Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda affärer på förnybar energi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda affärer på förnybar energi"— Presentationens avskrift:

1 Goda affärer på förnybar energi
Syftet med goda affärer på förnybar energi Erbjuda attraktiv kompetensutveckling inom energi till en bred målgrupp av landsbygdsföretagare, oavsett om dessa sysslar med produktion eller tjänster inom bioenergi, elproduktion, biogas småskalig drivmedelsproduktion eller annan energiform. Så förutsättningarna stärks och möjligheterna förbättras för ett långsiktigt och konkurrenskraftigt och lönsamt energiföretagande. Erbjudandet riktar sig både till grupper av företag eller enskilda företag. Projektet syftar till att både kompetensutveckla och processleda landsbygdsföretagare mot en lokal affärsmodell i samverkan. Kompetensutvecklingen sker genom upphandlade rådgivare. 23 rådgivningsföretag fördelade över landet, de är upphandlade i Affärsutveckling ex. marknadsanalyser, finansieringsanalyser och kalkyleringar. Processledning mot ett gemensamt beslutsunderlag Juridik ex, samarbetsavtal, bolagsbildningar, mm Teknik för olika energislag, bio, vatten, sol och vind. Framtidsföretag fördelade över landet i de olika teknikslagen Den insats som företagaren söker råd och stöd för skall behandla energi, antingen i form av försäljning och /eller omställning av energislag. På insatser på energi- och resurseffektivisering finns idag andra erbjudanden. Goda affärer på förnybar energi | Lantbrukarnas Riksförbund

2 Om Goda affärer på förnybar energi
Bakgrund Energistrategin Möjligheter med förnybart! Målsättningar Samarbeten Projektgruppen Linus Pettersson Christina Bondesson Niklas Bergman Sara Wemstad Kerstin Wikmar Ulf Jobacker Daniel Ingman Bakgrund Energistrategin – ex. Visa filmen om energistrategin (finns på Axet) Antogs av LRF Möjligheter med förnybart! Målsättningar i projektet 500 kompetensutvecklingsinsatser för enskilda företagare 40 samverkansprocesser I grupp för landsbygdsföretagare 65 affärsutveckling I grupp för landsbygdsföretagre 450 studiebesök på framtidsföretag Samarbeten LRF Regioner Studieförbundet Vuxenskolan Rådgivare som GAFE tecknat avtal med Framtidsföretagarna LRF projektgruppen Förtroendevalda Erbjudanden Processledning i samverkansprocesser mot beslutsunderlag Affärsutveckling i grupp eller individuellt Kompetensutveckling i företagande, teknik och juridik Goda exempel genom framtidsföretag Studiebesök på framtidsföretag (Studiecirklar med Energiföretagren) | Lantbrukarnas Riksförbund

3 Syften med goda affärer på förnybar energi
Kompetensutveckling inom förnybar energi Stärka och förbättra ett lönsamt energiföretagande Svara upp mot en efterfrågan från regionerna på de två ovanstående punkterna | Lantbrukarnas Riksförbund

4 Målgrupper för Goda affärer på förnybar energi
Landsbygdsföretagare enskilt eller i grupp som vill starta eller utveckla Landsbygdsföretagare som vill ställa om eller effektivisera Tjänsteföretag och producerande företag som i samverkan med landsbygdsföretagare De företag som redan bedriver i liten skala och säljer | Lantbrukarnas Riksförbund

5 Projektmål för Goda affärer på förnybar energi
500 kompetensutvecklingsinsatser för enskilda företagare. 40 insatser med processledning i grupp 65 insatser med affärsutveckling i grupp. Av processledningen och affärsutvecklingen skall 75 insatser lett fram till beslut om en konkret samverkan. | Lantbrukarnas Riksförbund

6 Gemensamma projektmål kompetensutveckling
Att genom kompetensutveckling utveckla energiföretagandet och omställningen till förnybar energi så att ytterligare 200 GWh förnybar energi kan nyttiggöras och säljas på marknaden. 50 GWh fossil energi och el direkt eller indirekt ersätts av förnybar energi. | Lantbrukarnas Riksförbund

7 Målgrupper med olika behov
7500 aktiva energibönder Ca medlemmar som anger utvecklingsbara energiverksamheter (inom 3-5 år) Andra potentiella energiföretagare Det är den målgrupp vi jobbar med Det finns redan 7500 som anger att de är energibönder Och ca 9000 som anger att de har utvecklingsbara energiverksamheter 70% anger att de är ganska eller mycket intresserade av att besöka ett Framtidsföretag

8 Goda affärer på förnybar energi
Vilka verktyg finns? Affärsutvecklings-material för den som vill starta eller utveckla sina energiaffärer Energiföretagaren Sprida goda exempel på lyckade energisatsningar till fler företagare via Framtidsföretag Framtidsföretag Öka marknads-kompetensen för nya energiaffärer genom kompetens-utveckling Goda affärer på förnybar energi Erbjudanden för att förstärka och komplettera regionernas energiarbete

9 Rådgivning Erbjudandet - rådgivning Erbjudandet – rådgivningen
Affärsrådgivning Studieresa till framtidsföretag Processledning Juridik Teknik Sol Vind Vatten Bioenergi Erbjudandet – rådgivningen Subventionerad med mellan 40 – 70% beroende på vilken tjänst man väljer. Första tjänsten man väljer att nyttja är subventionerad med 60%. Undantag är teknik eller juridik där subventionen är 40%. Rådgivningen genomförs till grupper eller till enskilda individer (ett företag, kan vara två eller flera ägare) Affärsrådgivning i grupp 5 träffar, marknadsanalys, finansieringsanalys, konkurrensanalys Studieresa till framtidsföretag, expertbesök till gruppen Processledning i grupp 5 träffar, som leder fram till ett beslutsunderlag Studieresa till framtidsföretag Juridik Avtal i de olika energiområdena, samverkansavtal, kompanjonavtal, mm Teknisk rådgivning i Sol, Vind, Vatten, Bioenergi Material i utbildningarna är Energiföretagaren. Maxbelopp per insats: Affärsutveckling och processledning =12 000kr. Teknik = 10000kr Juridik =4 000kr Grupp i affärsutveckling = kr Processledning = kr Minimibelopp för företaget att betala är 1 200kr per insats. | Lantbrukarnas Riksförbund

10 Här finns ett flöde för hur man kan ta del av de olika erbjudandena
Här finns ett flöde för hur man kan ta del av de olika erbjudandena. Naturligtvis nyttjar man de erbjudanden man har behov av, d.v.s. man kan röra sig på stigen hur man vill. | Lantbrukarnas Riksförbund

11 5 träffar varav en är studieresa
Exempel: 5 personer vill ha hjälp med en affärsplan runt en biogasanläggning, de ansöker om att få det som ett erbjudande i Goda affärer på förnybar energi och det är deras första nyttjande av erbjudandet. Då får de 60% i subvention på budgeten upp till kr. Projektet täcker även kostnader för material, möteslokal, hyra av buss för studiebesök och förträng upp till 8 000kr samt en expert på 7 000kr. Budget: 5 träffar varav en är studieresa Affärsplanering kr X 60 % = kr i subvention. Lokal, buss hyra, material kr. Expert exempel jurist 7000 kr I detta exempel erhåller gruppen kr kr kr =41 000kr. Gruppens kostnad – = blir per individ kr | Lantbrukarnas Riksförbund

12 Räknetabell för rådgivningen
Erbjudande % av fakturan Max faktura till LRF Max subvention Minibelopp Omkostnader, studeiresa, mm Expert, ex jurist Processledning i grupp 60%, 70% 33 000, 20 000 1 200 8 975 Processledning företag 20 000, 12 000 768 Affärsutveckling i grupp 45 000, 27 500 8 350 7 000 Affärsutveckling företag 1:a ggr man använder projektet 60% 2: ggr 70%. Dock ej på teknik och juridik. Teknik 40% 25 000 10 000 Juridik 4 000 | Lantbrukarnas Riksförbund

13 Studieresa vid uppstart
Erbjudandet – studiebesök Ansökan med budget från region Inspirationsresa i teknikområde Rådgivare (upphandlade) delaktig Minst ett besöksmål skall vara Framtidsföretag Nu i början kan vi inte kräva att det blir ett Framtidsföretag i varje resa då det ännu är få Framtidsföretag | Lantbrukarnas Riksförbund

14 Framtidsföretag Erbjudandet – studiebesök Webben Urval av goda exempel
Guidning Faktaunderlag Föreläsningar Webben Totalt kommer projektet att utse 25 framtidsföretag, och målet är att genomföra 18 studiebesök per framtidsföretag (i snitt) Syfte med framtidsföretagen: Vara goda exempel som inspirerar och visar på möjliga lösningar för andra som vill jobba med energifrågan. De kan nyttjas av grupper som går studiecirklar eller av grupper som deltar i grupprådgivning av något slag. Presentationer av framtidsföretagen finns på projektets webbsida. | Lantbrukarnas Riksförbund

15 Exempel – Bäckens Gård, Dalsland
Här kan du få veta mer om: Hur man kan minska sina energikostnader Installation och användning av halmpanna Delägande i vindkraft Delägande i biogasanläggning | Lantbrukarnas Riksförbund

16 Energiföretagaren – projektets studiematerial
Studiecirklar Rådgivning Egna studier Enskilt eller i grupp Energiföretagaren är projektets studiematerial som kan användas för studiecirklar, stöd vid rådgivning eller enskilt. Det är utformat både för att passa en grupp och för att jobba med individuellt. | Lantbrukarnas Riksförbund

17 Kommunikation Kanaler Webb (www.godaaffärerpåförnybarenergi.se)
Direktutskick via e-post Regionala kanaler (webb, nyhetsbrev, Gröna Sidorna, Land, Facebook, Twitter) Press/media Film Projektets externa kanaler är den egna webben, direktutskick via mail till energiintresserade landsbygdsföretagare, regionala kanaler via LRF:s regioner, press/media och filmer. | Lantbrukarnas Riksförbund

18 Tillsammans får vi den förnybara energin att växa på landsbygden!
| Lantbrukarnas Riksförbund


Ladda ner ppt "Goda affärer på förnybar energi"

Liknande presentationer


Google-annonser