunder säkerställa en ökad tillgång av biogas och att därigenom göra övergången till förnybara drivmedel möjlig.,,

3 Energitillförsel Källa: Ekonomifakta 2014-06-28 3

4 Transportsektorn i Sverige Källa: Trafikanalys 4 2014-06-28

5 5 Andelen fossila drivmedel i transportsektorn har inte sjunkit med mer än fyra procent på 40 år. Omställningen till en transportsektor helt oberoende av fossila drivmedel är därmed en enorm utmaning och ställer helt nya krav på Sveriges politiker.,,

6 Biogasens potential som drivmedel 2014-06-28 Sverige Slam Hus- hålls- avfall Avfall livs- medels- prod. Avfall från detalj- handeln Avfall jord- bruket Avfall Cellu- losa indus. Våt- marker Grödor Rest prod skogs- industrin Marina subst. Totalt 1 2 3 3 1 2 5 15-25 20-30 15-20 67-92 TWh/år

7 Biogasens andel i transportsektorn i Sverige 2011 ● Totala energianvändningen för inrikestransporter uppgick 2011 till 94 TWh ● Andelen förnybara drivmedel uppgick 2011 till drygt 6 procent ● Försäljningen av fordonsgas ökade med 27 procent 2011 jämfört med föregående år. ● År 2011 såldes121 miljoner Nm 3 fordonsgas, varav 75 miljoner Nm3 utgjorde biogas. ● År 2010 såldes 95 miljoner Nm 3 fordonsgas, varav 59 miljoner Nm 3 utgjorde biogas. ● Användningen av biogas fortsätter därmed att öka varje år. ● Sverige är idag världsledande i att använda biogas som drivmedel 7 2014-06-28

8 Sålda volymer biogas i Sverige 8 2014-06-28 Källa: Energigas Sverige

9 Sveriges kommuner fortsätter att driva marknaden ● Idag använder drygt 30 städer biogas som drivmedel inom kollektivtrafiken ● 22 procent av de bussar som nyregistrerades under 2010 var gasdrivna. Motsvarande siffra för personbilar var två procent. ● 9,4 procent av det totala antalet registrerade bussar utgörs av biogasbussar ● Allt fler kommuner väljer att satsa på fordonsgas för att driva lokaltrafikbussar och distributionsfordon. ● Den enskilt viktigaste aktören för att öka biogasanvändningen i Sverige är kollektivtrafiken 9 2014-06-28

10 10 Biogas har i Sverige blivit en strategisk fråga och en förutsättning för taxibolagen, kollektivtrafiken och renhållningsföretagens affär,,

11 Med fokus på regional biogasproduktion ● Strategiförändring som innebär fokus på utveckling av utökad biogasproduktion i Mälardalen. ● Stockholm – Produktionsanläggningar i Henriksdal och Bromma. ● All leverans i Stockholmsområdet sker via pipeline ● Största kund är Storstockholms Lokaltrafik, SL ● Upplands län – Biogas Uppland ● Samägt bolag med Landstinget ● Uppdrag: Försörjning av regionbusstrafiken i Uppland med biogas •Produktion i egen regi •Samarbetsavtal med stora lokala aktörer •Leveransavtal påbörjas juni 2012 11 2014-06-28

12 Bromma - Sveriges största tankstation i såld volym 12 2014-06-28

13 Utökad produktion vid Henriksdal till 20 miljoner Nm 3 13 2014-06-28

14 Landstinget i Uppland: Ny huvudman, nya mål 14 2014-06-28

15 Några av biogasens utmaningar ● Investeringstunga projekt ● Behov av riskkapital och kompletterande finansieringslösningar ● Långsiktiga marknadsförhållanden ● Priset avgörande för ökadade produktionsvolymer – de gröna molekylerna måste värderas. ● Beskattningsfrågan viktig 15 2014-06-28

16 Kontaktinformation 16 2014-06-28 Erik Woode Nordenchef, Scandinavian Biogas erik.woode@scandinavianbiogas.com Scandinavian Biogas Fuels AB Holländargatan 21 A SE-111 60 Stockholm


Ladda ner ppt "Med ambition att bidra till en svensk fordonsflotta oberoende av fossila bränslen 8 maj, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser